Monitorul Oficial, Partea I – 9 iulie 2010

M.Of. nr. 472/09.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 580/2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
• Decizia nr. 583/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 
Decizia nr. 584/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 din O.G. nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
• Decizia nr. 589/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
• Decizia nr. 592/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041, art. 4042 şi art. 4043 C.proc.civ.
• Decizia nr. 593/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
• Decizia nr. 597/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 41 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
• Decizia nr. 818/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 224 din Legea nr. 297/2064 privind piaţa de capital

M.Of. nr. 473/09.07.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.72/2010
al ministrului apărării naţionale privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009
• Ordinul nr. 443/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Unsori pentru cutiile de osie cu rulmenţi”

M.Of. nr. 474/09.07.2010

Legi şi decrete
• Legea nr. 139/2010
privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie  
• Decretul nr. 779/2010 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie  

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 16/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică pentru perioada iulie 2010 – 30 iunie 2011
• Ordinul nr. M.70/2010 al ministrului apărării naţionale pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale 
• Ordinul nr. 444/2010 al inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 361/2010 privind transmiterea on-line la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat a rapoartelor de monitorizare a ascensoarelor
• Ordinul nr. 963/2010 al ministrului sănătăţii privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute de H.G. nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, H.G. nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, H.G. nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, precum şi pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a modelului înştiinţării de plată
• Ordinul nr. 4433/2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5885/2009
• Ordinul nr. 4434/2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind modificarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5886/2009

Acte ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali
• Hotărârea nr. 3/2010
privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România

M.Of. nr. 475/09.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 801/2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 286, 287 şi 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 C.proc.civ.
• Decizia nr. 843/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. (6) şi (7) C.proc.pen.
 
Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 571/2010
pentru modificarea H.G. nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
• H.G. nr. 620/2010 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a activităţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru modificarea H.G. nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
• H.G. nr. 621/2010 pentru modificarea art. 10 alin. (1) din H.G. nr. 1210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 58/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 184/2006
• Ordinul nr. 309/2010 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Rectificări

M.Of. nr. 476/09.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 796/2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii  
• Decizia nr. 797/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 3041 C.proc.civ.  
• Decizia nr. 803/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
• Decizia nr. 821/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. (2) C.proc.pen. 
• Decizia nr. 822/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) raportate la cele ale art. 96 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
• Decizia nr. 839/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3859 alin. (1) pct. 14, art. 38515 pct. 2 lit. d) raportat la art. 3859 alin. (1) pct. 18 şi art. 38514 alin. (1) C.proc.pen.
• Decizia nr. 840/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) şi art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
• Decizia nr. 841/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (1) şi art. 273 C.proc.pen.
• Decizia nr. 844/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250, art. 289, art. 291 C.pen., precum şi ale art. 339 alin. (1) şi art. 38518 alin. (1) şi (2) C.proc.pen.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close