JOUE 5-11 Iulie 2010

  • L 170/06.07.2010

Acte fără caracter legislativ

Regulamentul (UE) nr. 590/2010 al Comisiei din 5 iulie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității 

Decizii

2010/376/UE
Decizia Comisiei din 2 iulie 2010 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru anumite produse utilizate în spațiul destinat somnului copiilor în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Regulamente de ordine interioară şi de procedură
 
Modificări ale Instrucțiunilor practice pentru părți
Modificări ale Instrucțiunilor pentru Grefierul Tribunalului

  • L 171/06.07.2010

Acte fără caracter legislativ

Regulamentul (UE) nr. 578/2010 al Comisiei din 29 iunie 2010 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

  • L 172/07.07.2010

Acte fără caracter legislativ

Regulamentul (UE) nr. 593/2010 al Comisiei din 6 iulie 2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Montes de Toledo (DOP)]

  • L 173/08.07.2010

Acte fără caracter legislativ

Regulamentul (UE) nr. 595/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010 de modificare a anexelor VIII, X și XI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

Directiva 2010/47/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate

 Directiva 2010/48/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora 
 
2010/378/UE
Recomandarea Comisiei din 5 iulie 2010 privind evaluarea defecțiunilor în cadrul inspecțiilor tehnice auto, în conformitate cu Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora

2010/379/UE
Recomandarea Comisiei din 5 iulie 2010 privind analiza de risc a defecțiunilor identificate în timpul controalelor tehnice rutiere (la vehiculele utilitare) în conformitate cu Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului

  • L 174/09.07.2010

Acte fără caracter legislativ

Regulamentul (UE) nr. 599/2010 al Comisiei din 8 iulie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1077/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1566/2007

  • L 175/10.07.2010

 Acte fără caracter legislativ

2010/383/UE
Decizia Consiliului din 29 iunie 2010 privind poziția care urmează să fie adoptată de către Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți (linii bugetare)

  • L 176/10.07.2010

 Acte fără caracter legislativ

Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile cheie destinate investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unui site web

Regulamentul (UE) nr. 584/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autoritățile competente în scopul notificării, procedurile de efectuare a verificărilor la fața locului și a investigațiilor și schimbul de informații dintre autoritățile competente

Directiva 2010/42/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip „master-feeder” și procedura de notificare

Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare

  • L 177/10.07.2010

Acte adoptate de organisme create prin acorduri internaţionale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close