Monitorul Oficial, Partea I – 6 iulie 2010

M.Of. nr. 459/06.07.2010

Legi şi decrete
• Lege nr. 124/2010
privind aprobarea O.G. nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
• Decretul nr. 611/2010 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

Ordonanţe ale Guvernului României
• O.U.G. nr. 75/2010
privind  modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

Acte ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
• Decizie nr. 458/2010
pentru modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie 

M.Of. nr. 460/06.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 599/2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 581 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 629/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989  
• Decizia nr. 633/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 7 alin. (11) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989  
• Decizia nr. 669/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 64 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâri   privind   aprobarea   stemei   mai multor comune/oraşe.

M.Of. nr. 461/06.07.2010

Legi şi decrete
• Legea nr. 132/2010
privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 
• Decretul nr. 619/2010 pentru promulgarea Legii privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice  

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1878/2010
al ministrului finanţelor publice privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

M.Of. nr. 462/06.07.2010

Legi şi decrete
• Legea nr. 136/210
pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
• Decretul nr. 775/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriului României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 695/2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 131,132 şi 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 542/2010
privind aprobarea sumei necesare Curţii de Conturi pentru contractarea şi implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE naţional 2006
• H.G. nr. 552/2010 privind  transmiterea  unui  imobil  din domeniul   public  al   statului  şi   din   administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Baba Ana şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Baba Ana, judeţul Prahova 

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 57/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea    Normei    sanitare    veterinare    privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală
Ordinul nr. 962/2010 al ministrului sănătăţii pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unităţilor de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul nr. 1636/2004 al ministrului sănătăţii

M.Of. nr. 463/06.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 587/2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) şi (3) şi art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
• Decizia nr. 668/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
• Decizia nr. 683/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
• Decizia nr. 685/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
• Decizia nr. 707/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
• Decizia nr. 738/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 din Legea locuinţei nr. 114/1996 şi ale art. 1 din O.U.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
• Decizia nr. 755/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) pct. 6 şi 12, ale art. 8 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
• Decizia nr. 800/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din O.U.G. nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 617/2010
pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din luna iulie 2008

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.73/2010
al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. M.69/2010 al ministrului apărării naţionale privind desfăşurarea unor activităţi în memoria personalului militar căzut la datorie în misiuni în străinătate, în teatrele de operaţii, în acţiuni de luptă sau în atentate teroriste

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close