CA Cluj, Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal. Decizia nr. 431/2009

Cerere de revizuire formulată împotriva unei hotărâri pronunţate în recurs care nu evocă fondul. Existenţa unei hotărâri CEDO care constată încălcarea drepturilor sau libertăţilor fundamentale. Încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar. Admisibilitate. Inaplicabilitatea cerinţei ca hotărârea să fi evocat fondul

Există o necorelare legislativă între dispoziţiile art. 322 alin. (1) C.proc.civ. care stabilesc condiţia ca hotărârea pronunţată în recurs atacată cu revizuire să fi evocat fondul şi cele ale cazului de revizuire prevăzut la pct. 9 al aceluiaşi articol. Motivul de revizuire prevăzut de dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 554/2004 impune instanţei să stabilească compatibilitatea aplicării normelor generale de procedură civilă cu dispoziţiile speciale ale legii contenciosului administrativ. În ambele cazuri cererea de revizuire este admisibilă, chiar dacă este formulată împotriva unei hotărâri date în recurs care nu evocă fondul, având în vedere necesitatea asigurării priorităţii reglementărilor internaţionale.

Decizia este publicată in extras și comentată de Av. Adina Buciuman în Curierul Judiciar nr. 10/2009.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close