CA Timișoara, Secția comercială. Decizia nr. 29/2009

Procedura insolvenţei. Convocarea adunării creditorilor. Condiţii. Nedezvoltarea motivelor de recurs. Consecinţe

Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar sau, după caz, de lichidator, dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel, secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor fi ind în sarcina administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului. Adunarea creditorilor va putea fi convocată şi de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor deţinând creanţe în valoare de cel puţin 30% din valoarea totală a acestora. Cererea de recurs trebuie să cuprindă arătarea motivelor de casare/ modifi care şi dezvoltarea lor. Aceasta înseamnă că, pentru a conduce la casarea sau modifi carea hotărârii, recursul nu se poate limita la o simplă indicare „de formă” a textelor, condiţia legală a „dezvoltării motivelor” implicând determinarea greşelilor anume imputate, o minimă argumentare a criticii în fapt şi în drept, arătarea probelor pe care se bazează.

Decizia este publicată in extras și comentată de jud. dr. Csaba Bela Nász în Curierul Judiciar nr. 12/2009.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close