CJ nr. 6/2008

feature photo
 
 
 
 
 
 
 

 

INFO CURIER

 √  De la Uniunea Naţională a Barourilor din România 

 Rezoluţia privind propunerea înfiinţării unui organism bipartit adresată structurilor puterii judecătoreşti prin care să se identifice, să se analizeze şi să se soluţioneze în mod transparent şi unitar disfuncţiile apărute în organizarea actului de justiţie

Hotărârea nr. 14 privind pregătirea profesională continuă a avocaţilor

Hotărârea nr. 15 privind agrementarea de către U.N.B.R. a facultăţilor de drept pentru formarea profesională a avocaţilor

Hotărârea nr. 16 cu privire la modul de interpretare a dispoziţiilor art. 211 al Statutului profesiei de avocat

 √ De la INM

Concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii

  √ De la Parlament

În lucru la comisiile de specialitate la Camera Deputaţilor şi Senat

√  Actualitatea europeană

Noutăţi de la Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană

 Legislaţie europeană publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în luna mai 2008

Actualitatea universitară

Zilele Academice clujene – EDIŢIA 2008

 Simpozionul juriştilor – „Probleme actuale în dreptul intern şi internaţional” 

JURISPRUDENŢĂ. COMENTARII

Conf. univ. dr. Liviu Giurgiu, Asist. univ. dr. Cristian Giuseppe Zaharie / Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin care s-a aprobat concesionarea unui teren aparţinând domeniului public de interes local. Refuzul nejustificat al primarului general de a executa  hotărârea. Temeiul juridic al admisibilităţii acţiunii introduse de reclamant.

 Dreptul societăţii comerciale de a cere şi obţine aplicarea hotărârii de concesionare derivă din calitatea sa de persoană juridică română de drept privat, precum şi din dispoziţiile art. 5 pct. 2 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, conform cărora calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, română sau străină.

 

Jud. Lavinia Lefterache / „Neregularitate a sesizării”. „Neregularitate a actului de sesizare”

 Prin „regularitatea actului de sesizare”, conform art. 300 C.proc.pen., sunt înţelese condiţii de fond şi de formă de a căror respectare depinde legala sesizare a instanţei, respectiv care fac ca un anumit act să aibă aptitudinea de a învesti în mod valabil instanţa competentă să soluţioneze procesul penal, care nu atrag nulitatea absolută a actului şi a căror remediere nu poate avea drept consecinţe prezentarea din nou a materialului de urmărire penală conform art. 250-253 C.proc.pen., situaţie în care s-ar dispune restituirea cauzei pentru refacerea urmăririi penale.

  JURISPRUDENŢĂ. SINTEZE

 Jurisprudenţa Curţii Constituţionale (aprilie 2008)
Rubrică realizată de Prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu
şi Lector univ. dr. Ştefan Deaconu
 

      Mai mult… (PDF format)

 Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (aprilie 2008)
Rubrică realizată de Av. drd. Daniela-Anca Deteşeanu  

      Mai mult… (PDF format)

  Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a
Tribunalului de Primă Instanţă (aprilie 2008)
Rubrică realizată de Asist. univ. drd. Augustina Dumitraşcu  

      Mai mult… (PDF format)

 DOCTRINĂ

 Lector univ. dr. Anamaria Cercel / Probleme privind competenţa materială în domeniul contestaţiei în anulare

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

 Dr. Cristina Nicolescu / Consideraţii generale privind regimul  matrimonial primar (I)

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

 Dr. Alexandru Şerban / Consideraţii asupra noii Legi privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal nr. 275/2006

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

 Asist. univ. dr. Anamaria Groza / Aportul Tratatului de la Lisabona

 Descarcă rezumat articol în limba franceză (PDF format)

 Descarcă rezumat articol în limba engleză (PDF format)

 RESTITUTIO

 Locatar. Tulburare de posesie. Dacă locatarul are dreptul de a reclama direct împotriva autorului tulburării. Distincţie. Art. 1426 C.civ.

 CURIERUL LEGISLATIV

Rubrica cu caracter permanent – Curier legislativ – cuprinde lista actelor normative publicate în Monitorul Oficial în luna mai 2008. Din raţiuni de spaţiu, vor fi prezentate integral numai legile, ordonanţele simple şi cele de urgenţă ale Guvernului, deciziile Curţii Constituţionale – numai cele prin care sunt admise excepţiile de neconstituţionalitate – iar celelalte acte normative vor fi redate selectiv, în funcţie de importanţa lor.

 INDEX ALFABETIC

 Vezi Index (PDF format) 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close