Jurisprudenţa Curţii Constituţionale în domeniul confl ictelor juridice de natură constituţională

Curtea Constituţională soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii

Prin Decizia nr. 97/07.02.2008 (M.Of. nr. 169/05.03.2008), Curtea Constituţională a definit conflictul juridic de natură constituţională ca fiind acel conflict care există între două sau mai multe autorităţi şi poate privi conţinutul ori întinderea atribuţiilor lor decurgând din Constituţie, ceea ce înseamnă că acestea sunt conflicte de competenţă pozitive sau negative şi care pot crea blocaje instituţionale. Ca urmare, Curtea Constituţională are obligaţia să soluţioneze conflictul şi să înlăture, prin soluţia dată, blocajul instituţional [DCC nr. 98/07.02.2008 (M.Of. nr. 140/22.02.2008)].

Din jurisprudenţa Curţii Constituţionale rezultă că nu pot fi declanşate conflicte juridice de natură constituţională în cazul: neîndeplinirii de către Guvern a unei obligaţii legale în cadrul unei proceduri de legiferare şi care nu a afectat procesul legislativ, prin crearea unui blocaj instituţional (DCC nr. 97/2008); solicitării făcute, o singură dată, de Preşedintele României Primului-ministru de a renunţa la o propunere făcută pentru numirea unui ministru, atunci când se constată că persoana propusă nu îndeplineşte condiţiile legale pentru exercitarea funcţiei de membru al Guvernului [DCC nr. 356/05.04.2007 (M.Of. nr. 322/14.05.2007)]; exercitării de către autoritatea publică competentă a unei atribuţii prevăzute de Constituţie [DCC nr. 270/10.03.2008 (M.Of. nr. 290/15.04.2008)]; în care nu sunt implicate autorităţile prevăzute în Titlul III al Constituţiei, şi anume „Camera Deputaţilor şi Senatul, Preşedintele României, ca autoritate publică unipersonală, Guvernul, organele administraţiei publice centrale şi ale administraţiei publice locale, precum şi autorităţile judecătoreşti – Înalta Curte de Casaţiei şi Justiţie, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii” [DCC nr. 988/01.10.2008 (M.Of. nr. 784/24.11.2008)].

Articolul este publicat in extras în Curierul Judiciar nr. 7/2009. Rubrica este realizată de Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close