Excepţie de neconstituţionalitate admisă

Prin Decizia nr. 109/2010, publicată în MO nr. 175/18.03.2010, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea prevederilor O.U.G. nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

O.U.G. nr. 159/2008 a fost publicată în MO nr. 792/26.11.2008, prin notele de fundamentare enumerându-se o serie de măsuri menite să justifice urgenţa reglementării: detalierea cazurilor şi condiţiilor de acordare a asistenţei judiciare, precum şi organizarea, în cadrul profesiei, a activităţii de acordare a asistenţei judiciare; propunerea exercitării profesiei în cadrul societăţilor profesionale cu răspundere limitată, reglementate prin reconsiderarea  formei de exercitare a profesiei în vigoare – societatea civilă profesională cu răspundere limitată; lărgirea accesului în profesia de avocat, prin eliminarea condiţiei cetăţeniei române cerută în acest scop; crearea cadrului pentru organizarea în mod unitar a accesului în profesie, prin examenul ce va fi organizat la nivel naţional de Uniunea Naţională a Barourilor din România; clarificarea efectelor juridice ale folosirii, în afara cadrului legal, a denumirilor specifice profesiei de avocat, organelor reprezentative ale acestuia, precum şi a calităţii de avocat însăşi, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; reconsiderarea unor aspecte  care  se  referă  la procedura de  alegere  a organelor reprezentative ale profesiei.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată de George Dan Gogu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în contencios administrativ   prin   care  s-a  solicitat  anularea dispoziţiilor Ordonanţei, în afara celor de la pct. 30 referitoare la asistenţa judiciară, în contradictoriu cu Guvernul României, Curtea Constituţională reţine că în preambulul ordonanţei de urgenţă supuse controlului caracterul de urgenţă este determinat de oportunitatea, raţiunea şi utilitatea reglementării, fără a se evidenţia însă existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată. Astfel, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi a admis excepţia de neconstituţionalitate.

Uniunea Naţională a Barourilor din România a publicat pe site-ul instituţiei Hotărârea Consiliului UNBR nr. 717/2010, prin care aminteşte că „abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial”. Astfel, chiar şi după publicarea în Monitorul Oficial a DCC nr. 109/2010 dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) şi ale art. 161 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, în forma anterioară intrării în vigoare a O.U.G. nr. 159/2008 sunt şi rămân abrogate până la adoptarea unui act normativ de natura celui prevăzut de art. 147 din Constituţia României. În consecinţă, nu pot fi soluţionate cererile de primire în profesie cu scutire de examen care s-ar întemeia pe aceste dispoziţii legale.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close