CJ nr. 2/2008

feature photo
 
 
 
 
 
 

 

INFO CURIER

√ De la Uniunea Naţională a Barourilor din România

Programul de pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada
1 ianuarie 2008 – 1 ianuarie 2011

√ De la Parlament

În lucru la comisiile de specialitate la Camera Deputaţilor şi Senat

√ Actualitate europeană

Noutăţi de la Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene,
Comisia Europeană, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

Legislaţie europeană publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
în luna ianuarie 2008

√ Actualitate universitară

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest Timişoara 
Laudatio IN HONOREM MAGISTRI Viorel Mihai CIobanu

Facultatea de Educaţie Fizică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Implementarea dreptului sportului ca ramură de drept distinctă. Colocviul Ştiinţific de la Cluj-Napoca

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Manifestările ştiinţifice din martie 2008

    14 martie – Conferinţă naţională a cadrelor didactice
    Aspecte teoretice şi practice în domeniul dreptului public sau privat

    15 martie – Conferinţă naţională a masteranzilor
    Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

JURISPRUDENŢĂ. COMENTARII

√ Lector univ. dr. George Gîrleşteanu / Referendum. Obligaţia constituţională de reexaminare a legii. Punerea de acord a unei legi cu o decizie a Curţii Constituţionale. Lege de procedură. Valabilitatea referendumului. Principiul neretroactivităţii legii. Principiul intrării în vigoare a legii. Principiul aplicării imediate a legii. Repetarea referendumului. Situaţie juridică în curs de constituire. Decizie interpretativă

Preşedintele României poate fi declarat demis numai în urma unui referendum valabil în sensul dispoziţiilor art. 5 alin. (2) şi în cadrul căruia majoritatea voturilor valabil exprimate de participanţi sunt pentru aprobarea demiterii, în sensul art. 10.

Curtea Constituţională, Decizia nr. 420 din 3 mai 2007
M. Of. nr. 295 din 4 mai 2007

 Av. Luminiţa Popa, Av. Alexandru Marin / Obligativitatea formei autentice a hotărârii adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor prin care se aprobă încheierea de către societate a unui act pentru a cărei validă încheiere se impune forma autenticăContractul de ipotecă încheiat de către o societate cu răspundere limitată pentru garantarea unui credit este lovit de nulitate absolută, în măsura în care, hotărârea adunării generale a asociaţilor prin care administratorul a fost împuternicit să semneze contractul de ipotecă nu a fost încheiată în formă autentică, având în vedere principiul simetriei.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Decizia civilă nr. 1964 din 23 mai 1997
 

JURISPRUDENŢĂ. SINTEZE

√  Jurisprudenţa Curţii Constituţionale (decembrie 2007)
Rubrică realizată de prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu
şi lect. univ. dr. Ştefan Deaconu

Mai mult… (PDF format)

√ Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (decembrie 2007)
Rubrică realizată de av. drd. Daniela-Anca Deteşeanu

Mai mult… (PDF format)

√ Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (ianuarie 2008)
Rubrică realizată de asist. univ. dr. Augustina Dumitraşcu

Mai mult… (PDF format)

Traian Băsescu vs. Eugen Nicolăescu

Prin prisma prevederilor art. 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului, sancţionarea unei persoane pentru declaraţiile sale la adresa unui politician, chiar şi doar pe tărâmul civil al răspunderii civile delictuale, ar reprezenta o ingerinţă nejustificată asupra libertăţii de exprimare, ţinând cont de faptul că limitele criticii admisibile sunt mai largi în privinţa oamenilor politici, aceştia trebuind să demonstreze o mai mare toleranţă la afirmaţiile critice făcute publice.

Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, sentinţa civilă nr. 16652 din 30 noiembrie 2007

DOCTRINĂ

√  Prof. univ. dr. Teodor BODOAŞCĂ / Contribuţii la studiul cerinţelor legale referitoare la vârsta minimă pentru încheierea căsătoriei

Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

√ Drd. Raluca RĂZUŞI / Probleme speciale ale consimţământului în cazul contractelor de comerţ internaţional încheiate pe internet

Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

√  Asist. univ. dr. Mircea URSUŢA / Procedura contravenţională română poate fi considerată ca aparţinând noţiunii autonome de “materie penală” din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului?

Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

√  Av. Bogdan IONESCU / Păstrarea numelui purtat în timul căsătoriei după desfacerea acesteia prin divorţ – cu propunere de lege ferenda

Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

RESTITUTIO

√ Tribunalul Districtului Buzău, Audienţa de la 19 decembrie 1892

Legat universal. Sarcină impusă legatarului de a construi o biserică şi de a îngriji de ea cu parte din averea lăsată prin testament. Dacă această dispoziţie constituie un legat în favoarea unei persoane morale inexistente.
Testament mistic şi olograf. Dacă o dispoziţie testamentară nulă anulează întreg testamentul. Art. 5 şi 1008 C. civ. Dacă aceste articole se aplică la testamente. Respingere

Sarcina impusă unui legatar universal de a construi o biserică şi de a îngriji de ea cu parte din averea lăsată prin testament nu constituie o dispoziţie în favoarea unei persoane morale inexistente, şi deci nu este nulă.
O dispoziţie testamentară nulă nu anulează întreg testamentul, ci numai partea relativă la ea. Nulităţile fiind de drept strict, urmează că dispoziţiile art. 5 şi 1008 C. civ. nu se aplică la testamente.

CURIER LEGISLATIV

Rubrica cu caracter permanent – Curier legislativ – cuprinde lista actelor normative publicate în Monitorul Oficial în luna ianuarie 2008. Din raţiuni de spaţiu, vor fi prezentate integral numai legile, ordonanţele simple şi cele de urgenţă ale Guvernului, deciziile Curţii Constituţionale – numai cele prin care sunt admise excepţiile de neconstituţionalitate – iar celelalte acte normative vor fi redate selectiv, în funcţie de importanţa lor.

INDEX ALFABETIC

Vezi Index (PDF format)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close