S-a modificat Legea privind registrul comerţului

     În MO 62/2010 s-a publicat O.U.G. nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar care modifică art. 10 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 şi alte acte normative.
     Guvernul a adoptat ordonanţa având în vedere că prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, unele instituţii finanţate integral din venituri proprii s-au reorganizat prin schimbarea regimului de finanţare, iar salarizarea personalului acestor instituţii era realizată în temeiul unor contracte colective de muncă negociate, contracte aflate la acest moment în vigoare, fiind garantate de art. 41 alin. (5) din Constituţia României, republicată.
     Nici Legea nr. 329/2009 şi nici Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nu conţin vreo reglementare expresă cu privire la modul de încadrare a personalului din aceste instituţii şi la modul de salarizare a acestuia după expirarea contractelor colective de muncă, situaţie ce nu putea fi reglementată din cauza adoptării concomitente a celor două acte normative.
     Intervenţia legislativă de urgenţă şi extraordinară a fost justificată de necesitatea unei reglementări exprese cu privire la modul de încadrare şi salarizare a acestei categorii de personal după expirarea contractelor colective de muncă, unele dintre ele urmând a înceta în lunile ianuarie şi februarie 2010.
     Prevederile Legii nr. 330/2009 au intrat deja în vigoare la 1 ianuarie 2010, iar încadrarea şi salarizarea personalului bugetar urmează a fi făcute până la sfârşitul lunii ianuarie 2010, iar în absenţa unei reglementări extraordinare şi urgente salarizarea pentru luna ianuarie a tuturor persoanelor plătite din fonduri publice urmând a fi pusă în pericol.
     Existând riscului ca omisiunile de reglementare generate de adoptarea concomitentă a Legii nr. 329/2009 şi a Legii nr. 330/2009 să conducă la calcularea în mod eronat şi neunitar a salariilor începând cu luna ianuarie 2010 şi constatând că în absenţa unei intervenţii legislative extraordinare şi de urgenţă care să precizeze menţinerea nivelului actual al pensiilor la fel cum este menţinut şi nivelul de salarizare s-ar putea crea situaţii discriminatorii între persoanele care ar beneficia de o pensie stabilită de la intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009, prin interpretarea defectuoasă a actualelor dispoziţii în materie, şi persoanele care ar beneficia de o pensie rezultată dintr-un act de clarificare a mecanismului de calcul, adoptat ulterior în procedură parlamentară, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, Guvernul a adoptat ordonanţa.
     La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
     a) art. 9 alin. (1), art. 11, art. 28-32 din O.U.G. nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului (MO nr. 948/2002);
     b) art. 4 alin. (1) şi (2), art. 11 din O.U.G. nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (MO nr. 359/2004);
     c) art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 6 alin. (2), (3) şi (5) din O.G. nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. (MO nr. 536/2001);
     d) art. 7 alin (1) şi (2), art. 8 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 13/2007 a energiei electrice (MO nr. 51/2007);
     e) art. 4 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (MO nr. 552/2006);
     f) art. 3, 5, 6, 7 şi 10 din O.G. nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER (MO nr. 715/2004);
     g) art. 14 alin. (2), (3) şi (4) şi art. 15 din O.G. nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului (MO nr. 329/1998);
     h) art. 688 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (MO nr. 372/2006);
     i) art. 6 alin. (2) şi art. 23 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale (MO nr. 79/2005);
     j) art. 4 din O.G. nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural (MO nr. 21/1996);
     k) art. 10 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului (MO nr. 49/1998);
     l) O.U.G. nr. 6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice (MO nr. 175/1998);
     m) art. 50 alin. (10) şi art. 90 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (MO nr. 158/1997);
     n) orice alte dispoziţii din actele normative speciale care reglementează posibilitatea negocierii drepturilor salariale pentru instituţiile şi autorităţile publice care şi-au schimbat regimul de finanţare din instituţii finanţate integral din venituri proprii în instituţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, potrivit Legii nr. 329/2009.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close