De la 1 ianuarie 2010 va fi aplicată Legea nr. 372/2005 pentru certificarea energetică a apartamentelor

     Legea prevede ca proprietarii de apartamente din blocuri de locuinţe să prezinte potenţialilor cumpărători sau chiriaş, certificate pentru informarea acestora privind performanţa energetică.
     Certificatul de performanţă energetică se elaborează în baza Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, aprobată prin ordin al ministrului. Aceasta metodologie a fost completată cu un Breviar de calcul şi exemple pentru certificarea energetică a blocurilor de locuinţe şi, respectiv, a apartamentelor, inclusiv cu modelul certificatului de performanţă energetică adaptat pentru apartament.
     La elaborarea certificatului de performanţă energetică al apartamentului în vederea vânzării-cumpărării sau închirierii, auditorul energetic pentru clădiri, preia, de regulă, releveul şi celelalte date tehnice necesare care se regăsesc în documentaţia cadastrală elaborată în condiţiile legii pentru vânzarea-cumpărarea apartamentului.
     Astfel, în cazul vânzării/închirierii unui apartament construit înainte de 2007, se poate întocmi un certificat de performanţă energetică pentru respectivul apartament, neimplicând auditarea energetică a întregii clădiri. Pentru clădirile noi, construite după 1 ianuarie 2007, certificatul energetic se predă la recepţia lucrărilor. De asemenea, toate blocurile de locuinţe care sunt supuse reabilitării termice obţin un astfel de certificat.
     Costul certificării energetice a apartamentului, stabilit în condiţii de piaţă, raportat la aria utilă a apartamentului, reprezintă un procent nesemnificativ în raport cu cheltuielile stabilite în condiţiile legii pentru efectuarea tranzacţiei şi nu influenţează semnificativ preţul acesteia. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei respinge categoric speculaţiile apărute pe piaţa imobiliară care pun pe seama elaborării certificatelor energetice creşteri ale preţurilor locuinţelor de până la 10%.
     Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a Directivei nr. 2002/91/CE privind performanţa energetică a clădirilor. Legea nr. 372/2005 defineşte certificatul de performanţă energetică ca fiind un document tehnic, cu caracter informativ, care atestă performanţa energetică a unei clădiri.
     Prin certificat, potenţialul cumpărător sau chiriaş este informat asupra performanţei energetice a apartamentului, exprimată, în principal, prin: consumul total anual specific de energie, exprimat în kWh/mp arie utilă, respectiv prin consumul de căldură anual specific pentru încălzire, apă caldă de consum şi iluminat şi eficienţa energetică a apartamentului, prin încadrarea acestuia într-o clasă energetică (de la clasa A – eficienţă energetică ridicată, la clasa G – eficienţă energetică scăzută), funcţie de consumul total anual specific de energie.

     Sursa: www.infolegal.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close