Curierul Judiciar nr. 2/2010

  CUPRINSUL Revistei (format PDF)

 

Editorial

Ioan Leş: O guvernare exemplară a magistraturii

 Dialoguri

În dialog cu Vassilious SKOURIS: Despre Curtea de de Justiţie a Uniunii Europene 

Curier legislativ ianuarie – februarie 2010

Daniela Ivan: Actualitate europeană

Bogdan Aurescu: Actualitate internaţională

România în faţa CEDO

Aurelia Popa c. România
Karl Gottfried Schwarz şi Helmut Martin Schwarz c. România
cu notă de Radu Chiriţă

  • Dreptul AFACERILOR

Monitorul Oficial Adnotat

Comentariu de Avocat Dinu Ioan Drog

O.U.G, nr. 109/2009 modifică Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu privire la impozitul pe venit şi pe profit.

Jurisprudenţă comentată

Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială, Decizia nr. 1031/2009
Notă
de Judecător dr. Csaba Bela Nasz

În vederea desemnării administratorului judiciar provizoriu sau a lichidatorului provizoriu, judecătorul-sindic va avea în vedere cererea depusă în acest sens de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de debitor, dacă cererea introductivă îi aparţine. Deşi instanţa este ţinută, în desemnarea provizorie a administratorului/lichidatorului judiciar, de propunerea făcută de creditorul declanşator, nu înseamnă că ulterior, pe parcursul administrării dosarului de insolvenţă, chiar dacă acesta nu-şi îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile conferite de lege sau de tribunal, practicianul astfel ales nu poate fi dezînvestit din funcţie.

Articole

Titlu: Aspecte teoretice şi practice privind clauza de neconcurenţă în activitatea agenţilor comerciali
Autor:
Judecător drd. Diana Florea

Evoluţia sistemelor de distribuţie a bunurilor şi serviciilor a determinat în practică încheierea unor noi contracte comerciale de colaborare, adaptate nevoilor economice. Principiile consacrate de Legea nr. 509/2002, de Convenţia asupra Agenţiei în Vânzarea Internaţională de Bunuri (Geneva, 17 Februarie 1983), precum şi standardele minimale fixate de Directiva Consiliului nr. 86/653/EEC privind coordonarea legislaţiei statelor membre referitoare la agenţii comerciali independenţi urmează a fi integrate în Capitolul al X-lea, Titlul IX, Cartea a V-a, din Noul Cod civil român.

  • Drept PRIVAT

Monitorul Oficial Adnotat

Comentariu de Avocat Mirela Piperea

Prin  Legea nr. 370/2009 s-au adus modificări şi completări Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Modificările aduse se împart în simple reformulări fără implicații juridice, dar şi în modificări de substanţă.

Jurisprudenţă comentată

Curtea de Apel Piteşti, Secţia civilă, Decizia nr. 1198/2009
Notă
de Judecător Viorel Terzea

Paralizarea unei acţiuni în revendicare, prin invocare proprietăţii aparente, se poate realiza doar de către pârât, fără ca instanţa să poată invoca , din oficiu, acest mijloc de apărare.

Articole

Titlu: Neconstituţionalitatea Comisiei de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi a procedurii de soluţionare a contestaţiilor privind mărcile
Autor
: Prof. univ. dr. Corneliu-Liviu Popescu

Contestaţiile privind mărcile se soluţionează în primă instanţă de comisia de reexaminare din cadrul OSIM, cu apel la Tribunalul Bucureşti şi cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti. Inexistenţa unor termene legale de soluţionare a contestaţiilor face ca pentru această procedură prealabilă să nu existe garanţia unui termen rezonabil al procesului şi nici un acces real şi efectiv la justiţie. Această jurisdicţie specială administrativă este obligatorie şi cu taxă. Controlul judiciar al hotărârilor comisiei de reexaminare nu se asigură de instanţele de contencios administrativ, care au monopolul în domeniu. Existenţa comisiei de reexaminare din cadrul OSIM şi procedura de soluţionare a contestaţiilor privind mărcile sunt neconstituţionale.

Titlu: Considerente asupra drepturilor părintelui căruia nu i s-a încredințat copilul
Autor
: Avocat Bogdan Ionescu

În majoritatea covârșitoare a litigiilor, drepturile părintelui căruia nu i s-a încredințat copilul se circumscriu, doar – bineînțeles, sub nuanța principiului disponibilității – sub regimul unui progam de vizită, cu modalități de manifestare, formate, din cele mai variate. Dreptul de supraveghere/ veghere din discuţie, nu reprezintă o simplă carcasă goală, o satisfacţie academică, un privilegiu lipsit de conţinut care nu poate fi transpus în practică, in concreto, ci dimpotrivă, se manifestă în multiplele nuanţe/ modalităţi, printre care şi cele prezentate în laboroisul petit din rândurile anterioare. Totuși, întinderea drepturilor analizate se mărginesc acolo unde intră în conflict, aducând atingere și vătămând principiul interesului superior al copilului. Dacă, într-un exercițiu de imaginație, drepturile au un contur clar și ferm trasat de legiuitor, orice tentativă de extindere a acestor granițe, orice „excrescență” nu va fi altceva decât un abuz, și o vătămare corelativă a altui drept, situație aplicabilă aidoma și în ipoteza celor examinate.

  • Drept PUBLIC

Jurisprudenţă comentată

Curtea Constituţională, Decizia nr. 61/2010
Notă
de Drd. Bogdan Dima

Condiţia prevăzută de art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 (la alegerile parţiale parlamentare pot participa numai partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care la alegerile generale au îndeplinit pragul electoral prevăzut la art. 47 alin. (2) a fost declarată constituţională prin Decizia Curţii Constituţionale a României.

Articole

Titlu: Discuţii privitoare la unele modificări ale legislaţiei în materia achiziţiilor publice prin O.U.G. nr. 19/2009 şi O.U.G. nr. 72/2009
Autor:
Asist. univ. drd. Ioan Lazăr

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii reprezintă principalul act normativ de reglementare a domeniului achiziţiilor publice în România. Ea conţine prevederi privitoare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, precum şi la modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri.

  • Drept PENAL

Jurisprudenţă comentată

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală, Decizia nr. 1437/R/2009
Notă
de Judecător Lavinia Lefterache

O instanţă de judecată nu poate respinge cererea ca inadmisibilă, pe considerentul lipsei competenţei materiale, ce ar fi revenit unui alt organ judiciar (o instanţă civilă). Introducerea unei cereri a cărei soluţionare este de competenţa organelor judiciare, cu respectarea condiţiilor de exercitare a acţiunii în cauză, dă naştere dreptului petentului la o analiză a temeiniciei susţinerilor sale. Dacă cererea este înregistrată greşit la o altă instanţă decât cea competentă material, soluţia corectă nu este cea de respingere a cererii ca inadmisibilă, ci aceea de trimitere a cauzei la instanţa corespunzătoare.

Articole

Titlu: Distincţia între infracţiunea de mărturie mincinoasă şi infracţiunile de fals intelectual şi fals în declaraţii
Autor:
Conf.univ. dr. Cristina Rotaru

Pentru a distinge între infracţiunea de mărturie mincinoasă pe de o parte, si cea de fals intelectual sau fals în declaraţii pe de altă parte, existenţa unui cadru procesual în care să se depună mărturie ori să fie efectuat un raport de expertiză este esenţială. Lipsa unei proceduri contencioase în care să fie audiaţi martori sau să fie depus un raport de expertiză, conduce la neaplicarea normei cu caracter special (mărturia mincinoasă) şi la reţinerea normei cu caracter general şi subsidiar (fals intelectual, fals în declaraţii), aceasta, bineînţeles, doar în măsura în care sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de lege pentru aceste din urmă infracţiuni.

Sinteze de jurisprudenţă – decembrie 2009

Curtea Constituţională

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Instanţe Penale Internaţionale

Newsletter SCA STOICA & Asociaţii

Noile modificări ale Codului fiscal – implementarea Directivelor europene în materie de impozite indirecte

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close