CJ nr. 4/2008

feature photo
 
 
 
 
 

 

INFO CURIER

 √  De la Uniunea Naţională a Barourilor din România 

 Consiliul Uniunii – Hotărârea nr. 332 din 8 martie 2008

  √ De la Parlament

În lucru la comisiile de specialitate la Camera Deputaţilor şi Senat

√  Actualitatea europeană

Noutăţi de la Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană

 Legislaţie europeană publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în luna martie 2008

  Actualitatea universitară

 Manifestările ştiinţifice organizate de Universitatea „1 Decembrie 1918″ Alba Iulia Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale Catedra de Drept în anul 2008

 8-9 mai 2008Simpozion ştiinţific studenţesc

 Tema: Repere legislative prezente şi viitoare în contextul post-aderare a României la Uniunea Europeană

  JURISPRUDENŢĂ. COMENTARII

Conf. univ. dr. Radu Carp / Deconspirarea poliţiei politice comuniste. Natura juridică a activităţii de jurisdicţie desfăşurate de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi de Colegiul Consiliului

Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică (M. Of. nr. 603 din 9 decembrie 1999), modificată şi completată prin O.U.G. nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, precum şi dispoziţiile art. II şi ale art. V din această ordonanţă sunt neconstituţionale.

 

  JURISPRUDENŢĂ. SINTEZE

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale (februarie 2008)
Rubrică realizată de prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu
şi lect. univ. dr. Ştefan Deaconu

      Mai mult… (PDF format)

 Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (februarie 2008)
Rubrică realizată de av. drd. Daniela-Anca Deteşeanu

      Mai mult… (PDF format)

 Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă (februarie 2008)
Rubrică realizată de asist. univ. drd. Augustina Dumitraşcu 

      Mai mult… (PDF format)

 DOCTRINĂ

Prof. univ. dr. Teodor Bodoaşcă / Contribuţii la studiul noilor reglementări legale referitoare la stabilirea patrenităţii

Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

  Jud. Doina Vişan, Jud. Lucian Bunea / Scurte consideraţii privind actele şi principiile fundamentale ale dreptului comunitar al muncii

Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

  Asist. univ. drd. Tudor Chiuariu / Atribuţiile jurisdicţionale ale birourilor electorale de circumscripţie, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

RESTITUTIO

Consimţământ. Eroare. Dacă există eroare sau cauză falsă când se arată anume foloasele pentru care se dă consimţământul. Art. 953 C. civ. Respingere

CURIER LEGISLATIV

Rubrica cu caracter permanent – Curier legislativ – cuprinde lista actelor normative publicate în Monitorul Oficial în luna martie 2008. Din raţiuni de spaţiu, vor fi prezentate integral numai legile, ordonanţele simple şi cele de urgenţă ale Guvernului, deciziile Curţii Constituţionale – numai cele prin care sunt admise excepţiile de neconstituţionalitate – iar celelalte acte normative vor fi redate selectiv, în funcţie de importanţa lor.

INDEX ALFABETIC

Vezi index (PDF format)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close