Monitorul Oficial, Partea I – 2 iulie 2010

M.Of. nr. 449/02.07.2010

Decrete
• Decret nr. 605/2010
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007
• Decret nr. 606/2010 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
• Decret nr. 621/2010 Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 635 Apărare Antiaeriană „Precista”
• Decret nr. 622/2010 Decret privind acordarea Drapelului de luptă Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
• H.G. nr. 548/2010 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 ianuarie 2010, la Bucureşti la 25 ianuarie 2010 şi la Galaţi la 29 ianuarie 2010, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
• H.G. nr. 549/2010 pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 10 septembrie 2009 şi la Bucureşti la 2 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003
• H.G. nr. 550/2010 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 14 octombrie 2009 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
•  H.G. nr. 615/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Bălan Claudiu
• H.G. nr. 616/2010 – Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Olaru Neculai

Acte ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
• Regulament 3/2010
pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situaţiei deponenţilor garantaţi

M.Of. nr. 450/02.07.2010

Ordonanţe ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Regulament 6/2010
privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României
M.Of. nr. 451/02.07.2010

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 64/2010
privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
• O.U.G. nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
• H.G. nr. 544/2010 pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin H.G. nr. 707/2006

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 442/2010 al ministrului sănătăţii pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.369/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activităţile desfăşurate şi abrogarea articolelor 13 şi 14 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare
• Ordinul nr. 1.908/2010 al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iulie 2010
• Ordinul nr. 3.633/2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Apollonia” din Iaşi

M.Of. nr. 452/02.07.2010

Legi şi decrete
• Legea nr. 120/2010 pentru aprobarea O.U.G. nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
Decretul nr. 607/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
Legea nr. 121/2010 pentru respingerea O.U.G. nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK SA
Decretul nr. 608/2010 privind promulgarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK SA
Legea nr. 122/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din O.G. nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
Decretul nr. 609/2010 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 100/2009
pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din O.G. nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
Legea nr. 123/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
• Decretul nr. 610/2010 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
Decretul nr. 777/2010 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Ordonanţe şl hotărâri ale Guvernului României
O.U.G. nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
O.U.G. nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
H.G. nr. 546/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr. 551/2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 33 la H.G. nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1678/C/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea examenului prevăzut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

M.Of. nr. 453/02.07.2010

Legi şi decrete
Legea nr. 127/2010 pentru aprobarea O.G. nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
Decretul nr. 614/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
Legea nr. 128/2010 privind aprobarea O.G. nr. 13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne
Decretul nr. 615/2010 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne
Legea nr. 129/2010 pentru completarea art. 322 din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
Decretul nr. 616/2010 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 322 din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
Legea nr. 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
Decretul nr. 617/2010 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

Ordonanţe ale Guvernului României
O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close