Sinteze – Noiembrie 2009

1. Drept de proprietate, folosirea terenului pe durata existenţei construcţiei, bună-credinţă

Decizia nr. 1244/06.10.2009 (M.Of. nr. 755/05.11.2009)

Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 36 alin. (3) constituţional

2. Drept de proprietate, restituirea în natură a unui bun, acces liber la justiţie, drept la un recurs efectiv

Decizia nr. 1248/06.10.2009 (M.Of. nr. 755/05.11.2009)

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, art. 26 alin. (3) constituţional

3. Carte funciară, înscriere, rectificare, egalitate în drepturi, acces liber la justiţie, drept de proprietate

Decizia nr. 1249/06.10.2009 (M.Of. nr. 755/05.11.2009)

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, art. 50 alin. (1) constituţional

4. Procedură de legiferare, control de constituţionalitate al actelor abrogate, ordonanţe de urgenţă, afectarea instituţiilor fundamentale ale statului, administraţie publică, funcţionari publici

Decizia nr. 1257/07.10.2009 (M.Of. nr. 758/06.11.2009)

Dispoziţiile Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice neconstituţionale

5. Comisii parlamentare de anchetă, control parlamentar, jurisdicţii speciale, egalitate în drepturi, acces la justiţie

Decizia nr. 1231/29.09.2009 (M.Of. nr. 759/06.11.2009)

Regulamentul Camerei Deputaţilor, art. 40 alin. (3) teza finală, coroborate cu art. 46 lit. b), art. 73, art. 75, art. 76 şi art. 78 constituţionale

6. Candidat la funcţia de şef al statului, timpi de antenă, egalitate în drepturi

Hotărârea nr. 25/04.11.2009 (M.Of. nr. 760/09.11.2009)

Contestaţia formulată de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009, cu privire la împiedicarea sa de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile legii

7. Reorganizarea instituţiilor publice, asumarea răspunderii Guvernului, măsuri de reducere a cheltuielilor publice, restrângerea exerciţiului unor drepturi, venituri salariale, cumulul pensiei cu salariul

Decizia nr. 1414/04.11.2009 (M.Of. nr. 796/23.11.2009)

Dispoziţiile Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional constituţionale

8. Salarizare unitară, asumarea răspunderii Guvernului, personal bugetar, restrângerea exerciţiului unor drepturi, venituri salariale

Decizia nr. 1415/04.11.2009 (M.Of. nr. 796/23.11.2009)

Dispoziţiile Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice constituţionale

9. Date cu caracter personal, furnizori de servicii de comunicaţii electronice, protecţia vieţii private

Decizia nr. 1258/08.10.2009 (M.Of. nr. 798/23.11.2009)

Dispoziţiile Legii nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice neconstituţionale

10. Conflict juridic de natură constituţională, revocarea unui ministru, remaniere guvernamentală, numirea unor miniştri interimari

Decizia nr. 1559/18.11.2009 (M.Of. nr. 823/30.11.2009)

Soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Preşedintele României, formulată de preşedintele Senatului

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close