Contractul de asistenţă juridică şi împuternicirea avocaţială vor avea tipizate unice

     Consiliul UNBR a stabilit o procedură unică la nivel naţional pentru tipărirea, înserierea şi distribuirea imprimatelor „Contract de asistenţă juridică” şi „împuternicire avocaţială” prevăzute în la Statutul profesiei de avocat.
     Hotărârea UNBR nr. 72/2010 s-a luat datorită inexistenţei unui model naţional tipărit, cu elemente de siguranţă şi datorită neimplicării unor barouri în activitatea de tipărire, înseriere şi distribuire a imprimatelor tipizate s-a creat posibilitatea ca persoane care nu au calitatea de avocat să depună împuterniciri avocaţiale contrafăcute şi că, totodată, nu există posibilitatea verificării numărului de contracte de asistenţă juridică încheiate şi a numărului de împuterniciri avocaţiale emise, care să permită ţinerea unei evidenţe precise, de natură a permite avocaţilor să îşi calculeze şi să declare la barou şi filiala C.A.A. cu exactitate sumele încasate, în vederea calculării corecte a obligaţiilor de plată a acestora.
     Formularele tipizate al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Statutul profesiei de avocat vor fi tipărite de către barouri, care le vor distribui către formele de exercitare a profesiei de avocat, la începutul fiecărui an sau la solicitarea acestora din urmă, contra cost, la un preţ care să acopere cheltuielile de tipărire, transport şi distribuire.
     Fiecare tip de formular, respectiv „contract de asistenţă juridică” şi „împuternicire avocaţială” va fi tipărit în carnete, care vor conţine un număr de 50 de exemplare originale. Fiecare exemplar original va fi urmat de două exemplare copie, tipărite pe hârtie autocopiativă. Exemplarul original va avea culoarea galbenă, iar cele două copii culoarea roşie şi respectiv albastră. Exemplarul original, de culoare galbenă, va fi predat clientului, exemplarul doi, de culoare roşie, va fi păstrat în arhiva formei de exercitare a profesiei, iar exemplarul trei, de culoare albastră, va rămâne la cotor şi va fi prezentat, cu respectarea întocmai a confidenţialităţii, la solicitarea organelor profesiei cu atribuţii de verificare. Fiecare exemplar împreună cu copiile sale va purta o serie comună tuturor carnetelor emise de baroul respectiv şi o serie formată din şase cifre, urmată de menţiunea „/2010” (anul emiterii).
     Tipărirea va conţine ca elemente grafice sigla Uniunii Naţionale a Barourilor din România, sigla baroului emitent, denumirile „Uniunea Naţională a Barourilor din România” şi pe cea a baroului emitent şi va fi executată pe hârtie cu elemente de siguranţă filigranate vizibile în contralumină şi cu elemente vizibile în spectrul ultraviolet. De asemenea, pe fiecare exemplar va exista un spaţiu suplimentar care poate fi personalizat la comanda formei de exercitare a profesiei, contra cost.
     Barourile vor lua toate măsurile necesare pentru tipărirea şi distribuirea noilor formulare în aşa fel încât, acestea să fie puse în circulaţie începând cu data de 1 iunie 2010.
     În mod excepţional, formularele utilizate în prezent şi care sunt tipărite şi distribuite de barouri vor putea fi folosite până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010.
     Nerespectarea prevederilor hotărârii constituie abatere disciplinară.

     Sursa: www.unbr.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close