Taxele şi impozitele locale vor fi mai mari cu 20% din 2010

Guvernul a majorat cu aproximativ 20% cuantumul taxelor şi impozitelor locale aplicabile în anul fiscal 2010, potrivit H.G. nr. 956/2009.
H.G. nr. 956/2009 a fost publicată în MO nr. 633/2009 şi abrogă, de la 1 ianuarie 2010, H.G. nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007.
Guvernul şi-a motivat decizia de majorare prin faptul că nivelurile acestor taxe nu au mai fost actualizate, în funcţie de inflaţie, din anul 2006, când au fost stabilite pentru anul 2007 şi, din acest motiv, în 2010, va fi permisă actualizarea lor cu inflaţia din ultimii trei ani care, cumulată, atinge 20%.

Impozit pe terenuri
Potrivit noilor prevederi, în funcţie de zona în cadrul localităţii, impozitul pe terenurile cu construcţii amplasate în intravilan variază între 153 şi 8.921 lei/ha. În ceea ce priveşte terenurile fără construcţii din intravilan, impozitul se situează între 7 şi 46 lei/ha.
Pentru terenurile din extravilan, în 2010 se va plăti un impozit între 7 şi 48 lei/ha.

Impozitul pe mijloace de transport
– motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv: 8 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta;
– autoturisme cu o capacitate cilindrică între 1.601 şi 2.000 cm3: 18 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta;
– autoturisme cu o capacitate cilindrică între 2.001 şi 2.600 cm3: 36 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta;
– autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 şi 3.000 cm3: 72 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta;
– autoturismele cu o capacitate cilindrică de peste 3.000 cm3: 145 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta.
De asemenea, pentru remorci, semiremorci sau rulote, impozitul va fi cuprins între 8 şi 55 lei.

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
Hotărârea stabileşte că taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spatiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor să fie cuprinsă între 0 şi 7 lei inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafaţa ocupată de construcţie.
Totodată, taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare va varia între 0 şi 17 lei inclusiv, iar pentru eliberarea certificatului de producător se va plăti o sumă cuprinsă între 0 şi 69 lei.

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate
Pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români se va plăti o taxă de 4 lei.

Eliberarea titlurilor de proprietate
Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere va fi de 13 lei.

Sursa: avocatnet.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close