Se propune modificarea Legii avocaturii

În temeiul art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei  supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind modificarea şi  completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
Conform expunerii de motive, proiectul urmăreşte punerea de acord a reglementărilor propuse iniţial prin O.U.G. nr. 159/2008 cu exigenţele impuse de prevederile cuprinse în Constituţia României, având în vedere necesitatea implementării măsurilor cuprinse în actul normativ supus controlului de constituţionalitate. Prin urmare, având în vedere faptul că instanţa constituţională a criticat modalitatea de promovare a reglementarilor, şi nu fondul reglementărilor, dispoziţiile prezentului proiect de Lege preiau în mare măsură soluţiile cuprinse în cadrul O.U.G. nr. 159/2008, având în vedere că raţiunile care au determinat adoptarea acestora îşi menţin relevanţa.
În acest sens, o reglementare importantă cu impact asupra exercitării profesiei de avocat o reprezintă O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008. Actul normativ menţionat reglementează condiţiile de acordare a ajutorului public judiciar, ca formă a asistenţei acordate de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal al actului de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime, transpunând Directiva Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind îmbunătăţirea accesului la justiţie în cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale comune referitoare la asistenţa judiciară acordată în cadrul acestor categorii de cauze. Potrivit art. 23 şi art. 35 alin. (2) din actul normativ menţionat, acordarea ajutorului public judiciar sub forma asistenţei prin avocat judiciare sau extrajudiciare se va realiza în condiţiile care vor fi prevăzute prin Legea nr. 51/1995.
Prin urmare, proiectul detaliază, în capitolul destinat asistenţei judiciare, cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare, precum şi organizarea, în cadrul profesiei, a activităţii de acordare a asistenţei judiciare.
Astfel, pe de o parte sunt reglementate cazurile care, potrivit legii reprezintă modalităţi de acordare a asistenţei judiciare, iar pe de altă parte este precizată procedura în urma căreia, în cadrul barourilor se realizează desemnarea avocaţilor care urmează a acorda asistenţa judiciară. Coordonarea metodologică a activităţii în cadrul profesiei se realizează prin intermediul Departamentului pentru coordonarea asistenţei judiciare, care va fi înfiinţat, în acest scop, în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
De asemenea, la nivelul fiecărui barou vor fi organizate servicii de asistenţă judiciară care vor avea ca scop organizarea, la nivel local, a activităţii de desemnare a avocaţilor care vor acorda asistenţă judiciară, în cazurile prevăzute de lege.
Desemnarea avocaţilor care vor îndeplini această activitate va avea loc, prin urmare, în urma unei proceduri stabilite prin prezentul proiect, dintre avocaţii înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară ce va fi constituit în temeiul legii.
În capitolul destinat asistenţei judiciare este detaliată, totodată, şi modalitatea de asigurare a fondurilor necesare pentru organizarea activităţii de asistenţă judiciară, acestea urmând a fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, potrivit art. 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin prezentul proiect de lege se reglementează, totodată, unele aspecte care ţin de organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, rezultate din experienţa practică a aplicării Legii nr. 51/1995 şi semnalate, în principal, de reprezentanţii avocaţilor, în urma Congresului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, desfăşurat în luna iunie a anului curent.
Necesitatea reglementărilor propuse are în vedere faptul că organizarea eficientă a profesiei de avocat reprezintă o premisă pentru asigurarea unei asistenţe juridice de calitate şi, implicit, a unei asistenţe judiciare de un nivel optim, iar organizarea activităţii de acordare a ajutorului public judiciar, în orice formă face parte din măsurile de asigurare a standardelor minime pentru ca sistemul de asistenţă judiciară să fie considerat ca asigurând un acces efectiv la justiţie cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, întârzierea în organizarea acestui sistem putând avea consecinţe grave cu privire la eficienţa şi operativitatea acordării asistenţei, atât pentru cetăţenii români, cât şi pentru cetăţenii din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Sursa: www.just.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close