CA Brașov, Secția de contencios administrativ și fiscal. Decizia nr. 439/2008

Achiziţii publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor. Calitate procesuală activă. Excepţia lipsei calităţii procesuale active

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei SC T. SA, Curtea constată că aceasta este întemeiată şi urmează a o admite. Conform art. 271 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, în termen de 5 zile de la primirea notificării privind contestaţia, autoritatea contractantă are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi la procedura de atribuire [în reglementarea actuală, art. 271 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, acest termen s-a redus la o singură zi lucrătoare]. Prin adresă autoritatea contractantă a înştiinţat SC T. SA despre contestaţia depusă de SC G. SRL, astfel că petenta avea posibilitatea să intervină în cauza dedusă spre soluţionare de către organul jurisdicţional. În lipsa unei atare intervenţii din partea petentei, cauza a fost soluţionată de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, într-o jurisdicţie administrativă, cale aleasă în mod legal de către contestatoare, astfel, întreaga procedură de soluţionare a cauzei, în toate fazele sale, este ţinută de cadrul procesual născut la prima etapă de soluţionare, adică în cadrul procesual derulat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, unde petenta nu a participat, deşi a avut cunoştinţă de existenţa procedurii de soluţionare a contestaţiei. Faţă de aceste considerente, Curtea va admite excepţia invocată de intimată şi, pe cale de consecinţă, va respinge plângerea formulată de petentă.

Decizia este publicată in extras și comentată de Lector univ. dr. Emőd Veress în Curierul Judiciar nr. 9/2009.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close