Monitorul Oficial, Partea I – 8 iulie 2010

M.Of. nr. 469/08.07.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 142/2010
al ministrului administraţiei şi internelor privind condiţiile şi cerinţele de atribuire a codurilor numerice de identificare a numelor unităţilor de producţie a explozivilor de uz civil
• Ordinul nr. 49/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea modelului de contract de finanţare a proiectelor strategice pentru Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”
• Ordinul nr. 962/2010 al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de încheiere a acordului-cadru pentru consultanţă juridică în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia generală AM POS Mediu
• Ordinul nr. 4247/2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Decizii privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare   a   unor societăţii   comerciale  

M.Of. nr. 470/08.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 716/2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Decizia nr. 717/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
• Decizia nr. 718/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
• Decizia nr. 719/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), art. 45 şi art. 48 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
• Decizia nr. 726/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi a celor ale art. 2 din O.U.G. nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
• Decizia nr. 728/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
• Decizia nr. 748/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
• Decizia nr. 750/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

M.Of. nr. 471/08.07.2010

Legi şi decrete
• Legea nr. 87/2010
pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007 
• Decretul nr. 512/2010 privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007 
• Legea nr. 140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
• Decretul nr. 780/2010 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici    

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 597/2010
pentru modificarea H.G. nr. 628/2009 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap „Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial”  

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 151/2010
al ministrului administraţiei şi internelor pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti
• Ordinul nr. 1251/2010 al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri pentru  modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
• Hotărârea nr. 15/2010
pentru aprobarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close