Monitorul Oficial, Partea I – 1 iulie 2010

M.Of. nr. 443/01.07.2010

Ordonanţe ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
• O.U.G. nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 982/614/2010
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
• Ordinul nr. 2112/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

M.Of. nr. 444/01.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 545/2010
privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Ordinul nr. 8/2010
pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
• Ordinul nr. 615/2010
privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

Rectificări

M.Of. nr. 445/01.07.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1832/2010
al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.003/2008
• Ordinul nr. 3853/2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011
• Ordinul nr. 4151/2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind diploma de maşter şi suplimentul la diplomă

M.Of. nr. 446/01.07.2010

Hotărâri ale Senatului
• Hotărârea nr. 14/2010
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Decrete
• Decretul nr. 601/2010
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 61/2010
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată 
• O.U.G. nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
• O.U.G. pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
• O.U.G. nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
• O.U.G. nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului
• H.G. nr. 565/2010 – Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş la 16 aprilie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
nr. 65/2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 89/M.58/437/2010
– Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Protocolului-cadru privind asigurarea siguranţei spaţiului aerian pe timpul intervenţiilor active în atmosferă

M.Of. nr. 447/01.07.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 155/2010
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere
• Ordinul nr. 453/1365/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România
• Ordinul nr. 1879/2010 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Circulara nr. 22/2010
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna iulie 2010

M.Of. nr. 448/01.07.2010

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 73/2010
pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
• O.U.G. nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării
• H.G. nr. 612/2010  privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close