S-a publicat Legea responsabilităţii fiscal-bugetare

În MO nr. 252/2010, a fost publicată Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, proiectul fiind adoptat de Camera Deputaţilor şi a fost trimis spre promulgare în data de 30 martie 2010.
Potrivit expunerii de motive, o componentă esenţială a strategiei pe termen mediu este reprezentată de proiectul de lege a responsabilităţii fiscal-bugetare care, printre altele:
(i) stabileşte proceduri îmbunătăţite de elaborare a bugetelor multianuale;
(ii) stabileşte limite privind rectificările bugetare efectuate în cursul anului;
iii) prevede reguli fiscale privind cheltuielile totale, cheltuielile de personal şi deficitul bugetar;
(iv) creează un consiliu fiscal care să asigure o analiză independentă şi de specialitate a prognozelor macroeconomice si bugetare;
(v) creează cadrul de emisiune şi gestionare a garanţiilor şi a altor obligaţii colaterale.
O lege a responsabilităţii fiscal-bugetare bine structurată poate furniza parametrii generali care să încurajeze formularea deciziilor de politici sustenabile fiscal prin stipularea principiilor fiscale şi a regulilor privind veniturile, datoria, deficitul, cheltuielile şi managementul riscului.
Principiile responsabilităţii fiscal-bugetare principale includ:
(a) menţinerea unui nivel prudent al datoriei publice astfel încât să se păstreze sustenabilitatea fiscală;
(b) asigurarea unui echilibru al bugetului general consolidat pe parcursul ciclului economic;
(c) exercitarea unui management prudent al pasivelor, activelor şi riscurilor fiscale aferente sectorului public pentru a evita împovărarea generaţiilor viitoare;
(d) asigurarea predictibilităţii regimului de impozitare;
(e) menţinerea unui nivel adecvat de rezerve fiscale pentru serviciul datoriei externe.
Proiectul de lege presupunea adoptarea unui număr de reguli fiscale, în ceea ce priveşte asigurarea unui sold bugetar conform cu Strategia fiscal-bugetară, nedepăşirea plafoanelor de cheltuieli totale şi de personal şi menţinerea ratei de creştere a cheltuielilor sub nivelul creşterii PIB-ului nominal.
Proiectul de lege prevedea de asemenea înfiinţarea unui Consiliu Fiscal compus din 5 membri numiţi de Parlament la propunerea Băncii Naţionale a României, Academiei Române, Academiei de Studii Economice, Institutului Bancar Român şi Asociaţiei Române a Băncilor, care să asigure sprijinul pentru asigurarea calităţii prognozelor macroeconomice şi bugetare şi a faptului că politicile bugetare sunt în conformitate cu principiile responsabilităţii fiscale.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close