Ministerul de interne a comunicat actele necesare pentru înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari

Pentru eliberarea cazierului judiciar, necesar înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, împuterniciţii persoanelor juridice vor depune actele necesare la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratelor judeţene de poliţie/ D.G.P.M.B.
Documentele necesare:
a) Solicitare scrisă, semnată şi ştampilată de conducerea societăţii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară – dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului – nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat;
b) Chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 lei;
c) Timbre fiscale în valoare de 2 lei;
d) Împuternicire scrisă pentru reprezentantul legal al societăţii, care va depune cererea şi va ridica certificatul – formular tipizat;
e) Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original);
f) Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în copie şi original).
Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:
– în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;
– prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale „Poşta Română” SA;
– prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România.
Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

Sursa: http://www.mai.gov.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close