Accesul la funcţia publică de conducere se poate face numai prin concurs

CCR constată în motivarea Deciziei nr. 414/2010 privind neconstituţionalitatea unor dispoziţii din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 că aceasta este a treia intervenţie legislativă în decursul ultimului an în privinţa statutului conducătorilor serviciilor deconcentrate.

„Prin această nouă modificare, CCR observă existenţa unei vădite instabilităţi legislative cu privire la funcţia de conducător al serviciilor publice deconcentrate, ceea ce pune sub semnul întrebării tratamentul juridic aplicat acestei funcţii în raport cu alte categorii de funcţii de conducere din administraţia publică”, se arată în motivarea deciziei.

CCR arată că legiuitorul nu a motivat în niciun fel necesitatea desfiinţării unei categorii de funcţii publice şi înfiinţării unor noi posturi de conducere la nivelul serviciilor publice deconcentrate, introducând astfel o reglementare diferită, fără a exista o motivare temeinică, obiectivă şi raţională. „Prin urmare, instituirea unui tratament juridic diferit cu privire la persoanele care deţin în momentul de faţă calitatea de director executiv şi director executiv adjunct la nivelul serviciilor publice deconcentrate în raport cu directorii executivi sau directorii executivi adjuncţi din cadrul Instituţiei prefectului, aparatului propriu al administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora este de natură a încălca prevederile constituţionale”.

De asemenea, Curtea consideră că pentru a desfiinţa şi a înfiinţa un post trebuie să existe un temei serios. CCR mai reţine că s-au încălcat dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie prin instituirea unui tratament juridic diferit pentru persoanele care deţin funcţii de conducere la nivelul serviciilor publice deconcentrate, fără a exista o justificare obiectivă, raţională, temeinică şi rezonabilă. Curtea reţine, totodată, că s-au încălcat şi prevederile art. 16 alin. (3) din Constituţie în conformitate cu care accesul la funcţiile publice se face „în condiţiile legii”. „Existenţa drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Constituţie nu este doar declarativă şi iluzorie, ci efectivă, astfel încât şi dreptului de acces la funcţiile publice trebuie să i se aplice acelaşi regim”, se mai precizează în motivarea Curţii.

CCR constată, de asemenea, că art. 1 pct. 27 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici este neconstituţional, încălcând art. 16 alin. (1) şi (3) din Constituţie, întrucât pe de o parte consacră o modalitate paralelă de acces efectiv la funcţiile publice de execuţie, iar pe de altă parte poate constitui temei pentru ocuparea fără concurs a funcţiilor publice de conducere. Astfel, precizează Curtea, accesul la funcţia publică trebuie să se facă prin concurs şi nu prin alte modalităţi ce ar ocoli această cerinţă constituţională.

Decizia CC nr. 414/2010 a fost publicată în MO nr. 291/04.05.2010.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close