Despre Curtea de Arbitraj

Adrian Severin – Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

1. Cât de intensă este activitatea Curţii de Arbitraj? Este o „instanţă” frecventată?

Intensitatea activităţii Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional are accepţiuni diverse şi distincte. Din punct de vedere statistic, în perioada 1 ianuarie 2008 – 16 decembrie 2009 au fost pronunţate 886 de sentinţe arbitrale. Din punctul de vedere al dinamismului raţionamentelor juridice promovate de Tribunalele arbitrale, statistica devine un mijloc impropriu de măsurare a activităţii arbitrilor. Încrederea părţilor în competenţele profesionale ale judecătorilor privaţi înlocuieşte statistica, generând efervescenţa stipulării clauzei compromisorii în contractele comerciale şi civile. În ipoteza ivirii litigiului, această efervescenţă are un efect practic şi pragmatic: apelarea la arbitrajul organizat şi administrat de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional. Această instituţie permanentă de arbitraj şi-a depăşit de mult timp statutul de „musafir” al comunităţii de afaceri. A devenit gazda acesteia prin promovarea directă sau indirectă, dar neechivocă, a eticii comerciale. Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional este prezentă şi în faza pre-litigioasă. Stipularea clauzei compromisorii în favoarea acestei instituţii permanente de arbitraj inhibă manifestarea orgoliilor contractuale generatoare de litigii. De aceea, aş spune că operaţiunile comerciale au început să fie frecventate psihologic şi juridic de etica comercială promovată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional.

2. La Curtea de Arbitraj ajung numai litigii cu mize băneşti mari?

Orice litigiu înregistrat la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional are o miză mare. Caracterul mizei – pecuniar, nepecuniar, precum şi cuantumul propriu-zis al sumelor de bani disputate sunt mai puţin relevante. Ceea ce este important este faptul că miza litigiilor este, în primul rând, culturală. Am în vedere cultura producerii şi circulaţiei banilor, precum şi cultura accelerării schimbului de valori.

3. Ce motive ar avea oamenii de afaceri să se gândească la arbitraj atunci când încheie un contract important? Instanţele judecătoreşti nu sunt bune?

Autonomia şi confidenţialitatea arbitrajului, alături de capacitatea părţilor de a-i alege pe arbitri şi de a conveni asupra unor proceduri adecvate cauzei, durata, relativ mică, de soluţionare a litigiului – iată câteva dintre elementele atractive ale justiţiei private. Toate acestea sunt subsumate misiunii arbitrului de normalizare a circuitului comercial. Raportul dintre justiţia statală şi justiţia privată nu este nicidecum antagonist. Este complementar, interdependent şi generator de plusvaloare intelectuală. Apelarea la arbitraj nu este consecinţa renegării justiţiei statale, de altfel independente şi profesioniste. Este util ca soluţionarea conflictului juridic să fie însoţită şi de soluţionarea conflictului psihologic şi cultural generat de interpretarea diferită a conceptelor juridice. Aici survine interdependenţa dintre cele două tipuri de justiţie. Această interdependenţa este reală, dinamică, de-a dreptul seducătoare.

4. Sunteţi profesor de drept al comerţului internaţional. Toţi arbitrii sunt profesori de drept?

Profesiile diferite (profesori, avocaţi, notari, foşti judecători) ale arbitrilor Curţii nu sunt un impediment al promovării scopului nostru – promovarea eticii comerciale. Dimpotrivă, caracterul diferit al profesiilor acestora conferă demersului nostru naturaleţe şi flexibilitate

5. Este Curtea de Arbitraj elitistă?

Elitismul implică o nuanţă discriminatorie. De aceea, termenul „elită” mi se pare mai potrivit. Dacă această instituţie permanentă de arbitraj reprezintă sau nu o elită, beneficiarii serviciilor arbitrale sunt cei mai îndreptăţiţi să răspundă. „Revista Română de Arbitraj” oglindeşte atât activitatea noastră, cât şi interesul colegilor străini pentru promovarea raţiunii de a fi a arbitrajului român şi internaţional.

6. Aţi fost propus recent (noiembrie 2009) pentru funcţia de Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externă. Pentru România, în general, şi pentru Curtea de Arbitraj, în special, este un semn de încredere. Cât de importantă este încrederea în arbitraj?

Încrederea este corolarul libertăţii. Cum ai putea să ai încredere în semenii tăi dacă eşti privat de libertatea de gândire şi exprimare? Iar convenţia arbitrală, în ambele sale variante, este expresia libertăţii părţilor de a încredinţa soluţionarea litigiului celor în care au deplină încredere. Încrederea nu este strâns legată de competenţele strict profesionale ale arbitrului. Utilizatorii serviciilor arbitrale au încredere în valorile etice şi culturale ale arbitrului. Încrederea este mai mult decât importantă: este esenţială. Ea preexistă litigiului, coexistă acestuia şi îi supravieţuieşte. Este pendulul ce măsoară timpul arbitrajului.

7. Cum se poziţionează Curtea de Arbitraj în rândul instituţiilor similare din alte ţări?

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional şi instituţiile similare din alte ţări europene şi neeuropene formează familia arbitrală. Între membrii unei familii nu există concurenţă, ci o veritabilă emulaţie. Această dispoziţie morală – concretizată în dorinţa de a te întrece pe tine întrecându-l pe altul – nu presupune anularea, respectiv negarea prestigiului celorlalte instituţii arbitrale. Dimpotrivă, promovarea prestigiului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional implică şi promovarea prestigiului familiei arbitrale în integralitatea sa.

8. Care sunt orientările de viitor ale Curţii de Arbitraj?

În epoca actuală, „a fi sau a nu fi” a devenit „a fi sau a avea”. Nu întâmplător, învăţarea unei limbi străine începe cu învăţarea conjugării verbelor „a fi” şi „a avea”. Învăţarea eticii arbitrale presupune… să fii şi să ai răbdare. Acesta este trecutul, prezentul şi viitorul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional.

Forma integrală se poate citi pe Interviuri juridice.ro

This article is also available in: Engleză

This post is also available in: Engleză

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close