CJ nr. 5/2008

feature photo
 
 
 
 
 
 

 

INFO CURIER

 √  De la Uniunea Naţională a Barourilor din România 

 Consiliul Uniunii – Hotărârea nr. 266  din 22 septembrie 2007

  √ De la Parlament

În lucru la comisiile de specialitate la Camera Deputaţilor şi Senat

√  Actualitatea europeană

Noutăţi de la Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană şi Mediatorul European

 Legislaţie europeană publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în luna aprilie 2008

Eveniment

 Conferinţa Internaţională – Dreptul afacerilor 2008

Implicaţiile Proiectului Noului Cod Civil şi ale Proiectului Noului Cod de Procedură Civilă asupra mediului de afaceri

RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII ADMISE

  I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LVII (57) din 24 septembrie 2007
M. Of. nr. 283 din 11 aprilie 2008
 Problema dacă este admisibilă plângerea formulată împotriva altor măsuri şi acte ale procurorului decât cele de netrimitere în judecată

Plângerea îndreptată împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziţiilor date de acesta, altele decât rezoluţiile sau ordonanţele procurorului de netrimitere în judecată, reglementate în art. 2781 alin. (1) C. proc. pen., este inadmisibilă.

   I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXII (62) din 24 septembrie 2007
M. Of. nr. 276 din 8 aprilie 2008
 Prevederile cuprinse în art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că ordonanţa preşedinţială prin care s-a respins cererea de suspendare a executării dispoziţiilor unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor poate fi atacată cu recurs.

   I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LIX (59) din 24 septembrie 2007
M. Of. nr. 274 din 7 aprilie 2008
 Dispoziţiile art. 61 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 78/2000, privind nepedepsirea făptuitorului şi restituirea banilor, valorilor sau oricăror altor bunuri care au făcut obiectul infracţiunii, sunt aplicabile numai infracţiunilor prevăzute în legea specială, iar dispoziţiile art. 255 alin. (3) şi (5) C. pen. sunt aplicabile doar în cazul infracţiunilor încadrate exclusiv conform art. 255 C. pen., nefiind aplicabile şi dispoziţiile legii speciale, respectiv ale art. 61 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 78/2000. 

   I.C.C.J., S.U., Decizia nr. LXI (61) din 24 septembrie 2007
M. Of. nr. 274 din 7 aprilie 2008
 Dispoziţiile art. 190 alin. (1) lit. c) [devenit art. 220 alin. (1) lit. c)], raportat la art. 191 alin. (2) C. proc. fisc. [devenit art. 221 alin. (2)], se interpretează în sensul că persoana care nu are calitatea de antrepozitar sau comerciant nu poate fi subiect activ al contravenţiei de deţinere în afara antrepozitului fiscal ori de comercializare a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, potrivit titlului VII din Codul fiscal.

 

√  JURISPRUDENŢĂ. COMENTARII

Jud. Traian Dârjan / Titlu de proprietate. Înstrăinări succesive ale terenului. Constatarea nulităţii  absolute a titlului de proprietate. Fostul proprietar rămas fără teren, îndreptăţit la remiterea preţului  actualizat

√ JURISPRUDENŢĂ. SINTEZE

 Jurisprudenţa Curţii Constituţionale (martie 2008)

Rubrică realizată de Prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

şi Lector univ. dr. Ştefan Deaconu

      Mai mult… (PDF format)

 Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (martie 2008)

Rubrică realizată de Av. drd. Daniela-Anca Deteşeanu

      Mai mult… (PDF format)

 DOCTRINĂ

 √ Prof. univ. dr. Mona-Lisa Belu Magdo / Vânzarea de drepturi succesorale în viziunea art. 4 din Legea nr. 10/2001

Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

 Conf. univ. dr. Liviu Giurgiu / Reglementări actuale privind unele servicii publice comunitare

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

  Conf. univ. dr. Gheorghe Piperea / Insolvenţa instituţiilor publice. Consecinţe faţă de alegeri

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

 Jud. Iuliana Râciu, Av. Constantin Furtună / Noi motive de revizuire prevăzute prin Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

 Lector univ. dr. Ion Negru, Prep. univ. drd. Ionel-Ilie Negru / Principiile dreptului de preemţiune

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

 Lucica Tudoran / Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA) în Tratatul de la Lisabona

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

RESTITUTIO

 Succesiune. Renunţare. Dacă renunţarea poate fi tacită. Art. 605 C. civ.

CURIER LEGISLATIV

Rubrica cu caracter permanent – Curier legislativ – cuprinde lista actelor normative publicate în Monitorul Oficial în luna aprilie 2008. Din raţiuni de spaţiu, vor fi prezentate integral numai legile, ordonanţele simple şi cele de urgenţă ale Guvernului, deciziile Curţii Constituţionale – numai cele prin care sunt admise excepţiile de neconstituţionalitate – iar celelalte acte normative vor fi redate selectiv, în funcţie de importanţa lor

 INDEX ALFABETIC

 Vezi index (PDF format) 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close