Excepţie de neconstituţionaliate parţial admisă

Prin Decizia nr. 269/2010, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2008.

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor menţionate ridicate de Societatea Comercială „Eda Impex” SRL din Brăila în dosarul nr. 16.735/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a comercială.

Autorul acesteia susţine că legea criticată dispune trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale a unor bunuri imobile şi mobile fără ca acestea să fie declarate ca fiind bunuri de uz sau de interes public local, încălcând astfel dispoziţiile art. 136 alin. (2) din Constituţie şi prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. Mai susţine autorul excepţiei că dispoziţiile art. II pct. 5 din legea atacată încalcă principiul autonomiei locale, statuat de art. 120 alin. (1) din Constituţie, deoarece „consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale beneficiare este obligat să îşi însuşească, prin hotărâre, preluarea unui bun, în proprietate publică, doar pe baza voinţei primarului şi a reprezentantului Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», exprimată prin intermediul unui simplu protocol”. Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că excepţia de neconstitutionalitate este întemeiată doar în ceea ce priveşte dispoziţiile „art. II pct. 11 din Legea nr. 303/2008″, întrucât contravin prevederilor art. 136 alin. (4) din Constituţie, aducând atingere principiului constituţional al inalienabilităţii bunurilor ce constituie obiect al proprietăţii publice.

În numele legii,
CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ
decide:

1. Admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. II pct. 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia sunt neconstituţionale, precum şi dispoziţiile art. II pct. 2, în măsura în care se referă la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sălilor şi al grădinilor de spectacol cinematografic.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1, 5 şi 9 din Legea nr. 328/2006, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe de judecată.

Decizia CC nr. 269/2010 a fost publicată în MO 265/23.04.2010.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close