CJ nr. 1/2008

feature photo
 EVENIMENT

Premiile Academiei Române pe anul 2005 (PDF format)

Premiile Uniunii Juriştilor pe anul 2007 (PDF format)

INFO CURIER

√ De la Uniunea Naţională a Barourilor din România

Hotărârea nr. 296 din 15 decembrie 2007 a Consiliului Uniunii
  
– privind venitul minim garantat

Hotărârea nr. 298 din 15 decembrie 2007 a Consiliului Uniunii
   – privind contribuţia tuturor avocaţilor cu drept de exerciţiu
     al profesiei la sistemul C.A.A.

Hotărârea nr. 295 din 15 decembrie 2007 a Consiliului Uniunii
   – privind examenul de dobândire a titlului profesional
     de avocat definitiv

√ De la Parlament

În lucru la comisiile de specialitate la Camera Deputaţilor şi Senat

√ Actualitate europeană

Noutăţi de la Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene,
Comisia Europeană, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

Legislaţie europeană publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
în luna decembrie 2007

√ Actualitate universitară

15 ani de învăţământ juridic la Timişoara

RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ADMISE

√ I.C.C.J., S.U., Decizia nr. XXXIX din 7 mai 2007
   (M. Of. nr. 833 din 5 decembrie 2007)

Consecinţele lipsei semnăturii părţii de pe cererea de recurs
În raport cu dispoziţiile art. 3021 alin. (1) lit. d), raportate la art. 316 C. proc. civ., cererea de recurs trebuie să cuprindă semnătura părţii, iar nerespectarea acestei cerinţe poate fi împlinită în condiţiile art. 133 alin. (2) C. proc. civ.

√ I.C.C.J., S.U., Decizia nr. XXII din 19 martie 2007
   (M. Of. nr. 833 din 5 decembrie 2007)

Consecinţele nerespectării cerinţelor înscrise în art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002
Nerespectarea cerinţelor înscrise în art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

√ I.C.C.J., S.U., Decizia nr. XLI din 7 mai 2007
   (M. Of. nr. 833 din 5 decembrie 2007)

Cetăţenii români, indiferent de naţionalitate, care au fost persecutaţi din motive etnice de regimurile instaurate în perioada 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945, indiferent dacă la data strămutării aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti aflate sub ocupaţia altor state şi indiferent dacă localitatea în care au fost strămutaţi ori s-au refugiat se afla sub jurisdicţie românească ori sub administraţia unui alt stat, beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de textul de lege mai sus menţionat.

JURISPRUDENŢĂ. COMENTARII

√  Prof. univ. dr. Sevastian Cercel, Conf. univ. dr. Gabriel Olteanu / Retransmiterea dreptului de opţiune succesorală. Văr primar al defunctului, decedat la rândul său, fără a accepta sau renunţa la moştenire. Situaţia descendentului său direct. Aplicabilitatea art. 692 C. civ.

Dreptul de opţiune succesorală al defunctului tată al reclamantei, în calitate de colateral ordinar decedat înăuntrul termenului de opţiune succesorală privind moştenirea autorului comun, se transmite reclamantei, în calitate de moştenitoare legală a acestuia.

Curtea de Apel Craiova, secţia civilă, decizia nr. 540 din 16 aprilie 2007

JURISPRUDENŢĂ. SINTEZE

√  Jurisprudenţa Curţii Constituţionale (noiembrie 2007)
Rubrică realizată de prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu
şi lect. univ. dr. Ştefan Deaconu

Mai mult… (PDF format)

√ Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (noiembrie 2007)
Rubrică realizată de av. drd. Daniela-Anca Deteşeanu

Mai mult… (PDF format)

√ Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (noiembrie-decembrie 2007)
Rubrică realizată de asist. univ. dr. Augustina Dumitraşcu

Mai mult… (PDF format)

DOCTRINĂ

√  Prof. univ. dr. Ioan LEŞ / Forţa executorie şi puterea lucrului judecat în materie civilă

Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

√  Conf. univ. dr. Gheorghe PIPEREA / Despre persoane publice şi daunele lor morale

Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

√  Dr. Monica IONAŞ-SĂLĂGEAN / Coparticiparea procesuală în litigiul arbitral. Situaţia intervenienţilor

Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

RESTITUTIO

√ Înalta Curte de Casaţiune, secţia I, Şedinţa de la 19 aprilie 1893

Autoritate a lucrului judecat – Condiţii esenţiale – Art. 1201 C. civ. –
Lipsa de identitate de cauză – Respingere

Conform art. 1201 C. civ., ca să existe autoritatea lucrului judecat, trebuie neapărat ca a doua judecată să fie pornită între aceleaşi persoane care să figureze în proces în aceeaşi calitate, pentru acelaşi obiect şi bazată pe aceeaşi cauză, ca şi prima judecată asupra căreia justiţia s-a pronunţat definitiv.

√ Înalta Curte de Casaţiune, secţia I, Audienţa de la 8 februarie 1893

Vânzare. Arvună. Pierderea ei. Când este necesitate de punere în întârziere. Art. 1079, 1081 şi 1298 C. civ.
Oferă de plată. În ce caz poate debitorul să-şi ia înapoi suma depusă. Dacă e nevoie de vreo dispoziţie a justiţiei. Art. 1118 C. civ. Respingere

În contractele de vânzare când părţile stipulează darea unei arvune de către cumpărător şi vânzarea nu se execută din culpa acestuia, în acest caz vânzătorul are dreptul de a-şi apropia şi a reţine arvuna primită, conform art. 1298 C. civ., fără să fie ţinut a face cumpărătorului notificare de punere în întârziere, această notificare nefiind necesară decât atunci când una din părţile contractante voieşte să obţină prin justiţie condamnarea celeilalte părţi la executarea convenţiei sau la rezilierea ei cu daune interese.
Suma depusă de o persoană la casa de consemnaţiuni cu destinaţie de a fi primită de altă persoană, se poate lua înapoi de către depunător, conform art. 1118 C. civ. fără să fie necesitate de o hotărâre a justiţiei pentru acest scop.

CURIER LEGISLATIV

Rubrica cu caracter permanent – Curier legislativ – cuprinde lista actelor normative publicate în Monitorul Oficial în luna decembrie 2007. Din raţiuni de spaţiu, vor fi prezentate integral numai legile, ordonanţele simple şi cele de urgenţă ale Guvernului, deciziile Curţii Constituţionale – numai cele prin care sunt admise excepţiile de neconstituţionalitate – iar celelalte acte normative vor fi redate selectiv, în funcţie de importanţa lor.

INDEX ALFABETIC

Vezi Index (PDF format)

CUPRINS – format revistă (PDF format)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close