Curierul Judiciar nr. 4/2010

 CUPRINSUL Revistei (format PDF)

Dialoguri

În dialog cu Crenguţa Leaua: Despre avocatură şi arbitraj

Curier legislativ martie – aprilie 2010

Daniela Ivan: Actualitate europeană

Bogdan Aurescu: Actualitate internaţională

România în faţa CEDO

Jiga c. România şi  Băcilă c. România
cu notă de Radu Chiriţă

  • Dreptul AFACERILOR

Monitorul Oficial Adnotat

Comentariu de Avocat Matei Dimitrie Giugariu şi Avocat Georgiana Murgulescu

O.U.G. nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (cu modificările şi completările ulterioare) şi a altor acte normative are rolul de a pune în practică angajamentul Guvernului României de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a asigura îmbunătăţirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant.

Jurisprudenţă comentată

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, Decizia nr. 3246/2009
Notă
de Consilier juridic Dragoş Călin

Expertiza de gestiune se administrează în faţa instanţei, în cadrul unei proceduri cu caracter contencios, instanţa urmând să se desesizeze după depunerea acestui raport, pronunţându-se astfel şi asupra obligării părţii care s-a dovedit a fi de rea-credinţă, la suportarea contravalorii onorariului expertului.

Articole

Titlu Particularităţi ale aplicării efectelor nulităţii în materia unor acte societare
Autor
Avocat Horia Ispas şi Avocat Bogdan Halcu

Pe parcursul funcţionării unei societăţi comerciale, ca şi în existenţa cotidiană a indivizilor, apar momente când o privire aruncată în trecut relevă o greşeală care trebuie îndreptată. În ambele cazuri, soluţiile de remediere a erorii (sau a unui act juridic nelegal) nu sunt nici simple, nici întotdeauna la îndemână, nici perfect echitabile pentru toate părţile implicate. Mai precis, discutăm despre cazul operaţiunilor societare efectuate cu încălcarea unor prevederi legale, care sunt urmate de diverse acte de dispoziţie sau de administrare cu impact asupra dezvoltării subsecvente societăţii.

  • Drept PRIVAT

Jurisprudenţă comentată

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a civilă, pentru cauze cu minori şi familie, Decizia nr. 11A/2010
Notă
de Avocat Adrian Georgescu-Banc, Avocat Petre Piperea

Persoanele deposedate în mod abuziv pot obţine despăgubiri efective, întrucât Fondul Proprietatea nu funcţionează într-un mod susceptibil de a le asigura aceste despăgubiri.

Articole

Titlu Recuperarea creanţelor prin intermediul procedurilor somaţiei şi ordonanţei de plată
Autor
Judecător drd. Delia Narcisa Theohari

Având în vedere importanţa vitală a celerităţii executării obligaţiilor pentru buna desfăşurare a activităţii creditorilor, persoane fizice sau juridice, în special în cadrul raporturilor comerciale, legiuitorul a stabilit două proceduri simplificate şi accelerate de recuperare a creanţelor necontestate, reglementate de O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată şi prin O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din obligaţii comerciale. Avantajele incontestabile ale celor două proceduri legale de valorificare în termen scurt a creanţelor, cunoaşterea dispoziţiilor ce le reglementează prezintă un real interes pentru creditori. Formularea cererii pe calea procedurii somaţiei de plată sau ordonanţei de plată suplineşte procedura concilierii directe şi poate conduce, în măsura îndeplinirii condiţiilor stabilite de aceste acte normative, la realizarea cu celeritate a creanţei însăşi. Totodată, taxele de timbru sunt stabilite într-un cuantum mult mai redus decât cel aferent acţiunii în pretenţii de drept comun, ceea ce facilitează considerabil accesul liber la justiţie.

Titlu Protecţia drepturilor câştigate în dreptul comun intertemporal actual
Autor
Pavel Perju

Doctrina clasică a teoretizat noţional sintagma „drepturi câştigate” (iura quaesita) şi a aservit-o fundamentării conceptului de neretroactivitate a legii noi. Critica acestei teoretizări a vizat, indecis, aptitudinea de fundamentare şi nu semnificaţia, latiore sensu sive strictiore sensu, a noţiunii de „drepturi câştigate”. Drepturile civile pure şi simple intrate definitiv în patrimoniul titularului, drepturile eventuale, viitoare sau potestative, dacă au o bază convenţională, tradusă, prin exerciţiul lor, într-un act de voinţă a subiectului, sub imperiul legii vechi, nu pot fi îngrădite sau nimicite pentru viitor printr-o lege posterioară.

  • Drept PUBLIC

Jurisprudenţă comentată

Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 6/2010
Notă
de Avocat, Lector univ. dr. Ovidiu Podaru

În cazul competenţei legate, autoritatea publică este ţinută să aplice legea la cazul concret, fără a avea posibilitatea de a-şi exercita dreptul de apreciere asupra oportunităţii deciziei administrative (competenţa discreţionară). În actuala configuraţie legislativă, primarul nu este şi nici nu poate fi conducătorul consiliului local sens, în care nici nu poate răspunde în situaţia în care acesta din urmă nu respectă o hotărâre judecătorească. Consiliul local nu are un organ propriu de conducere, dar aceasta nu înseamnă că acesta ca organ colegial, ca autoritate a administraţiei publice locale şi individual fiecare din membrii acestuia nu are o răspundere pentru neexecutarea hotărârilor judecătoreşti.

Articole

Titlu Echilibrul puterilor în România
Autor
Prof. univ. dr. Genoveva Vrabie

Dreptul constituţional din ţara noastră este frecvent provocat în ultimii ani. Texte „cuminţi”, care nu formaseră încă obiect de analiză atentă, încep a fi interpretate diferit de diverşi actori politici, rezultatul fiind adesea naşterea unui conflict juridic de natură constituţională. Noroc că, începând din 2003, de la modificarea Constituţiei post-decembriste , avem un organ în a cărui competenţă intră şi soluţionarea unor astfel de conflicte . De remarcat că, în cele mai frecvente cazuri la originea acestor evenimente se află o problemă ce ţine de invocarea nerespectării principiului separaţiei puterilor în stat, fapt ce ne obligă a expune pe scurt modul în care acesta este prezent în Constituţie şi, de asemenea, modul în care se articulează funcţionarea autorităţilor pe baza principiului amintit.

  • Drept PENAL

Jurisprudenţă comentată

Curtea de Apel constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Decizia nr. 23/2009
Notă
de Avocat drd. Andra-Roxana Ilie

Potrivit dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 21 din Constituţie, stabilirea vinovăţiei trebuie să se facă dincolo de orice îndoială. Nesemnarea minutei pe prima pagină atrage nulitatea absolută conform art. 197 alin. (2) C.proc.pen. Infracţiunile prevăzute de art. 12 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 au conţinuturi distincte, de sine stătătoare.

Articole

Titlu Dispoziţii legale lipsite de utilitate
Autor
Judecător Iuliana Ciolcă

Incriminarea aceloraşi acte şi conduite în mai multe acte normative, în scopul adaptării legislaţiei la provocările continue ale infracţionalităţii, au determinat în mod obiectiv atât dificultăţi în interpretarea şi aplicarea unitară a textelor de lege, cât şi lipsirea de utilitate a celor care reprezintă doar truisme juridice, nu incriminări disticte. Un exemplu în acest sens este art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a cărei lipsă de eficienţă se constată chiar din jurisprudenţă. Proiectul Noului Cod penal decantează într-o oarecare măsură situaţia, prin includerea în legea-cadru a unor infracţiuni care în prezent se regăsesc exclusiv în legea specială (Legea nr. 39/2003).

Sinteze de jurisprudenţă – februarie 2010

Curtea Constituţională

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Instanţe Penale Internaţionale

Newsletter BIRIŞ GORAN: Chiriaşii în spaţiile comerciale – la adăpostul Legii insolvenţei

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close