CJ nr. 3/2008

feature photo

 

INFO CURIER

√ De la Uniunea Naţională a Barourilor din România

Decizia interpretativă nr. 320 din 8 martie 2008

Decizia interpretativă nr. 331 din 8 martie 2008

√ De la Parlament

În lucru la comisiile de specialitate la Camera Deputaţilor şi Senat

√ Actualitate europeană

Noutăţi de la Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene,
Comisia Europeană, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

Legislaţie europeană publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
în luna februarie 2008

RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ADMISE

  I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LII (52) din 4 iunie 2007
M. Of. nr. 140 din 22 februarie 2008
Prevederile cuprinse în art. 16 şi următoarele din Legea nr. 247/2005, privind procedura administrativă pentru acordarea despăgubirilor, nu se aplică deciziilor/dispoziţiilor emise anterior intrării în vigoare a legii, contestate în termenul prevăzut de Legea nr. 10/2001, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005.

   I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LIV (54) din 4 iunie 2007
M. Of. nr. 138 din 22 februarie 2008
Dispoziţiile art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că: Persoanele alese în funcţii de consilieri locali pot cumula pensia anticipată, respectiv pensia anticipată parţială, cu indemnizaţia prevăzută de dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LV (55) din 4 iunie 2007
M. Of. nr. 138 din 22 februarie 2008
Art. 10 din Legea nr. 80/1995, potrivit căruia cadrele militare în activitate decorate cu ordinul “Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de reducere a impozitului pe venit cu 30%, 40% şi, respectiv, 50%, a fost abrogat, cu caracter definitiv, prin O.G. nr. 73/1999. 

  I.C.C.J., S.U., Decizia nr. XXIII (55) din 19 martie 2007
M. Of. nr. 123 din 15 februarie 2008
În aplicarea dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, stabilesc: Natura juridică a acţiunii în regres exercitate de asigurător (societate de asigurare) împotriva persoanelor culpabile de producerea unui accident este comercială, iar nu civilă. 

I.C.C.J., S.U., Decizia nr. XXI din 19 martie 2007
M. Of. nr. 113 din 13 februarie 2008
În aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, precum şi ale art. 5 din H.G. nr. 286/2004, stabilesc: Data stabilirii compensaţiilor este aceea a emiterii hotărârii comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998. 

I.C.C.J., S.U., Decizia nr. I din 15 ianuarie 2007
M. Of. nr. 81 din 1 februarie 2008
Faptele de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală şi de ucidere din culpă cu această ocazie a unei persoane constituie o singură infracţiune, complexă, de ucidere din culpă, prevăzută la art. 178 alin. (3) teza I C. pen., în care este absorbită infracţiunea prevăzută la art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

I.C.C.J., S.U., Decizia nr. II  din 15 ianuarie 2007
M. Of. nr. 81 din 1 februarie 2008
În aplicarea dispoziţiilor art. 24 C. proc. civ. stabilesc: Judecătorul care soluţionează fondul cauzei nu devine incompatibil să soluţioneze cererea de revizuire sau contestaţia în anulare.

 

JURISPRUDENŢĂ. SINTEZE

√  Jurisprudenţa Curţii Constituţionale (ianuarie 2008)
Rubrică realizată de prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu
şi lect. univ. dr. Ştefan Deaconu

Mai mult… (PDF format)

√ Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (ianuarie 2008)
Rubrică realizată de av. drd. Daniela-Anca Deteşeanu

Mai mult… (PDF format)

DOCTRINĂ

√  Lector univ. Alexandrina ŞERBAN / Regimurile politice, cu privire specială asupra regimului politic semi-prezidenţial

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

√ Judecător Nela DRĂGUŢ, Judecător Mariana MUDAVA / Incidenţa art. 1 din Protocolul nr. 1 Adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului în litigiile referitoare la dreptul de proprietate dintre particulari

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

√  Prof. univ. dr. Dumitru Virgil DIACONU / Comentarii supra actualelor prevederi ale art. 146 alin. (111) C. proc. pen., privind luarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

√  Lector univ. dr. Maria FODOR, Lector univ. drd. Irina RĂDULESCU / Comentariu asupra modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 4/1953 – Codul familiei prin Legea nr. 288/2007

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

  Drd. Cristina Teodora POP / Reflecţii asupra actualităţii răspunderii penale privind administrarea acţiunilor societăţilor comerciale, în contextul economiei de piaţă

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

  Carmen NOVAC / Legea nr. 312/2005 – imperativ al principiului liberei circulaţii a capitalurilor în spaţiul comunitar

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

RECENZII

Călina JUGASTRU

[Nadia Cerasela Dariescu, Relaţiile patrimoniale dintre soţi în dreptul internaţional privat, Editura CH Beck, Bucureşti, 2008, 320 pagini]

RESTITUTIO

√ Înalta Curte de Casaţiune, secţia a II-a
Decizia nr. 132 din 7 iulie 1892

√ Curtea de Apel Galaţi, Audienţa de la 17 decembrie 1893
Decizia nr. 402-93

CURIER LEGISLATIVRubrica cu caracter permanent – Curier legislativ – cuprinde lista actelor normative publicate în Monitorul Oficial în luna februarie 2008. Din raţiuni de spaţiu, vor fi prezentate integral numai legile, ordonanţele simple şi cele de urgenţă ale Guvernului, deciziile Curţii Constituţionale – numai cele prin care sunt admise excepţiile de neconstituţionalitate – iar celelalte acte normative vor fi redate selectiv, în funcţie de importanţa lor.

INDEX ALFABETIC

Vezi index (PDF format)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close