Autori

• Acsinte Mihai
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Aspecte specifice în activitatea electronică notarială
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Personoidul – perspective tehnice şi juridice

• Adam Dragoş

Curierul judiciar nr. 6/2013 – Insolvenţa particularilor în dreptul comparat. „Pros & Cons” pentru implementarea în România a unei legi privind insolvenţa persoanelor fizice

• Afrăsinie Mădălina

Curierul judiciar nr. 7/2016   Potenţialul de deturnare a scopului reglementării unei instituţii: cererea de intervenţie la Registrul Comerţului Bucureşti

• Albu Emanuel
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – ICCJ, Decizia nr. 3112/04.06.2009, Contract administrativ
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – ICCJ, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1714/25.03.2010, Ordonanţa de urgenţă declarată neconstituţională. Consecinţele juridice produse asupra actelor administrative emise în temeiul acesteia
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – I.C.C.J., Decizia nr. 3386/24.06.2010, Act administrativ pentru contestarea căruia legea prevede o procedură specială. Excepţie de nelegalitate Inadmisibilitate
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 2925/03.06.2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. Cerere adresată instanţei de contencios administrativ pentru anularea acesteia. Problema admisibilitatii unei asemenea acţiuni
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – ICCJ, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 3384/24.06.2010, Act administrativ. Exercitarea dreptului de apreciere de către autoritatea publică. Controlul judiciar al instanţei de contencios administrativ

• Alexe Irina

Curierul judiciar nr. 3/2014 – Consideraţii referitoare la Decizia nr. 55/2014 a Curţii Constituţionale a României şi la statutul juridic al unor înalţi funcţionari publici

• Alexndru Ioan

Curierul judiciar nr. 6/2014 -Scopul revizuirii Constituţiei: consolidarea democraţiei

• Almăşan Adriana
Curierul Judiciar nr. 42011 – CA Bucuresti, Secţia a VI-a comercială, Decizia nr. 521/2010,
Întreruperea cursului prescripţiei. Efecte. Concurs între probe
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Tot ce aţi vrut vreodată să ştiţi despre Noul Cod civil

Curierul judiciar nr. 11/2012 – Principiile negocierii contractual

Curierul judiciar nr. 10/2013 – Ce am aflat în ultimii doi ani despre Noul Cod civil

Curierul judiciar nr. 12/2013 – Viaţa dinainte de contract

Curierul judiciar nr. 1/2014 – Limitarea şi excluderea răspunderii contractual

Curierul judiciar nr. 6/2014 – Executarea obligaţiei de informare la încheierea contractelor

Curierul judiciar nr. 7/2015 – Calibrarea sancţiunii de dreptul concurenţei

• Andreescu Gabriel

Curierul judiciar nr. 9/2015 – Cât de mare este schimbarea adusă de Legea antilegionară?

• Andreescu Marius
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – Delimitarea puterii discreţionare de excesul de putere în activitatea autorităţilor statului
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Competenţa instanţelor judecătoreşti de a cenzura actele juridice neconstituţionale
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – Competenţa instanţelor judecătoreşti de a cenzura actele juridice emise cu exces de putere
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – CA Piteşti, Încheierea nr. 3/R/03.03.2007, Cerere formulată în temeiul dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – CA Pitesti, Decizia nr. 123/R/18.02.2009, Dreptul la aparare al inculpatului în procesul penal prin asistenţa acordată de un avocat
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – CA Ploiesti, Decizia nr. 650/26.11.2008, Cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – CA Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Încheierea nr. 3/R/CC/03.03.2009, Cerere formulată în temeiul dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002, republicată. Prelungirea dreptului de circulaţie. Aspecte procedurale. Criterii de apreciere asupra admisibilităţii cererii
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – CA Pitesti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia nr. 66/27.10.2009, Nulitatea absolută a sentinţei pronunţate de un judecator incompatibil
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – Proporţionalitatea – principiu al dreptului Uniunii Europene
Curierul Judiciar nr. 1/2011 – Constituţionalitatea recursului în interesul legii şi a deciziilor pronunţate
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – CA Piteşti, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia nr. 838/2010, Incidenţa dispoziţiilor art. 320¹ C.proc.pen. Aplicarea legii procesual penale în timp. Principiul egalităţii de tratament juridic
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi principiul proporţionalităţii
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – C.A. Piteşti, Decizia nr. 789/30.11.2010. Admisibilitatea exercitprii cpii de atac a recursului. Cerere de revocare li cerere de înlocuire a mpsurii arestprii preventive. Neconcordanţa dintre dispoziţiile Codului de procedurp penalp şi reglementprile internaţionale privind garantarea dreptului la recurs

Curierul judiciar nr. 3/2013 – O analiză a programelor şi propunerilor de reformă constituţională în România

• Andrei Bogdan Constantin

Curierul judiciar nr. 3/2015 – Unele observaţii referitoare la criteriul condiţiilor de tragere la răspundere penală din perspectiva succesiunii Codurilor penale

• Anghel Răzvan

Curierul judiciar nr. 1/2015 – Unifi carea practicii judiciare – deziderate, mecanisme, perspective. Propuneri de lege ferenda

Curierul judiciar nr. 2/2015 – Concediere colectivă. Modul de îndeplinire a procedurii de informare şi consultare prealabilă în cazul existenţei la nivelul unităţii a unor organizaţii sindicale nereprezentative

Curierul judiciar nr. 3/2015 – Consecinţele modifi cării cuantumului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată asupra modului de calcul al salariilor de bază în cadrul societăţilor cu capital de stat din domeniul transportului feroviar. Interpretarea clauzelor din contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate

Curierul judiciar nr. 4/2015 – Încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale sau deosebite. Posibilitatea instanţei de a proceda la o astfel de încadrare în lipsa parcurgerii procedurii administrative de către angajator

Curierul judiciar nr. 5/2015 – Modul de stabilire a stagiului complet de cotizare şi a vârstei standard de pensionare potrivit Legii nr. 263/2010

Curierul judiciar nr. 6/2015 –  Reconstituirea vechimii în muncă. Stabilirea cadrului procesual în situaţia în care fostul angajator nu mai există

Curierul judiciar nr. 6/2015 –  Termenul de formulare a cererii pentru recuperarea sumelor plătite angajaţilor cu titlu de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Curierul judiciar nr. 11/2015 –  Natura şi competenţa de soluţionare a litigiilor privind funcţionarii cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Curierul judiciar nr. 12/2015 –  Scurtă privire asupra actualului stadiu al procesului de uniÅ care a practicii judiciare

Curierul judiciar nr. 1/2016 –  Remunerarea profesorilor pentru învăţământul primar şi a învăţătorilor pentru orele susţinute în locul profesorilor cu studii superioare de specialitate

Curierul judiciar nr. 2/2016 –  Natura şi competenţa de soluţionare a litigiilor născute în legătură cu raporturile juridice stabilite între primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială

Curierul judiciar nr. 5/2016 –  Natura şi competenţa de soluţio nare a contestaţiilor formulate împotriva hotărârilor emise de comisiile pentru protecţia copilului referitoare la încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor

Curierul judiciar nr. 9/2016 –  Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi. Sinteza reglementării europene şi naţionale şi a jurisprudenţei CJUE

Curierul judiciar nr. 10/2016 –  Modul de stabilire a cuantumului veniturilor obţinute din activităţi remunerate de bene” ciarii anumitor categorii de pensii în scopul veri” cării respectării plafonului veniturilor până la care cumulul acestora este permis de lege

Curierul judiciar nr. 2/2017 –  Timpul de lucru al asistenţilor maternali profesionişti. Problema remunerării pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal

Curierul judiciar nr. 3/2017 –  Timpul de lucru al asistenţilor maternali profesionişti. Problema compensaţiilor pentru munca prestată în concediul anual de odihnă

• Apostolache Mihai Cristian

Curierul judiciar nr. 5/2013 – Vacanţa funcţiei de primar

Curierul judiciar nr. 4/2014 -Unele aspecte privitoare la momentul apariţiei stării de incompatibilitate a primarului şi calculul termenului prevăzut de Legea nr. 161/2003

Curierul judiciar nr. 12/2014 -Ambiguităţi legislative privitoare la validarea mandatului consilierilor locali şi judeţeni

• Arnăutu Irina
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Comentariu privind O.U.G. nr. 76/2010 (M.Of. nr. 453/02.07.2010)

• Angheni Alexandru Mihnea

Curierul judiciar nr. 5/2014 – Natura juridică şi fundamentul administrării bunurilor altuia

• Angheni Brânduşa-Gabriela-Mona
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – Particularitatile actului constitutiv al societatilor cooperative. Aspecte teoretice si practice

• Angheni Smaranda
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – CA Pitesti, Decizia nr. 589/R-C/06.06.2008
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – CA Bacau, Decizia nr. 4/CC/13.06.2008
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – Fuziunea transfrontaliera. O noua provocare in Dreptul afacerilor
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – CA Timisoara, Decizia nr. 320/01.04.2008
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – CA Oradea, Decizia nr. 226/C/05.06.2008
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – CA Timisoara, Decizia nr. 480/10.06.2008, Procedura insolventei. Contestatie la planul de distribuire intre creditori
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – CA Bacau, Decizia nr. 46/27.06.2008, Deschiderea procedurii insolventei
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – CA Timisoara, Sentinta nr. 23/25.11.2008, Contract de arenda
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – CA Craiova, Decizia nr. 880/30.09.2008, Termen de desemnare a lichidatorului in temeiul art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – CA Constanta, Sectia comerciala, maritima si fluviala, precum si pentru cauze de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1330/21.10.2009, Registrul Comertului. Mentiuni privind schimbarea administratorului social al societatii. Societate cu raspundere limitata
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Dreptul comercial – intre traditionalism si modernism
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – CA Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 151/02.02.2010
Radierea unei societati comerciale din Registrul comertului. Dizolvare fara lichidare
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Curtea de Apel Craiova, Sectia comerciala, Decizia nr. 1391/11.11.2009, Opozitia reglementata de dispozitiile art. 31-32 din Legea nr. 31/1990. Legitimarea procesual activa
Curierul Judiciar nr. 3/2012 – Cateva aspecte privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor Noului Cod civil privind reductibilitatea clauzei penale

• Aniţei Nadia Cerasela
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Cheltuielile casatoriei potrivit dispozitiilor din Noul Cod civil

Curierul judiciar nr. 4/2014 – Medierea în cazul neînţelegerilor legate de divorţ

• Antonache Cătălin
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – CA Ploiesti, Decizia nr. 1093/30.09.2009, Atragerea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006

• Apostol Dan
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – Cateva consideratii referitoare la imunitatea Presedintelui Romaniei

• Apostol Tofan Dana
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – CA Timisoara, Sentinta nr. 161/17.06.2008
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – Neconstitutionalitatea Guvernului in exercitiu
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – Primele reflectii cu privire la Raportul Comisiei Prezidentiale de analiza a regimului politic si constitutional din Romania
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Remanierea guvernamentala intre neconstitutionalitate si nelegalitate. Trecerea de la un Guvern asa-zis „interimar” la un Guvern demisionar
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Exceptii de neconstitutionalitate CC, Deciziile nr. 871/2010, nr. 872/2010, nr. 873/2010, nr. 874/2010
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Unele consideratii privind reprezentarea unitatilor administrativ-teritoriale in justitie
Curierul Judiciar nr. 1/2011 – Curtea Constitutionala, Decizia nr. 1431/03.11.2010 si Decizia nr. 1525/24.11.2010
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Un cadru legislativ mai coerent pentru o administratie publica mai eficienta. Proiectul Codului administrativ al Romaniei

Curierul judiciar nr. 4/2016  – Câteva refl ecţii cu privire la O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal

Curierul judiciar nr. 11/2016 –  Tezele prealabile ale proiectului Codului administrativ. Proiectul Codului administrativ. Câteva reflecţii

• Apostol Ramona
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Legislatia europeana – un instrument mai eficient decat achizitiile publice pentru promovarea politicilor europene. Cazul importurilor de lemn legal

• Arnăutu Lucian
Curierul Judiciar nr. 7-82/2011 – C.A. Iasi, Decizia nr. 251/10.06.2011, Actiune in raspundere delictuala intemeiata pe principiul precautiei. Prejudiciu incert, neactual si nedovedit

• ASDCDO
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Iorga s.a. c. Romania

• Atanasiu Ana Gabriela
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Tribunalul Brasov, sentinta nr. 1679/24.11.2010, Suspendarea tuturor drepturilor de vot ale unui actionar. Ordonanta presedintiala

• Athanasiu Alexandru
Curierul Judiciar nr. 2/2012 – Comentariul art. 16 din Codul muncii

Curierul judiciar nr. 3/2014 –  Consideraţii în legătură cu interpretarea unor dispoziţii din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului

Curierul judiciar nr. 9/2014 – Categorii de lucrători ce fac obiectul transferului de întreprindere în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Curierul judiciar nr. 5/2015 – O posibilă replică la Decizia Curţii Constituţionale nr. 542/2014 referitoare la unele dispoziţii din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Curierul judiciar nr. 2/2015 – Unele consideraţii în legătură cu interpretarea art. 169 şi art. 100 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

• Aurescu Bogdan

Curierul judiciar nr. 2/2014 – 5 ani de la pronunţarea Hotărârii Curţii Internaţionale de Justiţie în cazul privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina). Importanţa Procesului de la Haga pentru Politica Externă a României

• Avram Marieta
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – Concursul intre poprirea asiguratorie infiintata in materie civila sau penala si poprirea executorie asupra conturilor bancare

Curierul judiciar nr. 4/2015 – Puterile tutorelui asupra sumelor de bani din conturile persoanei ocrotite

• Baias Flavius A.
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Proiectul Noului Cod civil – un demers necesar
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Mica Reforma – o noua iluzie?

Curierul judiciar nr. 7/2014 -Societatea fi ctivă în contextul noilor reglementări relative la simulaţie

• Bantaş Teodora-Maria
Curierul Judiciar nr. 7/2012 – Legea aplicabila contractelor in lumina noilor reglementari europene. Aspecte teoretice si implicatii practice
Curierul Judiciar nr. 8/2012 – Competenta jurisdictionala in actiunile privind obligatiile de intretinere

• Barbu Mihail C.
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – Conditiile acordarii ajutorului public
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – Procedura de acordare a ajutorului public
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – Pot mostenitorii sa continue ca asociati intr-o societate cu raspundere limitata de tip clasic in locul autorului lor defunct?
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – Renuntarea la dreptul de accesiune
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – CA Craiova, Decizia nr. 91/29.01.2009, Accesiune artificiala. Dreptul de a culege fructele in cazul constructorului de buna-credinta
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – ICCJ, Decizia nr. 906/18.02.2009, Respingerea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – C.A. Bucuresti, Decizia nr. 886/09.06.2010, Dreptul de control al asociatului neadministrator. Accesul in sediul si la actele societatii. Ordonanta presedintiala. Individualizarea prejudiciului
Curierul Judiciar nr. 6/2012 – Despre recursul civil devolutiv

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Procedura de fi ltrare a recursurilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie potrivit Noului Cod de procedură civilă

• Bălan Emil

Curierul judiciar nr. 11/2016     Codificarea administrativă – între necesitate şi calitatea reglementării

• Bălăceanu Ovidiu
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic (I)
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic (II)

• Bălănoiu Loredana Marinela
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – Persoanele fizice care pot angaja raspunderea penala a societatii comerciale
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Raspunderea penala a persoanei juridice in noul Cod penal

• Banu Mihai
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – Trimitere preliminara intr-o cauza penala. Imaginea justitiabilului si imaginea justitiei (C-248/11, Nilas si altii)
Curierul Judiciar nr. 11/2011 – Reduceri salariale si domeniul de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a UE in contextul unei trimiteri preliminare

Curierul judiciar nr. 12/2012 – Prima inadmisibilitate vădită a unei trimiteri preliminare formulate de I.C.C.J. Augustus, C-627/11

Curierul judiciar nr. 1/2013 -Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia efectuării unei trimi teri preliminare către Curtea de Justiţie potrivit reglementării Noului Cod de procedură civilă

Curierul judiciar nr. 12/2014 -Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie?

Curierul judiciar nr. 4/2015 -Accesul la dosarul cauzei în contextul unei măsuri de refuz al intrării pe teritoriul statului român privind un cetăţean al Uniunii Europene. Pornind de la o hotărâre a Curţii de Apel Bucureşti

Curierul judiciar nr. 10/2016 -Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti

• Belu Magdo Mona-Lisa
Curierul Judiciar nr. 5/2008 – Vanzarea de drepturi succesorale in viziunea art. 4 din Legea nr. 10/2001
Curierul Judiciar nr. 9/2008 – Actele doveditoare in acceptiunea Legii nr. 10/2001
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – Restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv

• Benţa Adrian

Curierul judiciar nr. 8/2016   Traducerea limbii $ scale în limba română şi anularea înregistrării în scopuri de TVA

• Bercea Lucian

Curierul judiciar nr. 6/2013 – Configurarea contractelor standard. O aplicaţie la noile acţiuni în eliminarea clauzelor abuzive din contractele de consum

Curierul judiciar nr. 7/2014 – Noi standarde de comportament în afaceri? Business judgment rule şi răspunderea administratorilor pentru insolvenţa societăţilor comerciale

Curierul judiciar nr. 7/2015 – Protecţia consumatorilor împotriva Legii privind insolvenţa persoanei fi zice

• Bica Alina
Curierul Judiciar nr. 3/2012 – Despre reforma sistemului judiciar

• Birtoc Mihai

Curierul judiciar nr. 6/2016   Infracţiuni legate de activitatea bancară conform art. 410 din O.U.G. nr. 99/2006 aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007

• Bîrsan Corneliu
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – Cu privire la noul criteriu de admisibilitate prevazut de dispozitiile art. 35 parag. 3 lit. b) din Conventie

• Blaj Sonia Bianca

Curierul judiciar nr. 4/2015 -Respectarea principiilor privind procesul penal şi a drepturilor omului în procedura extrădării

• Blanariu Ancuţa

Curierul judiciar nr. 3/2015 – Consideraţii critice asupra măsurii ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar

• Bleoancă Alexandru 

Curierul judiciar nr. 3/2015 – Despre o soluţie de eliminare a discriminării între magistraţi în ceea ce priveşte acordarea sporului salarial pentru titlul ştiinţifi c de doctor

• Bodoaşcă Teodor
Curierul Judiciar nr. 2/2008 – Contributii la studiul cerintelor legale referitoare la varsta minima pentru incheierea casatoriei
Curierul Judiciar nr. 4/2008 – Contributii la studiul noilor reglementari legale referitoare la stabilirea paternitatii

• Bodoroncea Georgina
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – ICCJ, Sectia penala, Decizia nr. 464/11.02.2009, Posibilitatea exercitarii din oficiu a actiunii penale in cazul infractiunii de viol, prevazuta de art. 197 alin. (1) C.pen., cand victima a decedat inainte de a formula plangere prealabila
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Calitatea de „functionar”, ca subiect activ al infractiunilor de coruptie, in legislatia internationala si nationala

Curierul judiciar nr. 11/2014 – Un punct de vedere privind confl ictul de interese în sectorul privat

• Bogdan Camelia
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – Trib. Constanta, Decizia nr. 443/08.05.2008, Efectuarea expertizei contabile in faza de executare silita

• Boroi Alexandru

Curierul judiciar nr. 9/2016 –   Obligativitatea transpunerii în legea română a dispoziţiilor instrumentelor juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie penală. Cele două modalităţi adoptate de legiuitorul român

• Boroiu Cristina M.
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Denumirea fundatiei – intre lege si realitate

• Boştină Doru
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – Despre avocatura, lucruri durabile si „dragoste de carte”

• Braticevici Tudor

Curierul judiciar nr. 5/2016   Consideraţii teoretice şi practice despre suprapunerea din planul cadastral

• Brăgaru Mihai
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – O.U.G. nr. 127/2008
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – O.U.G. nr. 200/2008
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Ordinul ANAF nr. 193/2009
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – H.G. nr. 192/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – O.U.G. nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Ordinul presedintelui ANAF nr. 1129/2009 privind valorificarea prin vanzare la licitatie a bunurilor sechestrate

• Briciu Traian-Cornel

Curierul judiciar nr. 9/2013 – Reglementarea prezumįiilor în Noul Cod de procedură civilă

• Brumar Catrinel

Curierul judiciar nr. 9/2013 – Necesitatea unui Dicįionar de Drepturile Omului

Curierul judiciar nr. 12/2014 – „Protocolul dialogului”. Protocolul nr. 16 la Convenţia europeană a drepturilor omului

• Buciuman Adina
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – CA Cluj, Deciziile nr. 2436 din 15 decembrie 2008 si nr. 431 din 30 ianuarie 2009, Cerere de revizuire formulata impotriva unei hotarari pronuntate in recurs care nu evoca fondul

• Buduşan Ovidiu
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – Lipsa interesului legitim al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a face plangere impotriva solutiilor procurorului de netrimitere in judecata

• Buglea Claudiu

Curierul judiciar nr. 11/2013 – Normele conflictuale privind moştenirea în viziunea Codului civil şi a regulamentelor europene

Curierul judiciar nr. 8/2014 – Elemente de noutate în reglementarea internă referitoare la aspectele civile privind răpirea internaţională de minori

Curierul judiciar nr. 2/2016 – Acţiunile civile în materia succesorală cu element de extraneitate. Aspecte de competenţă a instanţelor române şi de recunoaştere a unor sentinţe străine pronunţate în domeniu

Curierul judiciar nr. 9/2016 – Corelaţia dintre Convenţia de la New York privind prescripţia extinctivă în materia vânzării internaţionale de mărfuri şi dreptul comun, intern, privind prescripţia

• Bunea Lucian
Curierul Judiciar nr. 4/2008 – Scurte consideratii privind actele si principiile fundamentale ale dreptului comunitar al muncii

• Buşcă Amelia-Raluca

Curierul judiciar nr. 9/2014 -Analiza condiţiilor generale pentru modifi carea societăţii în reglementarea Legii nr. 31/1990

– Curierul judiciar nr. 10/2014 -Efectele modifi cării societăţii conform Legii nr. 31/1990

• Buta Anca
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – CA Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 981/28.09.2009, Interpretarea prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006. Suspendarea actiunilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti. Limite
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – C.A. Timisoara, Decizia nr. 480/14.03.2011, Partile in cadrul actiunilor privind anularea actelor frauduloase incheiate de debitor, in perioada suspecta. Termenul in care acestea pot fi introduce
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – C.A. Timisoara, Decizia nr. 346/22.02.2011. Inadmisibilitatea actiunii in anulare. Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor. Hotarare a adunarii generale a asociatilor

• Caloianu Florin

 Curierul judiciar nr. 8/2013 – Principiile specifi ce şi regulile de exercitare a profesiilor juridice liberale

• Caraiola Anca
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

• Carp Radu
Curierul Judiciar nr. 4/2008 – Deconspirarea politiei politice comuniste. Natura juridica a activitatii de jurisdictie desfasurate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si de Colegiul Consiliului
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – Acordarea si redobandirea cetateniei romane in lumina ultimelor modificari ale Legii nr. 21/1991, cu privire speciala asupra O.U.G. nr. 36/2009

Curierul judiciar nr. 2/2014 – Iniţiativa cetăţenească europeană şi virtuţile democraţiei directe sub forma e-democraţiei

Curierul judiciar nr. 11/2016 – Este nevoie de un Cod administrativ care să conţină totalitatea normelor de drept administrativ substanţial sau doar de uni” carea regulilor deja existente prin reglementări sectoriale? Necesitatea şi avantajele analizei de drept comparat

• Cărpenaru Stanciu D.
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – Dreptul comercial in conditiile Noului Cod civil

Casian Cristina
Curierul Judiciar nr. 2/2012 – Prevederi noi privind constituirea, organizarea si functionarea Comitetelor europene de intreprindere
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – Procedura reprezentarii salariatilor in procesul de negociere colectiva

• Cataramă Delia
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – Manifestul contribuabilului care vrea sa fie corect si nu poate

• Călin Dragoş
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – ICCJ, Sectia comerciala, Decizia nr. 3246/08.12.2009, Societati comerciale. Expertiza de gestiune. Momentul desesizarii instantei. Cale de atac
Curierul Judiciar nr. 1/2011 – ICCJ, Sectia comerciala, Decizia nr. 2486/29.06.2010, Societati comerciale. Actiune sociala formulata de actionarul minoritar in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate de actionarul majoritar. Calitate procesual activa
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – Principiul libertatii de circulatie a capitalurilor. Limitarea dreptului de detinere la 1% din capitalul social al S.I.F.-urilor. Studiu de caz
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Tribunalul Brasov, Sectia comerciala, Sentinta nr. 140/2010, Societati comerciale. Retragerea de la tranzactionare. Retragerea actionarilor
Curierul Judiciar nr. 3/2012 – Consideratii privind termenul de 48 de ore pentru depunerea procurilor de reprezentare in adunarea generala a actionarilor

Curierul judiciar nr. 12/2012 – Prima inadmisibilitate vădită a unei trimiteri preliminare formulate de I.C.C.J. Augustus, C-627/11

Curierul judiciar nr. 1/2013 -Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia efectuării unei trimi teri preliminare către Curtea de Justiţie potrivit reglementării Noului Cod de procedură civilă

Curierul judiciar nr. 12/2014 -Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie?

Curierul judiciar nr. 10/2016 -Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti

Catana Emilia Lucia
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Limite ale principiilor descentralizarii si autonomiei locale reglementate prin cadrul normativ in materia serviciului public de transport local realizat in regim de taxi

• Călin Dragoş

Curierul judiciar nr. 11/2013 – Alegerea membrilor consiliului de administraţie sau a membrilor consiliului de supraveghere prin „metoda votului cumulativ”. Aplicabilitatea limitată a acestei metode în cazul facilitării exercitării dreptului de vot prin corespondenţă

Curierul judiciar nr. 2/2014 – Consideraţii privind controlul activităţii societăţilor pe acţiuni efectuat de către auditorul intern şi cel fi nanciar

Curierul judiciar nr. 7/2016 – Abuzul de drept de vot în societăţile comerciale. Modalităţi privind determinarea şi sancţionarea abuzului de drept de vot în societăţile comerciale

• Cătuna Danila Ligia
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Consideratii privind procedura divortului prin acordul partilor Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Obiectul cererii de stramutare

• Câmpian Ion Bobi
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – Conditiile acordarii ajutorului public

• Cercel Anamaria
Curierul Judiciar nr. 6/2008 – Probleme privind competenta materiala in domeniul contestatiei la executare

• Cercel Sevastian
Curierul Judiciar nr. 1/2008 – Retransmiterea dreptului de optiune succesorala. Var primar al defunctului, decedat la randul sau, fara a accepta sau renunta la mostenire. Situatia descendentului sau direct. Aplicabilitatea art. 692 C.civ.
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – ICCJ, Decizia nr. 5/2008

• Cernat Petronela Adriana

Curierul Judiciar nr. 5/2010 – Accesul la instanta de contencios administrativ al organizatiilor neguvernamentale avand ca scop protectia mediului (I)
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Accesul la instanta de contencios administrativ al organizatiilor neguvernamentale avand ca scop protectia mediului (II)

• Chelaru Ioan

Curierul judiciar nr. 6/2015 -Aspecte actuale privind revizuirea Constituţiei României. Analiza în faţa Comisiei de la Veneţia (Comisia europeană pentru democraţie prin drept)

• Chiriazi Livia
Curierul Judiciar nr. 12/2011 – Nulitatea cererii de chemare in judecata si a intampinarii

• Chiricheş Angela
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Particularitati privind exercitarea drepturilor de vot de catre actionarii societatilor de investitii financiare
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Infractiunea de manipulare a pietei de capital prin tranzactionare

• Chiriţă Radu
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – Hotararea Huber c. Romania
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – Hotararea Sissanis c. Romania
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – Viasu c. Romania
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – Ketz c. Romania
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Gagiu c. Romania
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Toma c. Romania
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – Tudor Tudor c. Romania
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – Branduse c. Romania
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – Codarcea c. Romania
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Burzo c. Romania
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Brumarescu c. Romania (nr. 2)
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Stanca Popescu c. Romania
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Aurel Popa c. Romania
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – Romania in fata CEDO in perioada ianuarie 2009 – iunie 2009
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Bican c. Romania
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Haralambie c. Romania
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Ieremeiov c. Romania si
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – R.R. c. Romania
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Sandru si altii c. Romania
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – Aurelia Popa c. Romania
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – Karl Gottfried Schwarz si Helmut
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – Martin Schwarz c. Romania
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – Eugenia Lazar c. Romania
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – Jiga c. Romania
Curierul Judiciar nr. 4/2010 –Bacila c. Romania
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – Carlan c. Romania
Curierul Judiciar nr. 5/2010 –C.B. c. Romania
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Gabriel Andreescu c. Romania
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Mihai Ionescu c. Romania
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – Ahmed c. Romania
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – Carabulea c. Romania
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Romania in fata CEDO
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – Ballai c. Romania
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – I.L.V. c. Romania
Curierul Judiciar nr. 11/2010 –Atanasiu si altii c. Romania
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – AGVPS-Bacau c. Romania
Curierul Judiciar nr. 1/2011 – Vergu c. Romania
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – Colegiul Consilierilor Juridici Arges c. Romania
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Cornelia Popa c. Romania
Curierul Judiciar nr. 11/2011 – Jarnea c. Romania
Curierul Judiciar nr. 3/2012 – Frimu si altii c. Romania
Curierul Judiciar nr. 7/2012 – Albu si altii c. Romania
Curierul Judiciar nr. 8/2012 – Gaitanaru c. Romania

Curierul judiciar nr. 1/2014 – Prăjină c. României

Curierul judiciar nr. 2/2014 – Cipleu c. României

• Chiriţoiu Bogdan M.

Curierul judiciar nr. 7/2016   Preocupări ale Consiliului Concurenţei în privinţa dezvoltării aplicării unor concepte juridice consacrate la nivel European

• Chiuariu Tudor
Curierul Judiciar nr. 4/2008 – Atributiile jurisdictionale ale birourilor electorale de circumscriptie, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale

• Cimpoieru Dan

Curierul judiciar nr. 3/2017      Principiile achiziţiilor publice

• Ciobanu Alexandru-Sorin
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – O.U.G. nr. 115/2008, H.G. nr. 1127/2008
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – Decizia CC nr. 1098/2008
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – O.U.G. nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – O.U.G. nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-ministru si stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – O.U.G. nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – H.G. nr. 527/2009 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – O.U.G. nr. 61/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – DCC nr. 901/2009 privind existenta unui conflict de natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca (CSM) si autoritatea executiva (Guvernul Romaniei, MJLC)
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Legea nr. 376/2009 pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – O.U.G. nr. 2/2010 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Hotararea nr. 14/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

Curierul judiciar nr. 1/2015 – „Administrarea” prin legi – practică neconstituţională a Parlamentului. Observaţii cu privire la Decizia Curţii Constitu – ţionale nr. 574 din 16 octombrie 2014

• Ciobanu Ana-Maria Irina

Curierul judiciar nr. 12/2012 – Controlul de legalitate exercitat asupra decretelor Preşedintelui României. Analiză critică din perspectiva practicii judiciare

• Ciobanu Aurel

Curierul judiciar nr. 7/2014 -Nulităţile absolute în Codul de procedură penală. Analiză comparativă între reglementări în ceea ce priveşte cazurile în care nu mai este aplicabilă această sancţiune procedural

Curierul judiciar nr. 8/2014 -Câteva consideraţii relative la punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale în Codul de procedură penală în vigoare

• Ciobanu Viorel Mihai
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – Proiectul Noului Cod de procedura civila – un moment important al reformei justitiei in Romania

• Cioclei Valerian
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Incestul fara victima: CRIMĂ sau PEDEAPSĂ?
Curierul Judiciar nr. 1/2011– Despre modificarile aduse Codului penal prin Legea nr. 202/2010
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – Fapta de vatamare a fatului incriminata prin Noul Cod penal
Curierul Judiciar nr. 3/2012 – Infractiunea de omor calificat in Noul Cod penal

Curierul judiciar nr. 11/2012 – Infracţiunile contra persoanei în Noul Cod penal – principalele modifi cări faţă de reglementarea actual

Curierul judiciar nr. 7/2013 – Infracţiunile contra patrimoniului în Noul Cod penal – principalele modifi cări faţă de reglementarea actual

Curierul judiciar nr. 7/2015 – Aspecte privind plângerea prealabilă în cazul infracţiunilor de bancrută

• Ciolca Iuliana
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – Dispozitii legale lipsite de utilitate. Articolul 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – Incompatibilitatea prevazuta in art. 48 alin. (1) lit. a) teza a II-a C.proc.pen. Necesitatea corelarii deciziilor de interpretare cu dispozitiile legale care o reglementeaza
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Inadmisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate cand este invocata in sustinerea altor exceptii (cereri)
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – Trib. Bucuresti, Sectia I penala, Sentinta nr. 493/15.06.2010, Pedeapsa complementara (accesorie) prevazuta de art. 64 alin. (1) lit. c) teza a II-a si teza finala C.pen. Conditii pentru aplicare

• Cionca Andrei

Curierul judiciar nr. 6/2013 – Mecanisme ale reorganizării şi expresia lor contractual

• Ciopec Flaviu

Curierul judiciar nr. 4/2016   Infracţiuni societare. Urmărire din ofi ciu sau la plângere prealabilă? ..

• Ciucă M. Valeriu
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Despre creativitatea judecatorului si rolul lui in constructia noii culturi juridice europene
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – Despre judecatori, invatamantul juridic si justitie

Curierul judiciar nr. 2/2017  –  Abusus sive jus abutendi

• Clipa Cristian

Curierul judiciar nr. 11/2016     Rolul fundamentelor ideologice ale dreptului administrativ în con” gurarea noţiunilor de funcţie publică şi de domeniu public. Perspective furnizate de viitorul Cod administrativ .

• Cochior Loredana

Curierul judiciar nr. 5/2015 -Patrimoniul de afectaţiune al profesioniştilor persoane fi zice

Curierul judiciar nr. 11/2015 -Clauza de inalienabilitate (II)

• Comşa Marcela

Curierul judiciar nr. 8/2016 Reorganizarea judiciară şi ajutorul de stat

• Constantin Mădălina
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Noua asigurare RCA si sistemul bonus-malus. Implicatii teoretice si practice ale noilor norme de asigurare RCA
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Scurt expozeu asupra Legii privind Codul civil cu referire la conceptie monista statuata in Cartea a III-a. Despre bunuri, Titlul VII. Cartea funciara
Curierul Judiciar nr. 1/2011 – I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, Decizia nr. 4442/02.04.2009, Inadmisibilitatea actiunii in revendicare imobiliara introdusa doar de catre unul dintre proprietarii neposesori ai imobilului. Regula unanimitatii consacrata in jurisprudenta interna. Interpretarea principiului unanimitatii din prisma jurisprudentei CEDO. Caracterul exceptional al situatiilor in care regula unanimitatii nu se aplica

• Constantinescu Gabriel
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – Stipulatia pentru altul de lege lata si in lumina Noului Cod civil

• Constantinescu Victor
Curierul Judiciar nr. 3/2012 – C.A. Bucuresti, Sectia I Penala, Decizia nr. 1500/25.07.2011. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare si restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale. Distinctii. Verificarea regularitatii actului de sesizare in procedura camerei preliminare din Noul Cod de procedura penala

Curierul judiciar nr. 10/2012 – Aplicarea principiului non bis in idem în jurisprudenţa europeană şi naţională

• Corlăţean Titus
Curierul Judiciar nr. 6/2012 – Despre viitorul Justitiei

Curierul judiciar nr. 8/2015 – Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului privind România în materia imobilelor naţionalizate. Cauza pilot „Maria Atanasiu şi alţii contra României”

• Costaş Cosmin Flavius

Curierul judiciar nr. 10/2014 -Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Zbor anulat. Compensaţie. Circumstanţe excepţionale. Obligaţiile transportatorului aerian

Curierul judiciar nr. 3/2015 – Despre noile Coduri fi scale şi o parte din hibele lor

Cotuţiu Aurelia
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – Regimul juridic al inmatricularilor auto in Romania
Curierul Judiciar nr. 11/2011 – Noua abordare judiciara a taxei de poluare

Curierul judiciar nr. 10/2012 – Noutăţi în legătură cu înmatricularea autovehiculelor

Curierul judiciar nr. 2/2013 – Întrebarea preliminară

Curierul judiciar nr. 9/2013 – Modifcarea unilaterală a contractului de transport

Curierul judiciar nr. 10/2014 – Unele consideraţii asupra hotărârilor prealabile pronunţate în materiile dreptului civil şi penal

Curierul judiciar nr. 5/2016 – Studiu asupra evoluţiei concurenţei neloiale privind răspunderea contravenţională şi răspunderea penală

• Cozea Narcisa
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Jud. Cluj-Napoca, Ordonanta civila nr. 10049/07.07.2009, Cheltuieli comune. Creante ale asociatiei de proprietari

• Creţulescu Augustin Florian
Curierul Judiciar nr. 9/2008 – Sanctiunea abuzului de drept procesual civil
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – Procedura ordonantei de plata

Criste Lucian
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Baldovin c. Romania
Curierul Judiciar nr. 12/2011 – Pavalache c. Romania
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – Popa si Tanasescu c. Romania, 10 aprilie 2012

• Criste Mircea
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – Considerente privind Raportul Comisiei Prezidentiale de Analiza a Regimului Politic si Constitutional din Romania

• Cristea Silvia
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – Reglementarea in legislatia romana a notiunii de intreprindere, fond de comert si patrimoniu de afectatiune

• Crişu Anastasiu

Curierul judiciar nr. 4/2015 -Respectarea principiilor privind procesul penal şi a drepturilor omului în procedura extrădării

• Daghie Dragoş-Mihail

Curierul judiciar nr. 11/2015 –  Consiliile locale şi primăriile ca participanţi la procesul civil .

Curierul judiciar nr. 4/2016 –  Caracterul neconvențional al dispozițiilor art. 318 alin. (1) teza a II-a C.proc.civ. din 1865, respectiv art. 503 alin. (2) pct. 3 C.proc.civ

Dănilă Luminiţa
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – Despre avocatura facuta intr-un stil aparte

Danileţ Cristi
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – Despre SNA 4 si MCV

• Dănişor Dan Claudiu
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – Impunerea deciziilor Curtii Constitutionale – o problema a instantelor ordinare
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Curtea Constitutionala a Romaniei in capcana nefilosofarii

• Dariescu Cosmin
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Propunere de lege ferenda privind normele confl ictuale asupra desfacerii casatoriei din Noul Cod civil roman

Dârjan Traian
Curierul Judiciar nr. 5/2008 – Titlu de proprietate. Instrainari succesive ale terenului. Constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate. Fostul proprietar ramas fara teren, indreptatit la remiterea pretului actualizat
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – CA Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru, pentru minori si familie, Decizia nr. 1014/28.04.2010, Taxa judiciara de timbru. Anularea apelului ca netimbrat. Conditii in care se poate dispune. Intelesul sintagmei „suma datorata” din continutul art. 20 alin. (3) al Legii nr. 146/1997
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – C.A. Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, Decizia nr. 1619/30.06.2010, Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Intregirea cererii initiale adresate Biroului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara cu noi capete de cerere, de competenta instantei de drept comun. Inadmisibilitate

• Dăscălescu Liviu
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Despre magistratura si avocatura

• Deaconu Ştefan
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – Dreptul de a ne revizui Constitutia
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Despre proiectul de revizuire a Constitutiei

Curierul judiciar nr. 6/2014 -Reformă şi contrareformă

• Deliu Robert-Adrian

Curierul judiciar nr. 2/2017     Cererea de intervenţie vădit şicanatorie

• Diaconeasa- Deli Andreea

Curierul judiciar nr. 7/2014 –  Destinul sinuos al Codului insolvenţei – între aspiraţii şi realitate

• Diaconu Dumitru Virgil
Curierul Judiciar nr. 3/2008 – Comentarii asupra actualelor prevederi ale art. 146 alin. (111) C.proc.pen. privind luarea masurii obligarii de a nu parasi localitatea sau tara
Curierul Judiciar nr. 7/2008 – Caz de incompatibilitate cu referire la contestatia in anulare in faza admiterii in principiu
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – CA Pitesti, Decizia nr. 371/R/24.06.2008
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – CA Pitesti, Decizia nr. 489/R/19.09.2008
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – CA Pitesti, Decizia nr. 697/R/11.12.2008, Revizuire. Condamnare gresita ca major, desi era minor
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – CA Pitesti, Decizia nr. 348/R/12.06.2007, Restituire in vederea refacerii actului de sesizare sau a refacerii urmaririi penale
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – CA Pitesti, Decizia nr. 656/R/12.11.2008, Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – CA Pitesti, Decizia nr. 17/F/15.02.2009, Durata arestarii preventive
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Medierea in cauzele penale (I). Incheierea acordului de mediere si intocmirea procesului-verbal de inchidere a medierii
Curierul Judiciar nr. 11/2011 – Medierea in cauzele penale (II). Etapele in care poate avea loc mediere
Curierul Judiciar nr. 12/2011 – Medierea in cauzele penale (III). Privire critica asupra prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) C.proc.pen. si ale Legii nr. 192/2006 privind medierea in cauzele penale

• Diamant Betinio
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – Observatii si propuneri cu privire la proiectul noului Cod de procedura civila

• Dicu Cătălina
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – CA Bucuresti, Decizia nr. 1693/12.11.2008, Actiune in constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Decizia nr. 2708/02.10.2008 a ICCJ, Sectia comerciala, prin care a fost confirmata Decizia comerciala nr. 437/15.10.2007 a CA Bucuresti, Sectia a V-a comerciala
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – CA Bucuresti, Sectia a IV-a civila, Decizia nr. 587/07.10.2010,
Regula unanimitatii coproprietarilor in formularea unei actiuni in revendicare

• Dima Bogdan
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – DCC nr. 1222/12.11.2008 privind existenta unui conflict de natura constitutionala intre Presedintele Romaniei si ICCJ
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – DCC nr. 61/14.01.2010, Exceptie de neconstitutionalitate. Conditii impuse de lege pentru participarea la alegerile partiale parlamentare. Libertatea legiuitorului de a alege si de a reglementa un anumit tip de scrutin si de a stabili regulile de organizare si desfasurare a procesului electoral, cu respectarea conditiilor impuse de Constitutie
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Curtea Constitutionala, Decizia nr. 53/2011 (M.Of. nr. 90/03.02.2011), Sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Plenului Senatului nr. 43 din 22 decembrie 2010 privind validarea magistratilor alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

• Dima Luminiţa
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – ICCJ, SU, Decizia nr. 7/21.01.2008
Curierul Judiciar nr. 1/2012 – Forma scrisa a contractului individual de munca in urma modificarii Codului muncii prin Legea nr. 40/2011
Curierul Judiciar nr. 2/2012 – Aspecte de noutate privind continutul contractului individual de munca in urma modificarii Codului muncii prin Legea nr. 40/2011
Curierul Judiciar nr. 2/2012 – Codul muncii – intre flexibilizarea si rigidizarea relatiei de munca
Curierul Judiciar nr. 3/2012 – Noutati aduse institutiilor modificarii si suspendarii contractului individual de munca prin Legea nr. 40/2011
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – Principalele modificari ale legislatiei muncii in Romania. Aspecte practice

• Dimitriu Alexandru
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – DCC nr. 1055/2008
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – Are CSM atributul legiferarii?
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – O.U.G. nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Legea nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – O.U.G. nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – DCC nr. 303/2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 288 alin. (2) C.proc.civ.
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – O.U.G. nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedura civila
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Legea nr. 276/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Trib. Bucuresti, Decizia nr. 1706A/10.12.2008, Actiune in constatarea dreptului de proprietate asupra unui teren cu toate partile persoane fizice. Comercialitate?!
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Dreptul la apărare vs. dreptul la un proces echitabil în termen optim şi previzibil în Noul Cod de procedură civilă

Curierul judiciar nr. 2/2013 – Ce trebuie să conţină cererea de chemare în judecată pentru a trece peste procedura de verifi care de la art. 200 NCPC?

Curierul judiciar nr. 6/2013 – Garanţiile creditorilor în procedura insolvenţei în obscuritatea noului Cod civi

Curierul judiciar nr. 7/2013 – Încunoştinţarea telefonică cu privire la termenul de judecată în reglementarea NCPC. Divergenţe doctrinaire

Curierul judiciar nr. 7/2014 – Scurte consideraţii cu privire la divizarea şi fuziunea în procedura insolvenţei

Curierul judiciar nr. 11/2014 – Răspunderea pentru cauzarea stării de insolvenţă a persoanelor care nu fac parte din organele de conducere ale debitorului

Curierul judiciar nr. 7/2015 – Acţiunea în anularea actelor frauduloase – aspecte inedited

Curierul judiciar nr. 8/2016 – Aspecte inedite cu privire la reorganizarea judiciară

• Dimitriu Raluca
Curierul Judiciar nr. 2/2012 – Conceptul de „munca precara” si implicatiile sale in reglementarea raporturilor de munca

• Dinescu Sandra
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Activitatea jurisdictionala a Consiliului Concurentei prin prisma jurisprudentei recente a Curtii Constitutionale
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Legea nr. 340/2009 privind formularea de catre Romania a unei declaratii in baza prevederilor art. 35 parag. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeana
Curierul Judiciar nr. 1/2012 – Despre Noul Regulament de arbitraj ICC

• Dinu Cătălina

Curierul judiciar nr. 9/2015 – Este sau nu justifi cată reglementarea concesionării bunurilor din domeniul privat alături de concesionarea bunurilor din domeniul public?

• Dinu Claudiu Constantin

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Consideraţii cu privire la procedura ordonanţei preşedinţiale în lumina Noului Cod de procedură civilă

• Dinu Mădălina

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Dovada cu înscrisuri în Noul Cod de procedură civilă

Curierul judiciar nr. 10/2012 – Noi mijloace juridice de recunoaştere a proprietăţii: procedura înscrierii în Cartea Funciară a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii

Curierul judiciar nr. 8/2015 – Consideraţii privind calitatea procesuală în litigiile dintre consumatori şi profesionişti

• Dinu Mihai-Andrei

Curierul judiciar nr. 1/2016 –Masterplan

Curierul judiciar nr. 2/2016 –Anunţ DNA

Curierul judiciar nr. 4/2016 –Cum scăpam de DNA

Curierul judiciar nr. 5/2016 –Pot benefi cia marii anchetaţi ai DNA-ului de circumstanţe atenuante?

Curierul judiciar nr. 6/2016 –De ce vin străinii la noi

Curierul judiciar nr. 10/2016 –TV-DNA

Curierul judiciar nr. 2/2017 –Mă programez

Curierul judiciar nr. 3/2017 –De ce nu poate fi eradicată, stârpită, învinsă, stopată corupţia la noi?

• Dinu Mihail

Curierul judiciar nr. 5/2013 – Incompatibilitatea în lumina dispoziţiilor Noului Cod de procedură civilă

• Dobozi Veronica
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Stabilirea modalitatilor de realizare a relatiilor personale cu minorul pentru parintele caruia nu i s-a incredintat copilul – intre rutina si curaj
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – Dezlegari jurisprudentiale temerare privind recursul in procedura asigurarii de dovezi
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Aplicarea dispozitiilor Conventiei de la Haga privind aspectele civile ale rapirilor internationale de copii
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Reproducerea umana asistata medical in viziunea Noului Cod civil
Curierul Judiciar nr. 3/2012 – Interpretarea diferita a drepturilor omului in jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului. Notiunea de „viata privata”

Curierul judiciar nr. 4/2014 – Caracterul neconstituţional al unor prevederi din Legea de punere în aplicare a noului Cod de procedura penală

• Dobre Adriana-Florentina

Curierul judiciar nr. 3/2015 – Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor adjudecate în procedura de executare silită în absenţa plăţii de către adjudecatar a impozitului pentru transferul dreptului de proprietate

Curierul judiciar nr. 1/2016 – Admisibilitatea cererii de intervenţie accesorie într-un litigiu întemeiat pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001

Curierul judiciar nr. 2/2017 –  Incorecta determinare a subiectelor de drept destinatare ale unei norme juridice. Societăţi care nu intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

Dobrican Gheorghe
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Natura juridica si puterea doveditoare a certificatului de mostenitor in Noul Cod civil si legea de punere in aplicare a acestuia
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – Discutarea proiectului de lege pentru punerea in aplicare a Noului Cod de procedura civila la Comisia juridica a Senatului
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – Discutarea proiectului de lege pentru punerea in aplicare a Noului Cod de procedura civila la Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor Senatului

• Dobre Adrian
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Noile reglementari privind platile transfrontaliere in cadrul Uniunii Europene. Spatiul Economic European

• Dominte Nicoleta Rodica
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – CJCE, cauza Cartesio Oktató és Szolgáltató bt
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Unele consideratii privind protectia marcilor in sistemul Tratatului de la Singapore

Curierul judiciar nr. 12/2014 – Perfecţionarea regimului juridic privind invenţiile de serviciu

 

• Drăghici Andreea

Curierul judiciar nr. 4/2014 – Aspecte de doctrină şi jurisprudenţă privind posibilitatea instanţei de judecată de a înlocui sancţiunea disciplinară dispusă de angajator

Veronica DOBOZI: – Curierul judiciar nr. 4/2014 – Caracterul neconstituţional al unor prevederi din Legea de punere în aplicare a noului Cod de procedura penală

Dragoţ Călin
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Ce se intampla dupa ce instantele nationale primesc raspunsul la intrebarile preliminare. Experiente romanesti (I)
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – Ce se intampla dupa ce instantele nationale primesc raspunsul la intrebarile preliminare. Experiente romanesti (II)

• Dragoş Dacian Cosmin
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – CA Cluj, Decizia nr. 2524/06.11.2008, Suspendarea judiciara a actului administrativ
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – CA Cluj, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3012/15.12.2008, Contencios administrativ. Verificarea de catre instanta a actului atacat. Legalitate. Oportunitate. Erori manifeste. Exces de putere. Aspecte ce tin de legalitatea actului

Curierul judiciar nr. 11/2016  – Codifcarea procedurii administrative în România, în context European

• Drăguţ Nela
Curierul Judiciar nr. 3/2008 – Incidenta art. 1 din Protocolul nr. 1 Aditional la Conventia europeana a drepturilor omului in litigiile referitoare la dreptul de proprietate dintre particulari

• Drog Dinu Ioan
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – O.U.G. nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

• Drumea Roxana
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Denumirea fundatiei – intre lege si realitate

• Dub Mircea

Curierul judiciar nr. 9/2016    Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii

• Dumitrache Bogdan

Curierul judiciar nr. 7/2016   Executarea silită a părţilor sociale, finala mare: (ne)înscrierea adjudecatarului în Registrul Comerţului

• Dumitrescu Adrian D.
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – Consideratii privind competentei de analiza a admisibilitatii exceptiilor de neconstitutionalitate

• Dumitrescu Andreea
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Arestul preventiv – caracter obligatoriu sau exceptional?
Curierul Judiciar nr. 42011 – Medierea ca modalitate de solutionare a litigiilor

• Dumitru Ion
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – Efectele retribuirii in acord global, conform Legii nr. 57/1974 asupra stabilirii si recalcularii pensiilor publice

• Dumitru Livia
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – Supravegherea si administrarea speciala a societatii bancare. Studiu comparativ (I)
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Supravegherea si administrarea speciala a societatii bancare. Studiu comparativ (II)

• Dumitru Maria
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – Dobanda moratorie – fruct civil

• Dumitru Mirel

Curierul judiciar nr. 2/2016 – Începerea şi extinderea urmăririi penale in rem şi in personam. Limitele competenţei organului de cercetare al poliţiei judiciare şi ale procurorului în accepţiunea noului Cod de procedură penală

• Duţescu Cristian

Curierul judiciar nr. 1/2015 – Efecte benefi ce şi efecte inechitabile ale modifi cărilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

• Duţu Mircea

Curierul judiciar nr. 5/2015 -Un proiect cultural-ştiinţifi c naţional. Enciclopedia Juridică Română

• Elsa Bucuresti
Curierul judiciar nr. 12/2011 – Drum In Drept
Curierul judiciar nr. 1/2011 – Ceva vechi, ceva nou, ceva provocator… FISCALITATEA!
Curierul judiciar nr. 2/2011 – ELSA Concept Store
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – De ce alegem DREPTUL?
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Voluntariatul. Cheia pentru succes
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Ce facem dupa absolvire?
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Stagiul de practica si importanta lui
Curierul Judiciar nr. 1/2012 – Bursele pentru studenti

• Emeşe Florian
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Consideratii asupra logodnei reglementata de noul Cod civil roman

• Emod Veress
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – CA Brasov, Decizia nr. 439/R/01.07.2008, Achizitii publice Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Consideratii privind procedura concilierii in litigiile comerciale
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – C.A. Targu Mures, Sectia comerciala si contencios administrativ, Decizia nr. 247/17.03.2009, Raspunderea membrilor organelor de conducere in cadrul procedurii insolventei. Aplicabilitatea acestei raspunderi speciale in cazul asociatiilor familiale

• Enache Ion-Gabriel

Curierul judiciar nr. 10/2013 – Rolul Curįii Constituįionale a României în materia contenciosului electoral

Curierul judiciar nr. 2/2016 – Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală în era reţelelor sociale. Cazul Facebook

• Enache Marian

 Curierul judiciar nr. 8/2015 – Diplomaţia parlamentară în statele membre ale Uniunii Europene. Aspecte de drept comparat

• Enica Bogdan

Curierul judiciar nr. 8/2013 – Fenomenul „treaty shopping” ca abuz al acordurilor bilaterale privind dubla impunere

• Ezer Oana-Florentina

Curierul judiciar nr. 12/2014 – „Protocolul dialogului”. Protocolul nr. 16 la Convenţia europeană a drepturilor omului

• Florea Diana
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – Aspecte teoretice si practice privind clauza de neconcurenta in activitatea agentilor comerciali
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – Sanctionarea comportamentul anticoncurential colectiv

• Florea Gheorghe
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – Nevoia de informare continua a avocatului intre „imprevizibilitatea” normei juridice si certitudinea apararii
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – Despre prezentul si viitorul avocaturii din Romania
Curierul Judiciar nr. 3/2012 – Elemente de noutate legate de admiterea la INPPA

Florescu Cristina-Maria
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Trib. Bucuresti, Decizia nr. 782/2011. Procedura contraventionala. Admisibilitatea audierii unor persoane prevazute de art. 189 alin. (1) pct. 1 si 2 C.proc.civ., fara acordul intimatului. Dreptul la un proces echitabil
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – C.A. Bucuresti, Decizia nr. 835/27.02.2012. Raportul dintre procedura insolventei si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Obligatii bugetare accesorii. Deschiderea procedurii insolventei. Repunerea in termen a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale

• Focşăneanu Domnica
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Un cadru legislativ mai coerent pentru o administratie publica mai eficienta. Proiectul Codului administrativ al Romaniei
Curierul Judiciar nr. 12/2011 – Codificarea legislatiei in domeniul personalului din administratia publica

• Fodor Maria
Curierul Judiciar nr. 3/2008 – Comentariu asupra modificarilor si completarilor aduse Legii nr. 4/1953 – Codul familiei prin Legea nr. 288/2007

Frangeti Ruxandra
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Aplicarea in timp a Noului Cod civil in materie contractuala

• Fuerea Augustin
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – Tratatul de la Lisabona
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Institutul Notarial Roman

• Furtună Constantin
Curierul Judiciar nr. 5/2008 – Noi motive de revizuire, prevazute prin Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – CA Craiova, Decizia nr. 389/04.12.2008, Procedura judiciara de contestare a procesului-verbal de punere in posesie a unui imobil restituit prin decizia primarului

• Gavrilă Cristian 

Curierul judiciar nr. 5/2014 – Inconsecvenţe în politica Consiliului Concurenţei relativ la momentul de la care poate fi declanşată executarea silită a unei decizii sancţionatorii

 Gătejeanu Sandra L.
Curierul Judiciar nr. 6/2012 – Studiu comparativ cu privire la legea aplicabila in materie succesorala in statele membre ale Uniunii Europene

• Geamănu Radu 

Curierul judiciar nr. 10/2014 -Elemente de noutate referitoare la implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind combaterea criminalităţii organizate transnaţionale

• Gelei Ioana
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – Incompatibilitatea dintre privilegiul vanzatorului si pactele comisorii
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – Caducitatea legatelor si dreptul de acrescamant

Genoiu Ilioara
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Noutati aduse de Noul Cod civil in materia deschiderii mostenirii

• Georgescu-Banc Adrian
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – DCC nr. 778/2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a art. I pct. 4 din O.G. nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – CA Bucuresti, Sectia a III-a civila, pentru cauze cu minori si familie, Decizia nr. 11A/ 11.01.2010, Lipsa raspunsului la notificare. Consecinte. Municipiul Bucuresti obligat la plata unei sume de 972.000 euro cu titlu de despagubiri pentru un imobil preluat abuziv in perioada comunista

• Gheorghe Carmen Adriana

Curierul judiciar nr. 1/2014 – Clauzele abuzive în contractele de credit bancar

Curierul judiciar nr. 10/2016 – Aspecte din actualitatea reformei bancare

• Gheorghe Cristian
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – Sisteme elective in democratia societara
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Votul cumulativ in democratia societara
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Sistemul electiv al pietei romane de capital. Votul cumulativ
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – Limitele arbitrajului in materie societara
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Diviziuni si mase patrimoniale in Noul Cod civil
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – Concepte ale noului drept comercial: Profesionistul
Curierul Judiciar nr. 6/2012 – Concepte ale noului drept comercial – Intreprinderea

Curierul judiciar nr. 8/2013 – Reglementarea administrării bunurilor altuia în Codul civil

• Gheorghe Luminiţa

Curierul judiciar nr. 3/2015 – Fiducia în noul Cod civil: un exemplu de dinamizare de către dreptul afacerilor internaţionale a relaţiei dreptului român cu common law

• Gherdan Sergiu
Curierul Judiciar nr. 7/2012 – Jud. Cluj-Napoca, Sectia civila, Sentinta nr. 16210/03.12.2010. Proces-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii contraventionale. Tentativa de comunicare prin scrisoare recomandata. Comunicare ulterioara prin afisare la domiciliul contravenientului. Momentul de la care actul administrativ se considera comunicat. Tardivitatea plangerii contraventionale

• Gherghina Oana-Ruxandra

Curierul judiciar nr. 2/2016  Aspecte generale privind contractele FIDIC

Curierul judiciar nr. 3/2017  Studiu comparativ privind procedura revendicărilor în contractele FIDIC

• Gherghina Simona

Curierul judiciar nr. 3/2013 – Recuperarea prejudiciului constatat în urma controlului Curţii de Conturi – între norme speciale şi principia

 

• Ghernaja Geta Cristina
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Raspunderea civila a magistratilor

• Ghica Cristina

Curierul judiciar nr. 5/2014 – Inovaţie în lumea avocaturii de tip boutique

Ghiţă Cristina Nicoleta
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Trib. Bucuresti, Decizia nr. 782/2011. Procedura contraventionala. Admisibilitatea audierii unor persoane prevazute de art. 189 alin. (1) pct. 1 si 2 C.proc.civ., fara acordul intimatului. Dreptul la un proces echitabil
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – C.A. Bucuresti, Decizia nr. 835/27.02.2012. Raportul dintre procedura insolventei si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Obligatii bugetare accesorii. Deschiderea procedurii insolventei. Repunerea in termen a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale

Gîlca Costel
Curierul Judiciar nr. 2/2012 – Documente privind existenta relatiilor de munca in Tarile Romane in secolul al XIX-lea

• Grădinaru Daniel
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – Garantia rejudecarii persoanei judecate si condamnate in lipsa, cu ocazia executarii unui mandat european de arestare

• Gilia Valeriu Florin
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Imunitatea parlamentara in jurisprudenta Curtii Constitutionale

• Giugariu Matei Dimitrie
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – O.U.G. nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative

• Giurescu Roxana Maria

Curierul judiciar nr. 11/2012 – Consideraţii privind răspunderea magistraţilor în jurisprudenţa CJUE

• Giurgiu Liviu
Curierul Judiciar nr. 5/2008 – Reglementari actuale privind unele servicii publice comunitare
Curierul Judiciar nr. 6/2008 – Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin care s-a aprobat concesionarea unui teren apartinand domeniului public de interes local. Refuzul nejustificat al primarului general de a executa hotararea. Temeiul juridic al admisibilitatii actiunii introduse de reclamant

• Gîrleşteanu George
Curierul Judiciar nr. 2/2008 – Referendum. Obligatia constitutionala de reexaminare a legii. Punerea de acord a unei legi cu o decizie a Curtii Constitutionale. Lege de procedura. Valabilitatea referendumului. Principiul neretroactivitatii legii. Principiul intrarii in vigoare a legii. Principiul aplicarii imediate a legii. Repetarea referendumului. Situatie juridica in curs de constituire. Decizie interpretativa

• Godîncă-Herlea Vasile

Curierul judiciar nr. 6/2013 – Mecanisme ale reorganizării şi expresia lor contractual

• Goicovici Juanita
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Formarea progresiva a contractelor de consum incheiate in afara spatiilor comerciale
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – Publicitatea comparativa – conditii de liceitate
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Publicitatea inselatoare – elemente de identificare
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – Obligatia creditorului de limitare a prejudiciului in reglementarea art. 1534 din Noul Cod civil
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – Cesiunea contractului in reglementarea art. 1315-1320 din Noul Cod civil
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Contractele de joc si pariu, in reglementarea art. 2264-2266 din Noul Cod civil
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Noul regim juridic aplicabil formarii contractelor de credit pentru consumatori
Curierul Judiciar nr. 1/2011 – Liberalitatile reziduale in reglementarea art. 1001-1005 din Noul Cod civil

Curierul judiciar nr. 5/2014 – Perspective practice asupra imputării partajului de ascendant

Curierul judiciar nr. 3/2015 – Garanţiile ascendente în reglementarea noului Cod civil

• Golgojan Iulia

Curierul judiciar nr. 1/2013 – Răspunderea participanţilor grupurilor de contracte la proba de foc a insolvenţei

Curierul judiciar nr. 6/2013 – Răspunderea participanţilor grupurilor de contracte la proba de foc a insolvenţei

• Grădinaru Sandra

Curierul judiciar nr. 1/2015 – Cazurile şi condiţiile de emitere a mandatului de supraveghere tehnică

• Grecu Iolanda Mioara

Curierul judiciar nr. 3/2015 – Despre o soluţie de eliminare a discriminării între magistraţi în ceea ce priveşte acordarea sporului salarial pentru titlul ştiinţifi c de doctor

• Groza Anamaria
Curierul Judiciar nr. 6/2008 – Aportul Tratatului de la Lisabona
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Cateva reflectii pe marginea art. 2781 alin. (8) lit. b) si lit. c) C.proc.pen.
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Tribunalul Mehedinti, Decizia nr. 559/22.04.2010, Imobil proprietatea altei persoane. Restituirea contravalorii imbunatatirilor
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – Jud. Strehaia, Sentinta nr. 241/26.11.2010, Suspendarea conditionata sau sub supraveghere a executarii pedepsei. Aplicarea pedepsei complementare

• Gutiu Sebastian
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – Despre „sange proaspat”, litigii si onorarii

• Hageanu Codruţa
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Logodna in Noul Cod civil

• Haiduc Maria-Loredana

Curierul judiciar nr. 10/2016     Răspunderea politică a guvernului „tehnocrat”

• Halcu Bogdan
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – Particularitati ale aplicarii efectelor nulitatii in materia unor acte societare
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Evaluarea prejudiciului material in cazul contrafacerii de marca

• Hantig Monia
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic (I)
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Dreptul la un mediu sanatos si echilibrat ecologic (II)

Curierul judiciar nr. 2/2014 – Cauzele răspunderii delictuale în negocierile precontractuale

Curierul judiciar nr. 3/2014 – Mecanismele răspunderii delictuale în negocierile precontractuale

• Herghelegiu Liviu
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – Stramutarea judecarii cauzei. Procedura de informare prevazuta de art. 57 C.proc.pen. Necesitarea modificarii acestor dispozitii legale
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Cai extraordinare de atac. Contestatia in anulare si revizuirea. Inconsecvente legislative
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Implicatii ale Hotararii nr. 3/09.02.2010 a Curtii Constitutionale a Romaniei in domeniul procedurii penale
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – Forta legii. Recurs in interesul legii, decizie a Curtii Constitutionale sau hotarare a Curtii Europene a Drepturilor Omului de condamnare a Romaniei?
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – Controverse privind aplicabilitatea art. 3201 C.proc.pen. in cazul rejudecarii dupa extradare

• Hotca Mihai Adrian
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – DCC nr. 1354/2008 privind exceptia de neconstitutionalitate cu privire la dispozitiile art. 9 alin. (5) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 55/2002

• Iacob Adriana
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Despre prezentul si viitorul ONRC

• Iacob Bogdan
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Posibilitatea incetarii unor contracte de inchiriere inainte de expirarea termenului pentru care au fost incheiate

• Iancu Gheorghe
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – DCC nr. 82/2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a O.U.G. nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Jurisprudenta Curtii Constitutionale in domeniul conflictelor de natura constitutionala

Curierul judiciar nr. 11/2014 -Unele aspecte legale referitoare la secţiile de votare pentru alegerile prezidenţiale

• Ilie Andra Roxana
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – Intre „principiul specialitatii” si raspunderea penala generala a persoanei juridice. Privire asupra Proiectului noului Cod penal
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – CA Targu-Mures, Decizia nr. 109A/19.06.2007, Viol. Act sexual cu un minor
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – Proces echitabil. Prezumtie de nevinovatie. Minuta. Nesemnare pe prima pagina. Sanctiune. Trafic de persoane. CA Constanta, Sectia penala si pentru cauze penale cu minori si de familie, Decizia penala nr. 23/MP/16.11.2009
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – Raspunderea penala a persoanei juridice. Vatamare corporala din culpa. Infractiuni prevazute de Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca. Condamnare. Judecatoria Iasi, Sentinta penala din 31.03.2010
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – O.U.G. nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – C.A. Iasi, Decizia nr. 69/28.01.2010, Raspunderea penala a persoanei juridice. Infractiuni prevazute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Trimiterea cauzei procurorului in vederea redeschiderii urmaririi penale si efectuarea de cercetari fata de persoana juridica
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – Concursul intre poprirea asiguratorie infiintata in materie civila sau penala si poprirea executorie asupra conturilor bancare
Curierul Judiciar nr. 6/2012 – I.C.C.J., Decizia nr. 3714/21.10.2011. Raspunderea penala a persoanei juridice aflate in insolventa. Inselaciune. Evaziune fiscala. Condamnare la pedeapsa complementara a dizolvarii. Cheltuieli judiciare. Radierea persoanei juridice
Curierul Judiciar nr. 8/2012 – Trib. Bucuresti, Sentinta nr. 445/06.05.2011. Societate comerciala aflata in insolventa. Sprijinire a unui grup infractional organizat. Trafic ilicit de droguri de mare risc. Trafic ilicit international de droguri de mare risc. Condamnare. Amenda penala. Afisarea hotararii de condamnare. Dreptul la tacere al persoanei juridice. Reprezentarea persoanei juridice aflate in insolventa

Curierul judiciar nr. 7/2014 -Penalizarea dreptului afacerilor. Privire asupra răspunderii penale a persoanei juridice

• Ilie George-Alexandru
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Regula generala a riscurilor in contracte in reglementarea Noului Cod civil

• Iliescu Mihaela

Curierul judiciar nr. 3/2013 – Câteva aspecte privind obligaţia de informare în cadrul dreptului consumului

Curierul judiciar nr. 8/2014 – Consumatorul – între prevederi legislative şi opinii doctrinaire

Curierul judiciar nr. 2/2015 – Noua reglementare în dreptul contractual al consumului: O.U.G. nr. 34/2014

Curierul judiciar nr. 1/2016 – Perspective ale uniformizării legislaţiei protecţiei consumatorilor: propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind o legislaţie comună în materie de vânzare

• Ion Adriana
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – O.U.G. nr. 127/2008

• Ionaş-Sălăgean Monica
Curierul Judiciar nr. 1/2008 – Coparticiparea procesuala in litigiul arbitral. Situatia intervenientilor

• Ionescu Bogdan
Curierul Judiciar nr. 2/2008 – Pastrarea numelui purtat in timpul casatoriei dupa desfacerea acesteia prin divort – cu propunere de lege ferenda
Curierul Judiciar nr. 9/2008 – Notiunea de cauza in lumina dispozitiilor art. 1201 C.civ.
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Scurte consideratii asupra primei zile de infatisare
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – Considerente asupra drepturilor parintelui caruia nu i s-a incredintat copilul
Curierul Judiciar nr. 6/2012 – Jurisprudenta straina – reper fundamental al Noului Cod civil roman
Curierul Judiciar nr. 7/2012 – Curtea de Casatie italiana, Sectia a III-a civila, Hotararea din 19 octombrie 2006. Impreviziune. Conditii. Onerozitate excesiva
Curierul Judiciar nr. 8/2012 – Actiune pauliana. Conditiile pretinse creantei creditorului Cour du Quebec, Hotararea din 6 martie 2009. Cauza Poirier c. Parent

Curierul judiciar nr. 1/2013 –  Funeralii. Modalităţi. Voinţa defunctului Curtea de Apel din Reims, Camera civilă Hotărârea din 1 februarie 2001

Curierul judiciar nr. 2/2013 – Promisiune publică de recompensă. Natură juridică. Condiţii Curtea din Québec, Hotărârea din 5 octombrie 2005 Cauza Létourneau c. Vidéotron Ltée

Curierul judiciar nr. 3/2013 – Determinarea preţului între profesionişti Tribunalul Cantonal Valais, Hotărârea din 27 aprilie 2007 Cazul Oven case

Curierul judiciar nr. 4/2013 – Îmbogăţire fără justă cauză. Condiţii. Situaţia concubinilor Curtea de Apel din Québec, Hotărârea din 15 februarie 2002 Cauza Lussier c. Pigeon

Curierul judiciar nr. 5/2013 – Anunţ privitor la răspundere. Efecte faţă de terţi Curtea din Québec, Hotărârea din 14 decembrie 2009 Cauza langer Calderoni c. Immeubles Benoît Simard inc.

Curierul judiciar nr. 9/2013 – Termen de graįie. Compensaįie. Incidenįâ Règie du Logement (Tribunal Administratif du Québec) Hotârârea din 10 iunie 2013 Cauza Di Peco c. St-Jean

• Ionescu Cristian
Curierul Judiciar nr. 7/2008 – Unele reflectii pe marginea art. 76 din Constitutia Romaniei, republicata
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – Unele reflectii pe marginea art. 63 din Constitutia Romaniei, republicata
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – Unele reflectii pe marginea art. 77 din Constitutia Romaniei, republicata
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Unele reflectii pe marginea art. 67 din Constitutia Romaniei
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Unele reflectii pe marginea art. 112 din Constitutia Romaniei, republicata
Curierul Judiciar nr. 3/2012 – Fundamentele si esenta raporturilor politice intre Parlament si Guvern in sistemul constitutional romanesc
Curierul Judiciar nr. 8/2012 – Despre atributia Curtii Constitutionale de a examina constitutionalitatea hotararilor Camerelor legislative si ale Parlamentului

Curierul judiciar nr. 10/2012 – Reflecţii pe marginea art. 85 din Constituţia României, revizuită

Curierul judiciar nr. 11/2012 Suspendarea din funcţie a Preşedintelui României – un atribut discreţionar al Parlamentului

Curierul judiciar nr. 1/2013  Caracterul şi conţinutul atribuţiilor Preşedintelui României în domeniul politicii externe

Curierul judiciar nr. 9/2013  – Necesitatea revizuirii Constituįiei României ĩi puterile Adunârii Constituante derivate

Curierul judiciar nr. 12/2013  – 155 de ani de control al constituţionalităţii legilor în România

Curierul judiciar nr. 1/2014  – Legalitate vs. oportunitate în preluarea tradiţiilor democratice ale sistemului politic românesc

Curierul judiciar nr. 1/2014  – Noi reglementări aduse răspunderii penale a Preşedintelui României în Codul penal. Propuneri de lege ferenda

Curierul judiciar nr. 6/2014  – Mai este oportună revizuirea Constituţiei?

Curierul judiciar nr. 12/2014  – Conceptul de teritoriu şi caracterele teritoriului statal. O perspectivă constituţională

Curierul judiciar nr. 5/2015  – Noţiunea de cetăţenie

• Iordache Mădălina

Curierul judiciar nr. 6/2016  – Posibilitatea de a contesta o clauză din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate – monopol al sindicatului? Implicaţiile Deciziei de inadmisibilitate pronunţată în cauza CEDO Marinel Costuţ c. României .

• Iorgulescu Georgiana

Curierul judiciar nr. 11/2012 – Noul Cod de procedură penală şi modifi cările propuse la legile siguranţei naţionale. Comentarii

• Iosif Ungureanu Cătălin-George

Curierul judiciar nr. 9/2015 – Privire comparativă a principiului non reformatio in peius în dreptul procesual civil şi dreptul procesual penal

• Iovu Mirela

Curierul judiciar nr. 6/2013 – Insolvenţa particularilor în dreptul comparat. „Pros & Cons” pentru implementarea în România a unei legi privind insolvenţa persoanelor fizice

• Irizea Laura

Curierul judiciar nr. 4/2013 – Rezoluţiunea unilaterală şi pactele comisorii în Noul Cod civil

• Ispas Gabriel Liviu
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Restrictionarea accesului la munca in Spania, o incalcare a spiritului unional Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Libera circulatie a persoanelor in Uniunea Europeana

• Ispas Horia
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – Particularitati ale aplicarii efectelor nulitatii in materia unor acte societare

• Istrătescu Eduard
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – Supravegherea si administrarea speciala a societatii bancare. Studiu comparativ (I)
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Supravegherea si administrarea speciala a societatii bancare. Studiu comparativ (II)

• Ivan Alina
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – Akbar c. Romania

• Jigău Cătălin

Curierul judiciar nr. 6/2015 – Consideraţii teoretice şi practice privind regimul sancţionator al minorilor în noul Cod penal

• Jugastru Călina
Curierul Judiciar nr. 3/2008 – Recenzie – Relatiile patrimoniale dintre soti in dreptul international privat

• Jurma Anca
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – Cateva propuneri de lege ferenda privind raspunderea penala a persoanei juridice
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Trib. Bucuresti, Sentinta nr. 846/06.12.2010, Raspunderea penala a persoanei juridice. Elemente de procedura

• Larionescu Loredana
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Notele scrise si principiul contradictorialitatii
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – DCC nr. 1258/08.10.2010, Exceptie de neconstitutionalitate admisa. Retinerea datelor privind telecomunicatiile. Drepturi individuale

• Lazăr Ioan
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – Discutii privitoare la unele modificari ale legislatiei in materia achizitiilor publice prin O.U.G. nr. 19/2009 si O.U.G. nr. 72/2009

• Lăncrănjan Alexandra
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Despre excelenta in magistratura

• Leaua Crenguţa
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – Despre avocatura si arbitraj

• Lefter Gabriel-Sandu

Curierul judiciar nr. 6/2015 -Acordarea taxei judiciare de timbru în cadrul cheltuielilor de judecată stabilite în soluţionarea unei contestaţii la executare admise

• Lefterache Lavinia
Curierul Judiciar nr. 6/2008 – „Neregularitate a sesizarii”. „Neregularitate a actului de sesizare”
Curierul Judiciar nr. 9/2008 – Conditia interesului in cazul cererii de trimitere a cauzei la Curtea Constitutionala in vederea examinarii constitutionalitatii unui text de lege intr-o cauza pendinte pe rolul instantelor de judecata
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – CA Bucuresti, Decizia nr. 1268/09.10.2008
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – CA Bucuresti, Sectia I penala, Decizia nr. 1437/R/15.10.2009, Competenta organelor judiciare. Plangere impotriva masurilor asiguratorii luate si a modului de aducere la indeplinire a acestora. Acces la justitie

Curierul judiciar nr. 7/2015 – Confiscarea extinsă

• Lenghel Gabriela
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – Controverse privind aplicabilitatea art. 3201 C.proc.pen. in cazul rejudecarii dupa extradare

• Leş Ioan
Curierul Judiciar nr. 1/2008 – Forta executorie si puterea lucrului judecat in materie civila
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – Asigurarea unei jurisprudente unitare in perspectiva viitorului Cod de procedura civila
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – Cererea de chemare in judecata in unele reglementari comunitare
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Spre un mare Cod de procedura civila?
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – O guvernare exemplara a magistraturii
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Medierea si impacarea partilor in conceptia Noului Cod de procedura civila
Curierul Judiciar nr. 11/2011 – Medierea si impacarea partilor in conceptia Noului Cod de procedura civila
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – Contestatia in anulare in Noul Cod de procedura civila

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Consideraţii cu privire la lichidarea cheltuielilor de executare silită în materie civilă

Curierul judiciar nr. 9/2014 – Codul mondial al executării silite – o simplă utopie sau o realitate foarte apropiată

Curierul judiciar nr. 5/2016 – Sumare consideraţii asupra noii reglementări privitoare la darea în plată a unor imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

• Leţia Alina

Curierul judiciar nr. 9/2013 – Determinarea competenįei jurisdicţionale potrivit Regulamentului (CE) nr. 44/2001

• Lospa Cristian-Paul

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Ordonanţa preşedinţială în Noul Cod de procedură civilă – continuitate şi noutate

• Lungănoiu Mădălina
Curierul Judiciar nr. 11/2011 – C.A. Brasov, Decizia nr. 51/2006. Actiune in anularea hotararii AGEA. Nulitatea hotararii adoptate cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la convocarea adunarii generale. Interdictia folosirii in mod abuziv a pozitiei detinute de actionari in societate. Abuz de majoritate
Curierul Judiciar nr. 12/2011 – I.C.C.J., Decizia nr. 4199/02.12.2010. Societate comerciala. Abuz de minoritate. Efecte. Sanctiunea aplicabila

Curierul judiciar nr. 12/2012 – Formele societăţilor cărora li se aplică dispoziţiile art. 132 din Legea nr. 31/1990

Curierul judiciar nr. 1/2013 – Cererea de suspendare a executării hotărârii atacate cu acţiune în anulare/ constatare nulitate absolută sau cu opoziţie

Curierul judiciar nr. 7/2013 – Particularităţile deliberării în societăţile cu răspundere limitată cu asociat uni

Lupaşcu Dan
Curierul Judiciar nr. 12/2011 – Despre starea Justitiei si alte lucruri foarte interesante

Lupeşcu Diana
Curierul Judiciar nr. 12/2011 – Codificarea legislatiei in domeniul personalului din administratia publica

• Macovei Ioan
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Unele consideratii privind protectia marcilor in sistemul Tratatului de la Singapore

Curierul judiciar nr. 12/2014 – Perfecţionarea regimului juridic privind invenţiile de serviciu

• Magereanu Paula

Curierul judiciar nr. 12/2012 – Obligaţiile reale rezultate din starea de coproprietate forţată în Noul Cod civil

• Malinetescu Laura-Valeria

Curierul judiciar nr. 8/2015 – Particularităţi ale contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale

• Man Adrian
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Jud. Cluj-Napoca, Ordonanta civila nr. 10049/07.07.2009, Cheltuieli comune. Creante ale asociatiei de proprietari

• Manea Teodor

Curierul judiciar nr. 12/2012 – Infracţiunea de împiedicare a exercitării drepturilor electorale în legislaţia actuală şi viitoare

Curierul judiciar nr. 4/2013 – Violarea confi denţialităţii votului în Noul Cod penal, cu referire la reglementările actuale

• Marin Alexandru
Curierul Judiciar nr. 2/2008 – Obligativitatea formei autentice a hotararii adunarii generale a asociatilor/ actionarilor prin care se aproba incheierea de catre societate a unui act pentru a carei valida incheiere se impune forma autentica
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – Trib. Brasov, Decizia nr. 174/20.05.2008

• Mateiţă Florian

Curierul judiciar nr. 6/2013 – Insolvenţa Oltchim

• Maxim Felicia
Curierul Judiciar nr. 7/2012 – Prejudiciul. De la conditie sine qua non la consecinta a producerii faptului international ilicit

• Mazeaud Denis

Curierul judiciar nr. 7/2014 -La réforme du droit des contrats dans le droit français

• Măniuţiu Adrian

Curierul judiciar nr. 8/2016   Fiscalitatea între (i)moralitate şi (i)legalitate

Medeanu Tiberiu
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Vulnerabilitatea ultimelor reglementari referitoare la unele pensii de serviciu
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – Vulnerabilitatea recursului in interesul legii referitor la recalcularea pensiilor profesionale

• Medei Florentina Camelia

Curierul judiciar nr. 11/2014 – Aspecte privind asistenţa medicală transfrontalieră

• Mihai Ana

Curierul judiciar nr. 11/2013 – Regimul juridic al inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de participare la şedinţa de informare privind medierea

• Mihai Gabriel
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – Arbitrajul comercial intre libertatea conventionala si constrangerile ordinii publice
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – Statutul arbitrilor in comertul international

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Consideraţii privind reglementarea arbitrajului în Noul Cod de procedură civilă

Curierul judiciar nr. 12/2015 – Majorarea capitalului social al societăţii pe acţiuni prin conversia creanţelor

Mihai Lucian
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Despre Noul Cod civil

• Mihăianu Cosmin
Curierul Judiciar nr. 42011 – CA Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, Decizia nr. 521/2010, Intreruperea cursului prescriptiei. Efecte. Concurs intre probe

• Mihăilescu Mădălina Elena
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – DCC nr. 179/12.02.2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) si ale art. 34 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) lit. f), art. 3 si art. 6 alin. (1) din Legea nr. 12/1990
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – Cateva consideratii pe marginea sanctiunii contraventionale a desfiintarii lucrarilor si aducerii terenului in starea initiala

Curierul judiciar nr. 3/2017   –  Din nou despre necesitatea în’ inţării Avocatului Copilului în România

• Miloş Simona Maria

Curierul judiciar nr. 6/2013 –  Prevenţia insolvenţei prin mijloace contractual

Curierul judiciar nr. 7/2014 –  Destinul sinuos al Codului insolvenţei – între aspiraţii şi realitate

• Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Cu privire la articolul „Neconstitutionalitatea inexistentei ministrului Justitiei si a Ministerului Justitiei” publicat in CJ nr. 2/2009

• Mircea Valentin
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – O.U.G. nr. 134/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Curierul judiciar nr. 2/2015 – Noua legislaţie a concurenţei neloiale – despre ce este vorba?

• Mircea Ursuţa

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Căile de atac în Noul Cod de procedură civilă. Elemente de noutate

Curierul judiciar nr. 11/2016 – Integrarea Codurilor administrative în sistemul legislativ actual al României. Scurte consideraţii

• Miulescu Nicoleta
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – CA Craiova, Decizia nr. 1734/4.09.2008

• Moarcăş Costea Claudia Ana
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Standarde internationale minime de coordonare a sistemelor de securitate sociala
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – Protectia sociala a salariatilor migranti la nivel international
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Coordonarea sistemelor de securitate sociala din perspectiva Conventiei europene de securitate sociala elaborata de Consiliului Europei
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – Dispozitii speciale aplicabile prestatiilor de boala, maternitate si invaliditate din perspectiva Regulamentelor CE 883/2004, 987/2009 si 988/2009
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Prestatiile familiale ale lucratorilor migranti in Uniunea Europeana

• Mocanu Raluca
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – Ordinul ministrului Justitiei nr. 2355/2008
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – DCC nr. 1354/2008 privind exceptia de neconstitutionalitate cu privire la dispozitiile art. 9 alin. (5) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 55/2002
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Legea nr. 8/2009 de aprobare a O.U.G. nr. 31/2008
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – O.U.G. nr. 198/2008 privind modificarea si completarea Codului Penal
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – ICCJ, Decizia nr. 37/2009 privind examinarea recursului in interesul legii cu privire la raportul dintre infractiunea de rele tratamente aplicate minorului si infractiunile de lovire sau alte violente, de vatamare corporala si lipsire de libertate
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – DCC nr. 365/2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 223 alin. (1) lit. a)-d) din O.U.G. nr. 43/2002 privind DNA
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – ICCJ, Decizia nr. 22/2008 privind examinarea recursului in interesul legii cu privire la compatibilitatea judecatorului care a solutionat propunerea de arestare preventiva de a participa la solutionarea cererii de prelungire a masurii arestarii
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – ICCJ, Decizia nr. 28/2008 privind examinarea recursului in interesul legii cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 3859 alin. (1) C.proc.civ.
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – ICCJ, Decizia nr. 2/2009 privind examinarea recursului in interesul legii cu privire la caracterul sedintei de judecata in care sunt solutionate cererile de libertate provizorie sub control judiciar
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – ICCJ, SU, Decizia nr. 17/2009
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala

• Moise Adrian-Cristian

Curierul judiciar nr. 5/2016   – Aspecte referitoare la investigarea spălării banilor în cyberspaţiu

Curierul judiciar nr. 9/2016   – Infractorii şi victimele în cyberspaţiu

Curierul judiciar nr. 3/2017   – Unele aspecte privind investigarea criminalistică a infracţiunilor informatice

• Moise Alexandru Tudor
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 300/2009 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Stabilirea modalitatilor de realizare a relatiilor personale cu minorul pentru parintele caruia nu i s-a incredintat copilul – intre rutina si curaj
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – CA Bucuresti, Sectia a IV-a civila, Decizia nr. 587/07.10.2010, Regula unanimitatii coproprietarilor in formularea unei actiuni in revendicare

• Moise Alin-Adrian
Curierul Judiciar nr. 6/2012 – Procedura divortului in activitatea notariala

• Moise Anca-Elena
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – DCC nr. 778/2009

• Moldovan Oana C.
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – Poate Curtea de Conturi a Romaniei sa ceara suspendarea din functie a unui primar?

• Morar Ioana-Cristina
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – CA Cluj, sentinta nr. 17/20.08.2008

• Moşneagu Alina Petronela
Curierul Judiciar nr. 12/2011 – Amanarea temporara a predarii pentru motive umanitare. Procedura de urmat. Intelesul notiunii de motive umanitare

• Motica Radu
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Despre cultura juridica

Moţiu Daniela
Curierul Judiciar nr. 2/2012 – Consideratii particulare privind aptitudinea in munca a salariatului

• Moţiu Florin
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – Interpretarea prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006. Suspendarea actiunilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti. Limite. CA Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 981/28.09.2009
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Contractul de intermediere in Noul Cod civil

Curierul judiciar nr. 7/2014 -Insolvenţa în contextul noilor Coduri

• Motoc Iulia
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – Despre modernizarea Curtii Constitutionale

• Munteanu Cătălin

Curierul judiciar nr. 4/2016 –  Caracterul neconvențional al dispozițiilor art. 318 alin. (1) teza a II-a C.proc.civ. din 1865, respectiv art. 503 alin. (2) pct. 3 C.proc.civ

Muraru Andrei

Curierul judiciar nr. 6/2014 – O posibilă interpretare a art. 1 alin. (3) din Constituţie

Curierul judiciar nr. 1/2015 -Unele exigenţe referitoare la art. 21 în perspectiva revizuirii Constituţiei

Muraru Ioan
Curierul Judiciar nr. 11/2011 – Examinare critica a unor aspecte rezultate dintr-o decizie a Curtii Constitutionale

Curierul judiciar nr. 6/2014 – O posibilă interpretare a art. 1 alin. (3) din Constituţie

Curierul judiciar nr. 6/2014 -Cu privire la necesitatea revizuirii Constituţiei şi oportunitatea înfăptuirii ei. Un punct de vedere

Curierul judiciar nr. 1/2015 -Unele exigenţe referitoare la art. 21 în perspectiva revizuirii Constituţiei

Murgulescu Georgiana
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – O.U.G. nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative

• Mudava Mariana
Curierul Judiciar nr. 3/2008 – Incidenta art. 1 din Protocolul nr. 1 Aditional la Conventia europeana a drepturilor omului in litigiile referitoare la dreptul de proprietate dintre particulari

• Nasz Csaba Bela
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – Caracterul datoriilor care fac obiectul procedurii insolventei
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – CA Timisoara, Decizia nr. 709/23.09.2008, Anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – CA Timisoara, Decizia nr. 1024/29.09.2009, Procedura insolventei
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – CA Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 1031/29.09.2009, Procedura insolventei. Desemnarea administratorului/ lichidatorului judiciar provizoriu. Conditii.
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – CA Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 151/02.02.2010, Radierea unei societati comerciale din registrul comertului. Dizolvare fara lichidare. Conditii.
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – CA Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 1348/03.11.2009, Recurs la incheierea judecatorului delegat la registrul
comertului. Inscriere mentiuni cu privire la titularul unor actiuni. Existenta unei hotarari
judecatoresti irevocabile. Consecinte
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – CA Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 400/23.03.2010, Inscriere de mentiuni in registrul comertului. Modificarea actului constitutiv. Conditii
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – CA Timisoara, Sectia comerciala, Decizia nr. 64/2010, Societate comerciala pe actiuni. Tranzactie judiciara incheiata cu o alta societate in care Presedintele consiliului de administratie detine functia de administrator. Conditii
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – C.A. Timisoara, Decizia nr. 830/25.06.2010, Societate comerciala. Numirea unui expert pentru intocmirea raportului scris asupra proiectului de fuziune. Conditii
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – C.A. Timisoara, Decizia nr. 211/2010. Societate comerciala. Lipsa consimtamantului asociatului unic – persoana juridica. Lipsa conflictului de interese. Conditii

• Nanescu Andrei-Răzvan
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Un nou criteriu de clasificare a actelor administrative premergatoare – consecinte in planul contenciosului administrativ
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – Rolul criteriului de clasificare a actelor administrative premergatoare in acte de executie sau de decizie in rezolvarea unor proceduri decizionale administrative complexe

• Nănescu Răzvan

Curierul judiciar nr. 9/2016    Interesul în litigiile de contencios administrativ. Dihotomia „interes legitim privat – interes legitim public”. Distincţia „interes public – interes general”

• Năstasie Nicoleta-Mirela

Curierul judiciar nr. 6/2016   Armonizarea legislaţiilor şi procedurilor de insolvenţă transfrontalieră – tendinţe şi provocări actuale

• Necatu Alexandra
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Legea nr. 84/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului

• Negoiţă Iuliana
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Posibilitatea incetarii unor contracte de inchiriere inainte de expirarea termenului pentru care au fost incheiate

• Negru Ion
Curierul Judiciar nr. 5/2008 – Principiile dreptului de preemtiune

• Negru Ionel-Ilie
Curierul Judiciar nr. 5/2008 – Principiile dreptului de preemtiune

Nemeş Vasile
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Contractul de fiducie conform Noului Cod civil

• Nicolae Marian

Curierul judiciar nr. 3/2017     Despre vocaţia de profesor şi învăţământul românesc

• Nicolescu Cristina
Curierul Judiciar nr. 6/2008 – Consideratii generale privind regimul matrimonial primar (I)
Curierul Judiciar nr. 7/2008 – Coeziunea patrimoniala a cuplului – finalitate a regimului matrimonial primar (II)
Curierul Judiciar nr. 9/2008 – Independenta economica si sociala a sotilor conturata de dispozitiile regimului matrimonial primar (III)
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – Adaptarea regimului matrimonial in situatia de criza familiala (IV)

• Nicula Vasile-Cosmin

Curierul judiciar nr. 8/2016   Controlul preţurilor de transfer în România

• Niculae Fabian

Curierul judiciar nr. 2/2013 – Despre propunerile Comisiei Lionel Jospin pentru reforma cadrului democratic în Franţa

• Niculescu Daniela E.
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – Poate Curtea de Conturi a Romaniei sa ceara suspendarea din functie a unui primar?

• Niţă Anca Janina
Curierul Judiciar nr. 4/2012 – Sentinta civila nr. 58/16.02.2011. Competenta materiala a instantei de contencios administrativ. Anularea actelor administrative emise de Curtea de Conturi. Norme de tehnica legislativa

• Niţă Vali Ştefania Ileana
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – Jud. Strehaia, Sentinta nr. 241/26.11.2010, Suspendarea conditionata sau sub supraveghere a executarii pedepsei. Aplicarea pedepsei complementare

• Niţu Daniel
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – ICCJ, SU, Decizia nr. 3/19.01.2009, Stabilirea pedepsei
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – Incadrarea juridica a faptei. Imbibatie alcoolica peste limita legala. Vatamare corporala din culpa. Concurs de infractiuni sau infractiune complexa – I.C.C.J., Sectiile Unite, Decizia nr. 26/12.10.2009

Curierul judiciar nr. 3/2014 – Anularea renunţării şi amânării aplicării pedepsei. Incongruenţe în aplicarea practică

Curierul judiciar nr. 9/2015 -Principiul ne bis in idem. Compatibilitatea art. 54 din Convenţia Schengen cu art. 50 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. CJUE, Cauza C-129/14, Zoran Spasic

• Niţuleasa Lucian

Curierul judiciar nr. 10/2016 – Dreptul avocaţilor de utilizare a siglei baroului

• Nlend Jules Roger
Curierul Judiciar nr. 9/2008 – Necesitatea reformei in legislatia franceza privind pensia alimentara

• Novac Carmen
Curierul Judiciar nr. 3/2008 – Legea nr. 312/2005 – imperativ al principiului liberei circulatii a capitalurilor in spatiul comunitar

• Oglindă Bazil

Curierul judiciar nr. 5/2015 -Denunţarea unilaterală – noutate legislativă din perspectiva reglementării în noul Cod civil. Provocări jurisprudenţiale şi doctrinaire

• Olteanu Gabriel
Curierul Judiciar nr. 1/2008 – Retransmiterea dreptului de optiune succesorala. Var primar al defunctului, decedat la randul sau, fara a accepta sau renunta la mostenire. Situatia descendentului sau direct. Aplicabilitatea art. 692 C.civ.

• Olteanu Sebastian
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – Trib. Constanta, Decizia nr. 443/08.05.2008, Efectuarea expertizei contabile in faza de executare silita

• Orga-Dumitriu Gina
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Optiunile de politica in perspectiva unui drept european al contractelor

• Oroviceanu Cătălin

Curierul judiciar nr. 11/2012 – Noile coduri şi societăţile (comerciale) – scurte consideraţii

• Pârvu Liviu Narcis
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Celeritatea si ordinea de solutionare a exceptiilor procesuale in procesul civil

• Paraschiv Cristina

Curierul judiciar nr. 4/2014 – Regimul juridic al asocierii în participaţie în noul Cod civil

• Păncescu Flavius George
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – Procedurile mediation-arbitration si mini-trial in Romania
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Expertiza – mijloc de solutionare a conflictelor?

• Păncescu Liviu
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Posibilitatea recuperarii cheltuielilor efectuate de creditori in cadrul procedurii de insolventa
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – Transferul de parti sociale reglementat de art. 202 din Legea nr. 31/1990

• Pătrăuş Mihaela
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Considerasii privind intreruperea a cursului prescripsiei executarii pedepsei in cazul emiterii mandatului european de arestare

• Peligrad Vlad

Curierul judiciar nr. 11/2013 Câteva considerente despre existenţa efemeră a Codului insolvenţei

• Perju Pavel
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – CA Suceava, Decizia nr. 260/19.09.2008, Accesiune imobiliara artificiala
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – CA Craiova, Decizia nr. 91/29.01.2009, Accesiune artificiala. Dreptul de a culege fructele in cazul constructorului de buna-credinta
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – CA Suceava, Decizia nr. 16/20.01.2009, Drept de ipoteca
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – Protectia drepturilor castigate in dreptul comun intertemporal actual

• Petcu Germin

Curierul judiciar nr. 5/2014 – Inconsecvenţe în politica Consiliului Concurenţei relativ la momentul de la care poate fi declanşată executarea silită a unei decizii sancţionatorii

Curierul judiciar nr. 9/2016 – Prezumţia de nevinovăţie vs. prezumţia de legalitate în acţiunile în suspendarea deciziilor Consiliului Concurenţei

• Petcu Marian

Curierul judiciar nr. 4/2014 – Dreptul, într-o lectură sociologică

• Petrescu Răducu-Marian

Curierul judiciar nr. 6/2015 -Unele aspecte privind administrarea specială a societăţilor de asigurare

• Petrescu Rodica Narcisa
Curierul Judiciar nr. 7/2008 – Reflectii asupra evolutiei reglementarilor legale referitoare la controlul de legalitate exercitat de prefect

• Pintea Vasilica
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – ICCJ, Decizia nr. XV/2007 privind examinarea recursului in interesul legii cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 400 si 402 C.proc.civ.
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – CA Bacau, Decizia nr. 122/13.02.2009, Despre unele aspecte privind solicitarea in instanta a restituirii sumelor de la bugetul de stat
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – Trib. Bacau, Sentinta nr. 187/09.02.2009, Particularitati privind deschiderea procedurii insolventei la cererea lichidatorului societatii comerciale aflate in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990

• Piperea Gheorghe
Curierul Judiciar nr. 1/2008 – Despre persoane publice si daunele lor morale
Curierul Judiciar nr. 5/2008 – Insolventa institutiilor publice. Consecintele fata de alegeri
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – Despre protectia tribunalului pentru simplii particulari aflati in situatie de insolventa
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Criza din Justitie. Cauza si solutii
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – Despre miscarea fara precedent impotriva comisioanelor bancare
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Contractul ca instrument de manipulare
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – Dreptul civil comercial – specie a dreptului civil
Curierul Judiciar nr. 1/2012 – Profesionistul si intreprinderea sa

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Diviziunile patrimoniale şi confuzia de patrimonii – noi motive de contestaţie la executare

Curierul judiciar nr. 6/2013 – O teorie a haosului în dreptul afacerilor

Curierul judiciar nr. 6/2013 – Grupul de contracte

Curierul judiciar nr. 10/2013 – Felix qui nihil debet

Curierul judiciar nr. 6/2014 – Noul „Cod” al insolvenţei

Curierul judiciar nr. 7/2014 – Terorismul contractual

Curierul judiciar nr. 12/2014 – Penalul ţine în loc insolvenţa

Curierul judiciar nr. 7/2015 –IXID

Curierul judiciar nr. 4/2016 –O lege de speriat: legea dării în plată

Curierul judiciar nr. 8/2016 – Taxare inversă cu TVA. Facilităţi de TVA la vânzare în programul „Prima Casă”. „De-registrarea” ca plătitor de TVA

• Piperea Mirela
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

• Piperea Petre
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – CA Bucuresti, Decizia nr. 1060/30.06.2008
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Trib. Bihor, Sentinta nr. 559/27.05.2009, Puterea de lucru judecat
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – CA Bucuresti, Sectia a III-a civila, pentru cauze cu minori si familie, Decizia nr. 11A/11.01.2010, Lipsa raspunsului la notificare. Consecinte. Municipiul Bucuresti obligat la plata unei sume de 972.000 euro cu titlu de despagubiri pentru un imobil preluat abuziv in perioada comunista

• Podaru Ovidiu
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – Analiza unei posibile drame: capitularea dreptului in fata faptului implinit (I)
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – Analiza unei posibile drame: capitularea dreptului in fata faptului implinit (II)
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – CA Cluj, Ordonanta presedintiala nr. 16/20.02.2008, Este admisibila o cerere de ordonanta presedintiala intemeiata pe dispozitiile art. 581 si urm. C.proc.civ. intr-un litigiu de contencios administrativ?
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – CA Cluj, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 6/04.03.2010, Executarea hotararii irevocabile a hotararii instantei de contencios administrativ. Competenta legata sau discretionara a autoritatii administrative. Cui ii poate fi aplicata amenda prevazuta de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – C.A. Cluj, Decizia nr. 420/18.02.2010, Operatiune administrativa complexa. Efecte juridice. Prorogarea de competenta in favoarea instantei competente sa cenzureze actul administrativ final

Curierul judiciar nr. 11/2013 – Despre inexistenţa actelor administrative, excepţia de nelegalitate şi securitatea raporturilor juridice. Câteva conexiuni

Curierul judiciar nr. 1/2014 – Despre prescripţie şi pseudoprescripţie în contenciosul administrative

Curierul judiciar nr. 3/2014 – Termene în tandem în conten – ciosul administrativ – între coabitare şi divorţ

Curierul judiciar nr. 2/2017 – Motivarea documentaţiilor de urbanism (PUZ, PUD), piatră de temelie sau piatră de moară?

• Poenaru Lucian Traian
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – (Ne)incadrarea juridica a nudismului. Relevanta normelor care protejeaza normalitatea sexuala

• Pop Cristina Teodora
Curierul Judiciar nr. 3/2008 – Reflectii asupra actualitatii raspunderii penale privind administrarea actiunilor societatilor comerciale, in contextul economiei de piata
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Principiile executarii mandatului european de arestare, ca forma de cooperare judiciara internationala in materie penala intre statele membre ale Uniunii Europene. Aspecte teoretice si practice

Popa Cornel
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Aplicarea in timp a Noului Cod civil in materie contractuala

• Popa Ion

Curierul judiciar nr. 7/2013 – Studiu asupra unor factori de risc şi/sau de vulnerabilitate ai sistemului de justiţie din România

• Popa Ionuţ-Florin

Curierul judiciar nr. 6/2013 –  Geometria grupurilor de contracte – Testul Codului civil

• Popa Luminiţa
Curierul Judiciar nr. 2/2008 – Obligativitatea formei autentice a hotararii adunarii generale a asociatilor/ actionarilor prin care se aproba incheierea de catre societate a unui act pentru a carei valida incheiere se impune forma autentica
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – Trib. Brasov, Decizia nr. 174/20.05.2008

• Popa Monica-Florentina

Curierul judiciar nr. 5/2016  – Aspecte practice ale interpretării şi aplicării legii în contextul interacţiunii unor culturi juridice diferite în spaţiul European

• Popa Nicolae
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Cateva consideratii privind recentele initiative legislative pentru accelerarea judecăţilor

• Popa Nistorescu Cristina
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – Consideratii privind formele de exercitare a activitatii economice de catre persoanele fizice din perspectiva reglementarilor cuprinse in O.U.G. nr. 44/2008
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Cu privire la efectele contractului de comision in dreptul comparat

• Popa Rodica Aida

Curierul judiciar nr. 4/2015 – Justiţia română azi într-o nouă cheie a comunicării

• Popescu Bogdan
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – DCC nr. 1351/2008 si nr. 56/2009
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – CEDO, Cauza Faimblat c. Romania
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – CEDO, Cauza Codarcea c. Romania

• Popescu Corneliu-Liviu

Curierul Judiciar nr. 2/2009 – Neconstitutionalitatea inexistentei ministrului Justitiei si a Ministerului Justitiei
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Jud. Deva, Sentinta penala nr. 1760/03.12.2008, Suspendarea conditionata a executarii pedepsei
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – DCC nr. 458/31.03.2009, Cerere de executare silita
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Observatii critice pe marginea pseudo-proiectului de Lege a invatamantului
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – Insecuritatea juridica determinata de aberatii legislative
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Referendumul consultativ privind parlamentul unicameral si reducerea numarului parlamentarilor
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – Neconstitutionalitatea Comisiei de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si a procedurii de solutionare a contestatiilor privind marcile

• Popescu Irina Olivia
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Tribunalul Mehedinti, Decizia nr. 559/22.04.2010, Imobil proprietatea altei persoane. Restituirea contravalorii imbunatatirilor

• Popescu Romeo

Curierul judiciar nr. 4/2015 -Stabilirea rezervei succesorale în funcţie de renunţătorii la moştenire care au fost gratifi caţi printr-o donaţie raportabilă

• Popescu Roxana-Mariana

Curierul judiciar nr. 11/2013 – Directiva 2013/48/UE privind dreptul de acces la un avocat în cadrul procedurilor penale

• Popoviciu Adrian-Claudiu

Curierul judiciar nr. 12/2012 – Activitatea normativă a Consiliului Europei în domeniul securităţii sociale

Curierul judiciar nr. 2/2013 – Contractul individual de muncă între Codul muncii şi directivele Uniunii Europene

• Porumb Dănuţ 
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Particularitati privind exercitarea drepturilor de vot de catre actionarii societatilor de investitii financiare
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Infractiunea de manipulare a pietei de capital prin tranzactionare
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Cateva motive pentru a considera ca Rasdaq este o piata reglementata

• Preda Mihaela

Curierul judiciar nr. 11/2012 – Unele consideraţii privind instituţiile de utilitate publică din România

• Preda Valentina

Curierul judiciar nr. 4/2014 – Caracterul neconstituţional al unor prevederi din Legea de punere în aplicare a noului Cod de procedura penală

• Puie Oliviu

Curierul judiciar nr. 9/2014 -Invocarea excepţiei de nelegalitate asupra actelor administrative fi scale şi procedura de judecată după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă

• Puran Andra

Curierul judiciar nr. 4/2014 – Aspecte de doctrină şi jurisprudenţă privind posibilitatea instanţei de judecată de a înlocui sancţiunea disciplinară dispusă de angajator

• Radu Ana-Maria

Curierul judiciar nr. 6/2015 – 5 acţiuni/inacţiuni ale autorităţilor contractante ce duc la întârzierea atribuirii contractelor de achiziţie public

• Radu Cristian

Curierul judiciar nr. 3/2017   –  Despre Gaming Law în România

• Radu Cristian Valeriu

Curierul judiciar nr. 11/2013 Câteva considerente despre existenţa efemeră a Codului insolvenţei

• Radu Laura Elena
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 300/2009 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – Dezlegari jurisprudentiale temerare privind recursul in procedura asigurarii de dovezi

• Radu Marius

Curierul judiciar nr. 9/2016   –   Actele Consiliului, ale Comisiei şi ale Băncii Centrale Europene – titluri executorii

• Radu Răzvan-Horaţiu
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Despre CEDO, magistrati, jurisprudenta neunitara si fericire

Curierul judiciar nr. 11/2012 – Consideraţii privind răspunderea magistraţilor în jurisprudenţa CJUE

Curierul judiciar nr. 4/2013 – CAUZA C-396/11

Curierul judiciar nr. 1/2015 – Mandatul de aducere din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului

Curierul judiciar nr. 2/2015 – Locul procurorului în sala de judecată din perspectiva jurisprudenţei CEDO

Curierul judiciar nr. 6/2015 – Continuitatea completului de judecată din perspectiva jurisprudenţei CEDO

• Ramaşcanu Beatrice
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Introducere in procedura hotararii pilot in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului

• Răţoi Alexandru

Curierul judiciar nr. 1/2013 – Răspunderea participanţilor grupurilor de contracte la proba de foc a insolvenţei

Curierul judiciar nr. 6/2013 –  Răspunderea participanţilor grupurilor de contracte la proba de foc a insolvenţei

Curierul judiciar nr. 7/2014 -Societatea fi ctivă în contextul noilor reglementări relative la simulaţie

Curierul judiciar nr. 7/2015 – Prevenţia supraîndatorării prin mecanismele dreptului concurenţei

Curierul judiciar nr. 8/2016 –  Insolvenţa vs Darea în plată

• Riciu Iuliana
Curierul Judiciar nr. 5/2008 – Noi motive de revizuire, prevazute prin Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – ICCJ, Decizia nr. 2307/04.06.2008

• Răchita Cristina Gabriela
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – ICCJ, Decizia nr. 471/30.01.2009, Contencios administrativ. Efecte ale hotararii judecatoresti

• Răducan Gabriela

Curierul judiciar nr. 9/2015 – Privire comparativă a principiului non reformatio in peius în dreptul procesual civil şi dreptul procesual penal

• Răducanu Dan-Rareş
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Activitatea jurisdictionala a Consiliului Concurentei prin prisma jurisprudentei recente a Curtii Constitutionale
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Legea nr. 340/2009 privind formularea de catre Romania a unei declaratii in baza prevederilor art. 35 parag. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeana

• Rădulescu Irina
Curierul Judiciar nr. 3/2008 – Comentariu asupra modificarilor si completarilor aduse Legii nr. 4/1953 – Codul familiei prin Legea nr. 288/2007

• Răzuşi Raluca
Curierul Judiciar nr. 2/2008 – Probleme speciale ale consimtamantului in cazul contractelor de comert internationale incheiate pe internet

• Rizoiu Radu

Curierul judiciar nr. 5/2013 – Garanţiile reale şi piaţa de capital – între nevoia de celeritate şi obsesia supravegherii totale

• Roşu Claudia

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vede rea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezle ga rea unor chestiuni de drept

Curierul judiciar nr. 1/2015 – Strămutarea în procesul civil

Curierul judiciar nr. 12/2015 – Soluţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asupra interpretării şi aplicării dispoziţiilor art. 478 alin. (4) C.proc.civ.

• Roşu Elisabeta

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Era necesară o defi niţie a acţiunii civile în Noul Cod de procedură civilă?

• Rotaru Cristina
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – Aspecte teoretice si practice privind recursul intemeiat pe eroarea grava de fapt
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – CA Bucuresti, Decizia nr. 1182/R/2008, Furt. Abuz de incredere. Comparatie
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – Criterii orientative pentru stabilirea limitelor pedepselor
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – Distinctia intre infractiunea de marturie mincinoasa si infractiunile de fals intelectual si fals in declaratii
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – CA Constanta, Sectia penala si pentru cauze penale cu minori si de familie, Decizia nr. 7/24.02.2010, Tentativa la infractiunea de viol in concurs cu tentativa la infractiunea de incest. Schimbarea incadrarii juridice in infractiunea de coruptie sexuala
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Jurisprudenta CEDO si arestarea preventiva
Curierul Judiciar nr. 1/2012 – Posibilitatea instantei de recurs de a agrava situatia inculpatului achitat din perspectiva reglementarilor interne si a jurisprudentei CEDO
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – Competenta materiala in cazul infractiunilor de tainuire, favorizarea infractorului si nedenuntarea unor infractiuni

Curierul judiciar nr. 12/2012 – Previzibilitatea legii penale în ceea ce priveşte elementele componente ale laturii subiective în cazul unor infracţiuni

Curierul judiciar nr. 1/2013 – Violenţa în familie

Curierul judiciar nr. 2/2014 – Definiţia infracţiunii în noul Cod penal

Curierul judiciar nr. 7/2014 – Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Curierul judiciar nr. 8/2015 -Excesul neimputabil şi circumstanţa atenuantă a provocării

• Rusu Ion 

Curierul judiciar nr. 9/2016   Obligativitatea transpunerii în legea română a dispoziţiilor instrumentelor juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie penală. Cele două modalităţi adoptate de legiuitorul român

• Rusu Minodora-Ioana

Curierul judiciar nr. 9/2016   Obligativitatea transpunerii în legea română a dispoziţiilor instrumentelor juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie penală. Cele două modalităţi adoptate de legiuitorul român

• Safta Marieta
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – Transpunerea Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind furnizarea de servicii de comunicatii, electronice accesibile publicului sau retelelor de comunicatii publice in legislatia romana

Curierul judiciar nr. 4/2013 – Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Sinteze de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale

• Spasici Camelia

Curierul judiciar nr. 5/2014 – Discuţii privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă în dreptul consumaţiei

• Şaguna Dan Drosu
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Institutul Notarial Roman

Curierul judiciar nr. 3/2013 – Recuperarea prejudiciului constatat în urma controlului Curţii de Conturi – între norme speciale şi principia

• Şandru Mihai
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Actul de procedura nasional prin care se dispune sesizarea CJUE cu o trimitere preliminara. Analiza trimiterii in cauza Nisipeanu, C-263/10
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – Trimitere preliminara intr-o cauza penala. Imaginea justitiabilului si imaginea justitiei (C-248/11, Nilas si altii)
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Ce se intampla dupa ce instantele nationale primesc raspunsul la intrebarile preliminare. Experiente romanesti (I)
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – Ce se intampla dupa ce instantele nationale primesc raspunsul la intrebarile preliminare. Experiente romanesti (II)
Curierul Judiciar nr. 6/2012 – Despre (in)utilitatea unei trimiteri preliminare – cauza Bejan, C-102/10
Curierul Judiciar nr. 7/2012 – Necompetenta vadita a CJUE in trimiterea preliminara Corpul National al Politistilor, C-134/12

Curierul judiciar nr. 12/2012 – Prima inadmisibilitate vădită a unei trimiteri preliminare formulate de I.C.C.J. Augustus, C-627/11

Curierul judiciar nr. 1/2013 -Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia efectuării unei trimi teri preliminare către Curtea de Justiţie potrivit reglementării Noului Cod de procedură civilă

Curierul judiciar nr. 2/2014 –  Avantaje şi dezavantaje ale arbitrajului comercial internaţional. Experienţe din România

Curierul judiciar nr. 12/2014 -Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie?

Curierul judiciar nr. 10/2016 -Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti

• Şandru Simona
Curierul Judiciar nr. 8/2012 – Noul act normativ privind retinerea datelor. Intre constitutionalitate si europenitate

• Sandu Daniel

Curierul judiciar nr. 8/2016 – Taxare inversă cu TVA. Facilităţi de TVA la vânzare în programul „Prima Casă”. „De-registrarea” ca plătitor de TVA

• Sandu Marcel
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Pozitia procesuala a procurorului in faza de judecata a procesului penal
Curierul Judiciar nr. 1/2012 – Respingerea trimiterilor preliminare ca fiind vadit inadmisibile: Corpul National al Politistilor (C 434/11), Cozman (C 462/11), cauzele conexate Boncea si Budan (C 483/11 si C 484/11)

• Sasu Horaţiu
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – Doua probleme in materia penalitatilor de intarziere
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – Documentele la control!
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – Luptati cu succes impotriva rau-platnicilor!
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – Greseli in interpretarea Codului muncii cu privire la formarea profesionala
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – Forma produsului – la granita dintre marca si model industrial. Experienta europeana si cea romaneasca in domeniu. Discutii pe marginea unor spete
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – Contractul individual de munca pe durata determinata

• Savu Codruț-Nicolae

Curierul judiciar nr. 4/2016  Aspecte tehnico-juridice privind suspendarea și încetarea acțiunilor judiciare, extrajudiciare și a măsurilor de executare silită în lumina art. 75 din Legea nr. 85/2014

• Săraru Cătălin-Silviu
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – Scurte consideratii cu privire la autoritatile contractante din contractele de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – Sunt compatibile procedurile speciale de somatie de plata si ordonanta presedintiala cu litigiile de contencios administrativ avand ca obiect contractele administrative?

Curierul judiciar nr. 4/2014 – Rolul Curţii Constitu – ţionale a României de instanţă de contencios constituţional

• Săuleanu Lucian-Bernd

Curierul judiciar nr. 3/2014 – De ce nu pot avocaţii să angajeze absolvenţi ai facultăţilor de drept ca personal auxiliar?

Curierul judiciar nr. 7/2016 – Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acţiuni, la societatea cu răspundere limitată

Curierul judiciar nr. 10/2016 – Dreptul avocaţilor de utilizare a siglei baroului

• Săvescu Andrei
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – Hotararile judecatoresti in conflictele de munca. Particularitati
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Despre propunerile de modificare ale Codului muncii

• Secoşan Ferdinand
Curierul Judiciar nr. 1/2012 – Statutul profesiei de avocat. Un examen critic si un posibil punct pe ordinea de zi a Congresului U.N.B.R. din 2012

Curierul judiciar nr. 10/2012 – Franţa judiciară, între miturile noastre şi realităţi. Două cărţi recente: a unui avocat şi a unui judecător din Hexagon

Curierul judiciar nr. 8/2013 – Cu ochii pe Codul civil actual şi cu gândul la vechiul Cod al familiei. Greşita interpretare şi aplicare a art. 530 C.civ. în practica judiciară şi doctrina actuale

Curierul judiciar nr. 8/2014 – Avocat în Europa. Câteva observaţii pe marginea recentei hotărâri a C.J.U.E. în cauzele conexate C-58/13 şi C-59/13

Curierul judiciar nr. 5/2015 – Art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţia europeană a drepturilor omului. O eroare de traducere în versiunea în limba română. Efecte în practica judiciară

• Selişteanu Cătălin-Cristian

Curierul judiciar nr. 2/2016  Drepturile de autor asupra unui website

• Sima Constantin

Curierul judiciar nr. 2/2015 – Temeiurile reţinerii şi ale arestării preventive în reglementarea noului Cod de procedură penală

Curierul judiciar nr. 11/2015 Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale: Comisia rogatorie şi limitele acesteia în procedura penală română. Preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare

Curierul judiciar nr. 12/2015 Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale: Forma de prezentare a comunicării soluţiei de clasare. Posibilitatea transmiterii datelor cu caracter personal ale magistratului

Curierul judiciar nr. 2/2016 Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale: Procedura examinării fizice

Curierul judiciar nr. 10/2016 Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale: Renunţarea la urmărire penală. Internarea nevoluntară

• Şerban Alexandrina
Curierul Judiciar nr. 3/2008 – Regimurile politice, cu privire speciala asupra regimului politic semi-prezidential
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Dizolvarea Parlamentului in republicile semiprezidentiale

• Şerban Alexandru
Curierul Judiciar nr. 6/2008 – Consideratii asupra noii Legi privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal nr. 275/2006
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – Stocarea listingurilor = anularea interceptarilor? Legea nr. 298/2008. Comentarii – aspecte criticabile
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – ICCJ, Decizia nr. 564/18.02.2008, Folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Proiectul noii Legi de executare a pedepselor
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – Lipsa interesului legitim al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a face plangere impotriva solutiilor procurorului de netrimitere in judecata

• Şerban Dumitru-Daniel
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – C.A. Craiova, Sectia de contencios administrativ si fiscal, Incheierea din 8.12.2009, confirmata de I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 790/12.02.2010, Exceptie de neconstitutionalitate a art. 257 alin. (3), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (1), art. 262 alin. (1), art. 266, 267, 269 si 275 alin. (5) si (6) din O.U.G. nr. 34/2006. Textele enumerate nu au legatura cu solutionarea plangerii
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – C.A. Targu Mures, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 438/24.03.2010, Competenta de solutionare a contestatiilor privind litigiile in legatura cu atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. Inrautatirea situatiei in propria cale de atac
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – C.A. Constanta, Decizia nr. 360/26.06.2008, Plata membrilor comisiilor de evaluare ulterior intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – Trib. Calarasi, Sentintele nr. 223 si 227/18.01.2011, Litigiu privind achizitiile publice. Schimbarea competentei instantei in cursul solutionarii cauzei. Declinarea cauzei catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – Contestatie privind rezultatul procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica. Invocarea de motive suplimentare pentru admiterea contestatiei prin intermediul concluziilor scrise Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Decizia nr. 2180/30.05.2011
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Trib. Bucuresti, Sentinta nr. 493/2010. Pedeapsa complementara (accesorie) prevazuta de art. 64 alin. (1) lit. c) teza a II-a si teza finala C.pen. Conditii pentru aplicare

Curierul judiciar nr. 6/2016  – Discuţii privind competenţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în cazul litigiilor referitoare la delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice

• Severin Adrian
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Despre Curtea de Arbitraj

• Sfîrăială Ioana

Curierul judiciar nr. 5/2013 – Garanţiile procesuale prin prisma Noului Cod de procedură civilă raportat la Codul de procedură civilă din 1865

• Simion Marius-Andrei SIMION

Curierul judiciar nr. 2/2016 Proiectele cu finanţare europeană: Corecţii financiare şi reduceri procentuale. Flux căi de atac administrative şi judecătoreşti

• Sinescu Mircea C-tin.
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – CA Bucuresti, Decizia nr. 1693/12.11.2008, Actiune in constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Decizia nr. 2708/02.10.2008 a ICCJ, Sectia comerciala, prin care a fost confirmata Decizia comerciala nr. 437/15.10.2007 a CA Bucuresti, Sectia a V-a comerciala

• Sitiavu Georgiana 

Curierul judiciar nr. 6/2015 – Consideraţii teoretice şi practice privind regimul sancţionator al minorilor în noul Cod penal

• Skouris Vassilios
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – Despre Curtea de Justitie a Uniunii Europene

• Slavu Violeta

Curierul judiciar nr. 1/2014 – Protecţia internaţională a drepturilor de autor

• Socol Silviu-Daniel

Curierul judiciar nr. 11/2015 – Executarea silită a antecontractelor – între tradiţie şi soluţiile dreptului privat european (II)

• Sorescu Laurenţiu
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Optiunile de politica in perspectiva unui drept european al contractelor

• Şova Dan
Curierul Judiciar nr. 10/2008 – Societatea civila profesionala – specie a societatii civile. Particularitatile privind drepturile si obligatiile asociatilor in societatea civila profesionala de avocati

• Speriusi-Vlad Alin

Curierul judiciar nr. 4/2016  Proprietatea intelectuală şi proprietatea incorporală în sistemul noului Cod civil (II): recunoaşterea creaţiei intelectuale sau recunoaşterea drepturilor asupra acesteia?

Curierul judiciar nr. 3/2017  Dovada originalităţii

• Stănescu Andreea-Teodora
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – ICCJ, Decizia nr. 85/10.12 2007
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Principii care guverneaza alegerea formei de organizare a desfasurarii de activitati economice in mod independent
Curierul Judiciar nr. 1/2011 – Desfasurarea de activitati economice in mod independent. Comparatie intre formele de organizare reglementate de O.U.G. nr. 44/2008

Curierul judiciar nr. 1/2013 – Răspunderea participanţilor grupurilor de contracte la proba de foc a insolvenţei

Curierul judiciar nr. 2/2013 – Constituţionalitatea unor dispoziţii legale în materia societăţilor (comerciale) din perspectiva libertăţii economice/libertăţii de a întreprinde. Studiu de jurisprudenţă

Curierul judiciar nr. 4/2013 – Constituţionalitatea unor dispoziţii legale în materia protecţiei consu matorilor din perspectiva libertăţii economice/liber tăţii de a întreprinde. Studiu de jurisprudenţă

Curierul judiciar nr. 6/2013 – Răspunderea participanţilor grupurilor de contracte la proba de foc a insolvenţei

Curierul judiciar nr. 11/2013 – Limitele libertăţii economice/libertăţii de a întreprinde. Conceptul de clauză abuzivă în jurisprudenţa CJUE

Curierul judiciar nr. 12/2013 – Interpretarea evolutivă a libertăţii economice/libertăţii de a întreprinde. Comentariu cu privire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 498/2012

Curierul judiciar nr. 8/2015 – Regimul juridic al contractului de comision în lumina noului Cod civil

Curierul judiciar nr. 9/2015 – Califi carea unui acord de voinţe drept contract de agenţie

• Stănescu Şerban Alexandru
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – Ordinul MJ nr. 2594/2008
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – Legea nr. 284/2008, O.U.G. nr. 173/2008, Ordinul ANAF nr. 1537/2008
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – Hotararea nr. 3/2008 privind aprobarea Statului de organizare si functionare si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Normele BNR nr. 1 si 2/2009
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – Legea nr. 88/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 82/2007pentru modificare si completarea Legii nr. 31/1990
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – Legea nr. 163/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 39/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Legea nr. 277/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 173/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Legea nr. 270/2009 pentru aprobarea si modificarea O.U.G. nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – Legea nr. 25/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Curierul judiciar nr. 1/2013 – Repere privind perfecţionarea regimului juridic al răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare în context internaţional

Curierul judiciar nr. 1/2013 – Răspunderea participanţilor grupurilor de contracte la proba de foc a insolvenţei

Curierul judiciar nr. 6/2013 –  Răspunderea participanţilor grupurilor de contracte la proba de foc a insolvenţei

Curierul judiciar nr. 2/2016 – Competenţa internaţională de drept comun a instanţelor române în reglementarea noului Cod de procedură civilă

• Stănese Irina
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – TPI, Decizia nr. T-189/07 din 3 iunie 2009

Stănică Florin
Curierul Judiciar nr. 11/2011 – Consideratii referitoare la efectele lipsei celeritatii procesului penal

• Ştefan Cristian-Valentin
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Trib. Mures, Sectia penala, Decizia nr. 523/24.11.2009, Lipsa de pe rechizitoriu a mentiunii „verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei”. Invocarea neregularitatii pentru prima data in apel. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Trib. Mures, Sectia penala, Decizia nr. 548/08.12.2009, Cerere de contopire a doua pedepse. Formularea cererii intr-o procedura separata. Caracterul executabil al pedepsei a carei executare a fost suspendata sub supraveghere
Curierul Judiciar nr. 1/2011 – Tribunalul Mures, Sectia penala, Decizia nr. 410/25.07.2008, Obiectul plangerii formulate impotriva dispozitiilor procurorului de netrimitere in judecata. Motivarea hotararii judecatoresti. Exigente ale unei motivari reale
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Parchetul de pe langa Jud. Tg. Mures, Rezolutia NUP nr. 5770/P/2008, Infractiunea de neexecutare a unei hotarari judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca. Necesitatea instituirii unei conditii de timp – atasate elementului material din cadrul laturii obiective – in cazul acestei infractiuni
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – C.A. Targu Mures, Decizia nr. 70/03.02.2011, Ucidere din culpa savarsita in cadrul unui accident de circulatie. Elementele culpei profesionale prevazute la art. 178 alin. (2) C.pen. Incalcarea prevederilor legale privind viteza de infractiuni
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – Trib. Mures, Sentinta nr. 129/06.05.2009, Vatamare corporala grava ce a avut ca urmare punerea in primejdie a vietii victimei. Tentativa la omor savarsita cu intentie indirecta. Deducerea intentiei indirecte de a ucide din aplicarea unei singure lovituri de cutit in zona abdominala
Curierul Judiciar nr. 12/2011 – Trib. Mures, Sentinta nr. 144/20.10.2010. Jud. Targu Mures, Sentinta nr. 526/22.04.2009. Admisibilitatea cererii de revizuire in raport cu cazurile invocate
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – C.A. Targu Mures, Decizia nr. 567/16.12.2010 si C.A. Targu Mures, Decizia nr. 470/03.11.2010

Curierul judiciar nr. 5/2013 –  Lipsa de temei a acţiunii penale. Cazuri

Curierul judiciar nr. 12/2013 –  Consideraţii referitoare la acţiunea penală: defi niţie, factori, trăsături, momente în desfăşurarea ei

Curierul judiciar nr. 9/2014 –  Observaţii asupra unora dintre noile dispoziţii legale prevăzute în materia individualizării pedepsei

Curierul judiciar nr. 6/2015 –  Consideraţii asupra pluralităţii intermediare de infracţiuni. Condiţii şi tratament sancţionator

• Ştefan Laura

Curierul judiciar nr. 6/2016  –  Linii principale în Decizia nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale privind abuzul în serviciu

• Ştefănescu Violeta

Curierul judiciar nr. 12/2013 – Acordul de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020.

Curierul judiciar nr. 4/2014 -Achiziţii publice – consecinţele nefundamentării ofertei fi nanciare

Curierul judiciar nr. 6/2014 -Achiziţii publice – modul de reglementare a preţului aparent neobişnuit de scăzut în legislaţia europeană şi naţională

Curierul judiciar nr. 5/2016 – Noutăţi în domeniul achiziţiilor publice. Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare şi modifi carea contractului de achiziţie publică

Curierul judiciar nr. 2/2016 Proiectele cu $ nanţare europeană: Corecţii $ nanciare şi reduceri procentuale. Flux căi de atac administrative şi judecătoreşti

• Stoian Anca
Curierul Judiciar nr. 7-8/2011 – Sipos c. Romania
Curierul Judiciar nr. 1/2012 – G.C.P. c. Romania

• Stoica Camelia
Curierul Judiciar nr. 9/2009 – Reglementarea in legislatia romana a notiunii de intreprindere, fond de comert si patrimoniu de afectatiune
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Elemente de noutate prevazute de noul Cod civil privind drepturile asociatilor
Curierul Judiciar nr. 5/2010 – Transpunerea Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene privind furnizarea de servicii de comunicatii, electronice accesibile publicului sau retelelor de comunicatii publice in legislatia romana
Curierul Judiciar nr. 12/2011 – Procedura insolventei. Reguli aplicabile comunicarii actelor de procedura. Nota critica

• Stoica Camelia Florentina

Curierul judiciar nr. 10/2012 – Jurisprudenţa Curţii Constituţionale – izvor al dreptului afacerilor

• Stoica Cristiana I.
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Noile reglementari privind arbitrajul

• Stoica Irina-Andreea
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – DCC nr. 458/2009

• Suta Cătălina
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Un cadru legislativ mai coerent pentru o administratie publica mai eficienta. Proiectul Codului administrativ al Romaniei
Curierul Judiciar nr. 12/2011 – Codificarea legislatiei in domeniul personalului din administratia publica

• Tăbăraş Manuela
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – Intabularea in cartea funciara. Notiuni generale teoretice si aspecte ale practicii recente a instantelor
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Scurt expozeu asupra Legii privind Codul civil cu referire la conceptie monista statuata in Cartea a III-a. Despre bunuri, Titlul VII. Cartea funciara Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Noua asigurare RCA si sistemul bonus-malus. Implicatii teoretice si practice ale noilor norme de asigurare RCA
Curierul Judiciar nr. 1/2011 – I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, Decizia nr. 4442/02.04.2009, Inadmisibilitatea actiunii in revendicare imobiliara introdusa doar de catre unul dintre proprietarii neposesori ai imobilului. Regula unanimitatii consacrata in jurisprudenta interna. Interpretarea principiului unanimitatii din prisma jurisprudentei CEDO. Caracterul exceptional al situatiilor in care regula unanimitatii nu se aplica

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Dovada cu înscrisuri în Noul Cod de procedură civilă

Curierul judiciar nr. 10/2012 –  Noi mijloace juridice de recunoaştere a proprietăţii: procedura înscrierii în Cartea Funciară a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii

Curierul judiciar nr. 6/2014 -Dreptul de preempţiune în legislaţia română contemporană între restricţionare şi liberalizare

• Tănase Sorin

Curierul judiciar nr. 10/2014 -Elemente de noutate referitoare la implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind combaterea criminalităţii organizate transnaţionale

• Tănăsescu Elena Simina
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – DCC nr. 82/15.01.2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a O.U.G. nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Despre evaluarea Constitutiilor
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Cat costa Constitutia Romaniei?

Curierul judiciar nr. 6/2014 -Despre revizuirea Constituţiei României

• Tătar Adrian-Constantin

Curierul judiciar nr. 3/2015 – Consideraţii critice asupra măsurii ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar

Curierul judiciar nr. 12/2015 – Aprecieri critice asupra modului de adoptare a unei instrucţiuni de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

• Terzea Viorel
Curierul Judiciar nr. 11/2008 – ICCJ, Decizia nr. 72/15.10.2007
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – Judecatoria Curtea de Arges, Sentinta nr. 551/19.05.2008
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Trib. Arges, Sectia civila, Decizia nr. 1231/06.10.2009, Granituirea si revendicarea terenurile inscrise in cartea funciara. Modalitatea de determinare a liniei de hotar
Curierul Judiciar nr. 2/2010 – CA Pitesti, Sectia civila, Decizia nr. 1198/25.06.2009, Actiune in revendicare. Paralizarea actiunii in revendicare ca urmare a invocarii dobandirii de catre parat a dreptului de proprietate ca efect al proprietatii aparente. Conditii
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – CA Pitesti, Sectia civila, Decizia nr. 1734/MF/19.11.2009, Contestatie in anulare formulata impotriva unei decizii pronuntate in recurs. Nelegala compunere a completului
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – CA Pitesti, Sectia civila, Decizia nr. 1626/R/09.11.2009, Neanalizarea fondului de catre prima instanta in acceptiunea art. 297 alin. (1) C.proc.civ. Notiune
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Trib. Arges, Sectia civila, Decizia nr. 114/12.09.2009, Moduri de constituire a unui drept de superficie. Incidenta Legii nr. 58/1974
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Trib. Arges, Sectia civila, Decizia nr. 163/28.01.2010, Ordonanta presedintiala avand ca obiect sistarea unor lucrari. Invocarea de catre parat a unui drept de proprietate asupra terenului. Admisibilitate
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Trib. Arges, Sectia civila, Decizia nr. 581/23.03.2010, Creditor personal al unuia din soti. Sechestru asupra bunurilor comune. Admisibilitate
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Tribunalul Arges, Sectia civila, Decizia nr. 676/2010, Constructie instrainata catre o terta persoana. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de sub constructie catre fostul proprietar deposedat. Admisibilitatea constituirii unui drept de superficie si a unui drept de servitute in favoarea proprietarului constructiei
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – Trib. Arges, Decizia nr. 1858/16.11.2010, Servitute de trecere conventionala. Opozabilitate fata de succesorul cu titlul particular al proprietarului fondului aservit
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Trib. Arges, Decizia nr. 1997/2011. Autoritatea de lucru judecat a considerentelor

• Teohari Delia Narcisa
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Partajul bunurilor comune dobandite de soti in timpul casatoriei – incidenta unui element de extraneitate privitor la subiectele si obiectul raportului juridic dedus judecatii
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – Recuperarea creantelor prin intermediul procedurilor somatiei si ordonantei de plata. Analiza comparativa a regulilor procedurale

• Ţigănoaia Adrian-Cătălin
Curierul Judiciar nr. 7/2012 – Consideratii privind modificarile aduse Legii nr. 297/2004 privind piata de capital prin O.U.G. nr. 32/2012

• Toader Tudorel
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – Consideratii privind partea speciala a Noului Cod penal
Curierul Judiciar nr. 8/2010 – Hotararea nr. 3 din 9 februarie 2010 a Curtii Constitutionale. Ratiuni si consecinte
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Consideratii critice privind reducerea pedepselor in temeiul art. 741 din Codul penal
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Controverse privind desemnarea judecatorilor constitutionali
Curierul Judiciar nr. 11/2011 – Proiectul de lege privind revizuirea Constitutiei Romaniei

• Toadere Ioana 

Curierul judiciar nr. 11/2016   –   Codifcarea procedurii administrative în România, în context European

• Todică Carmen
Curierul Judiciar nr. 5/2012 – Consideratii privind actiunea in raspundere a organelor de administrare ale persoanei juridice in viziunea Noului Cod civil
Curierul Judiciar nr. 7/2012 – Poate fi angajata raspunderea administratorului societatii comerciale fata de terti in cazul actelor juridice incheiate cu depasirea limitelor statutare ale mandatului conferit? Inaplicabilitatea teoriei mandatului aparent

• Toma Laura
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Prejudiciul cauzat prin pierderea unei sanse conform Noului Cod civil

• Tomescu Milena
Curierul Judiciar nr. 4/2011 – Rolul autoritatilor in garantarea dreptului la relatii personale dintre parinti si copii dupa divort
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – Trib. Vaslui, Sectia civila, Decizia nr. 8/20.01.2010, Reincredintare minor. Modalitatea in care trebuie analizata schimbarea conditiilor avute in vedere la incredintarea minorului. Respectarea garantiilor procedurale impuse de art. 8 din Conventia europeana a drepturilor omului
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Decaderea din drepturile parintesti potrivit Noului Cod civil

• Tomescu Viorel

Curierul judiciar nr. 9/2015 – MCV – un perpetuum mobile în versiune UE?

• Trantea George
Curierul Judiciar nr. 12/2009 – Notele scrise si principiul contradictorialitatii

• Trăilă Doru

Curierul judiciar nr. 9/2014 -Părţile în acţiunea în petiţie de ereditate

Curierul judiciar nr. 11/2014 -Caracterele şi efectele petiţiei de ereditate

Curierul judiciar nr. 6/2015 -Hotărârea de partaj şi efectele partajului. Căile de atac

Curierul judiciar nr. 1/2016 -Soluţionarea cererii de partaj judiciar

• Troantă-Rebeleş-Turculeanu Andreea-Livia
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Jud. Craiova, Sentinta nr. 9758/12.06.2008, Contestatie la executare
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Jud. Craiova, Sentinta nr. 18616/02.12.2008, Nulitatea absoluta a Hotararii Adunarii Generale a Camerei de Comert si Industrie. Refacerea procedurii de alegere a presedintelui

• Trăilescu Alin

Curierul judiciar nr. 3/2017      Unele aspecte privind acţiunea împotriva ordonanţelor Guvernului

• Trăilescu Anton

Curierul judiciar nr. 3/2017      Unele aspecte privind acţiunea împotriva ordonanţelor Guvernului

• Ţuca Florentin
Curierul Judiciar nr. 11/2011 – Despre Noul Cod civil si excelenta

• Tudor Georgiana

Curierul judiciar nr. 4/2013 – Consecinţe ale incriminării contrabandei, în contextul integrării României în Uniunea Europeană. Stingerea datoriei vamale prin confi scarea mărfurilor care fac obiectul infracţiunii

Curierul judiciar nr. 10/2013 – Propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea Parchetului European

• Tudoran Lucica
Curierul Judiciar nr. 5/2008 – Politica Europeana de Securitate si Aparare (PESA) in Tratatul de la Lisabona
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Noul instrument de gestionare a migratiei ilegale: Codul Comunitar de Vize

• Tudoran Mihai Viorel
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Propuneri privind modificari ale unor regulamente emise de catre Consiliul Superior al Magistraturii
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – Interceptarile si inregistrarile audio sau video efectuate asupra raportului avocat-client in procesul penal

• Tudose Ana Roxana

Curierul judiciar nr. 4/2015 – Din educaţia celor şapte ani de acasă trebuie să facă parte şi educaţia juridică a viitorului cetăţean

Turculeanu Ion
Curierul Judiciar nr. 8/2009 – Jud. Craiova, Sentinta nr. 9758/12.06.2008, Contestatie la executare
Curierul Judiciar nr. 6/2011 – Jud. Craiova, Sentinta nr. 18616/02.12.2008, Nulitatea absoluta a Hotararii Adunarii Generale a Camerei de Comert si Industrie. Refacerea procedurii de alegere a presedintelui

• Ţuculeanu Alexandru
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – Folosirea investigatorilor sub acoperire pentru obtinerea de dovezi privind existenta unor infractiuni si identificarea autorilor

Curierul judiciar nr. 2/2015 – Temeiurile reţinerii şi ale arestării preventive în reglementarea noului Cod de procedură penală

• Ţăndăreanu Nicoleta

Curierul judiciar nr. 7/2014 -Întreruperea cursului prescripţiei extinctive. Examen din perspectiva prevederilor art. 2537 pct. 2, art. 2539 şi 2541 C.civ., art. 689-695, 705-710 C.proc.civ., precum şi dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 şi Legii nr. 85/2014

– Curierul judiciar nr. 7/2015 – Efectuarea lichidării în faliment

• Udroiu Mihail
Curierul Judiciar nr. 6/2009 – Institutia procurorului in lumina Proiectului Codului de procedura penala
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Proiectul noului Cod de procedura penala – miza reformei procesului penal roman
Curierul Judiciar nr. 3/2010 – Procesul penal roman in fata testului european al rezonabilitatii procedurilor
Curierul Judiciar nr. 7/2010 – Efecte colaterale ale hotararii Tsonev NR. 2 in justitia penala romana
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Consideratii referitoare la modificarile legislative aduse in materie penala si procesual penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor (I)
Curierul Judiciar nr. 12/2010 – Consideratii referitoare la modificarile legislative aduse in materie penala si procesual penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor (II)
Curierul Judiciar nr. 1/2011 – Consideratii referitoare la modificarile legislative aduse in materie penala si procesual penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor (III)
Curierul Judiciar nr. 2/2011 – Consideratii referitoare la modificarile legislative aduse in materie penala si procesual penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor (IV)
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Despre raspunderea delictuala pentru fapta altuia in procesul penal in conditiile Noului Cod civil

• Ulici Claudiu-Octavian

Curierul judiciar nr. 3/2013 – Justifi carea unei alternative viabile la procedurile publice de justiţie

• Uluitu Aurelian Gabriel
Curierul Judiciar nr. 2/2012 – Solutii actuale de reglementare din legislatia muncii necesar a fi urgent revazute de catre legiuitor

• Ungureanu Diana
Curierul Judiciar nr. 4/2009 – ICCJ, Decizia nr. 2121/12.06.2008, Conflict de competenta. Actiunile societatilor comerciale in lichidare
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – ICCJ, Sectia comerciala, Decizia nr. 1603/13.05.2008, Societati comerciale. Raspunderea administratorului. Introducerea actiunii dupa incetarea mandatului
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Noul regulament de exceptare pe categorii in domeniul asigurarilor

• Ursuţa Mircea
Curierul Judiciar nr. 2/2008 – Procedura contraventionala romana poate fi considerata ca apartinand notiunii de „materie penala” din perspectiva Curtii Europene a Drepturilor Omului?
Curierul Judiciar nr. 6/2010 – Exceptie de neconstitutionalitate. Conditionarea aplicarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii de acordul contravenientului. CC, Decizia nr. 1354/10.12.2008
Curierul Judiciar nr. 9/2010 – Consideratii cu privire la aplicarea si executarea sanctiunii
prestarii unei activitati in folosul comunitatii in conditiile legislative actuale
Curierul Judiciar nr. 10/2011 – Exercitarea autoritatii parintesti in comun de ambii parinti. Aplicarea imediata a dispozitiilor Noului Cod civil
Curierul Judiciar nr. 6/2012 – Consideratii cu privire la modificarile aduse procedurii contenciosului administrativ prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Noului Cod de procedura civila

• Uţă Lucia
Curierul Judiciar nr. 2/2012 – Obligatia instiintarii celeilalte parti despre incetarea raportului de munca din vointa unilaterala a angajatorului sau a salariatului

Curierul judiciar nr. 1/2016 -Monitorizarea comunicaţiilor la locul de muncă

• Valentin Constantin
Curierul Judiciar nr. 3/2011 – Despre perspectiva internationala a Romaniei

• Vasile Cosmin

Curierul judiciar nr. 11/2013 – Regimul juridic al inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de participare la şedinţa de informare privind medierea

• Vârtej Alexandru
Curierul Judiciar nr. 2/2009 – DCC nr. 1351/2008 si nr. 56/2009
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – Legea nr. 298/2008 privind retinerea datelor de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

• Velicu Daniel
Curierul Judiciar nr. 8/2012 – Egalitatea armelor in duelul judiciar penal

• Velicu Daniel Cătălin

Curierul judiciar nr. 3/2014 – Compensaţia – balanţa unei creanţe cu o datorie

• Veress Emod
Curierul Judiciar nr. 9/2011 – Modificarile aduse societatilor comerciale cu raspundere limitata prin O.U.G. nr. 54/2010: noi reguli privind cesiunea partilor sociale
Curierul Judiciar nr. 8/2012 – Instituie Noul Cod civil un drept legal de preemptiune in favoarea locatarului (chiriasului)?

• Vedinaş Verginia
Curierul Judiciar nr. 5/2009 – Poate Curtea de Conturi a Romaniei sa ceara suspendarea din functie a unui primar?
Curierul Judiciar nr. 10/2009 – Aspecte de neconstitutionalitate ale O.U.G. nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitatii activitatii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
Curierul Judiciar nr. 11/2009 – Pot functionarii publici sa faca parte din comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica constituite in baza O.U.G. nr. 34/2006?
Curierul Judiciar nr. 5/2011 – Poate primul-ministru sa fie si ministru interimar?

• Verga Crina Mihaela

Curierul judiciar nr. 7/2013 – Sinteza dezbaterilor desfăşurate în cadrul Mesei Rotunde Internaţionale din 24 şi 25 mai 2013 la Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

• Viorel Georgeana

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Radiografi e asupra celerităţii în Noul Cod de procedură civilă. Termenul optim şi previzibil – estimarea duratei procesului – contestaţia la tergiversarea procesului

Curierul judiciar nr. 6/2015 –  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012. Radiografi e asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie civilă

• Viorel Liviu-Alexandru

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Radiografi e asupra celerităţii în Noul Cod de procedură civilă. Termenul optim şi previzibil – estimarea duratei procesului – contestaţia la tergiversarea procesului

Curierul judiciar nr. 4/2013  – Ar putea judecătorul să renunţe la o excepţie invocată din ofi ciu?

Curierul judiciar nr. 11/2014 – Ar putea fi deduse judecăţii, în calea de atac de reformare, obiecţiuni vizând modul de stabilire a taxei judiciare de timbru?

• Vişan Doina
Curierul Judiciar nr. 4/2008 – Scurte consideratii privind actele si principiile fundamentale ale dreptului comunitar al muncii

• Viulet Bogdan
Curierul Judiciar nr. 11/2010 – Despre rezonabilitate in Noul Cod Civil

• Vlăsceanu Ana-Maria
Curierul Judiciar nr. 7/2012 – Consideratii privind mentinerea drepturilor salariatilor in cazul transferului de intreprinderi, unitati sau parti de intreprinderi sau unitati in lumina Directivei 2001/23/CE

Curierul judiciar nr. 1/2013 – Regimul juridic al transferului de întreprindere în Marea Britanie

Curierul judiciar nr. 3/2014 –  Consideraţii în legătură cu interpretarea unor dispoziţii din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului

Curierul judiciar nr. 9/2014 – Categorii de lucrători ce fac obiectul transferului de întreprindere în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Curierul judiciar nr. 2/2015 – Unele consideraţii în legătură cu interpretarea art. 169 şi art. 100 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Curierul judiciar nr. 5/2015 O posibilă replică la Decizia Curţii Constituţionale nr. 542/2014 referitoare la unele dispoziţii din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

• Voicu Anca

Curierul judiciar nr. 4/2013 – CAUZA C-396/11

• Voicu Marin

Curierul judiciar nr. 4/2013 – Procedura hotărârii preliminare la CJUE şi jurisprudenţa instanţelor române


• Vrabie Genoveva

Curierul Judiciar nr. 2/2009 – Constitutia Frantei – model pentru alte tari. Exemplul Romaniei
Curierul Judiciar nr. 4/2010 – Echilibrul puterilor in Romania. Evolutia raporturilor dintre puterile statului in perioada post-decembrista
Curierul Judiciar nr. 1/2012 – Jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei si diversitatea pozitiilor luate de specialistii din domeniul dreptului fata de unele solutii adoptate de aceasta

Curierul judiciar nr. 5/2014 – Conflicte de competenţă în materia reprezentării statului în România

• Weisman Alexandra
Curierul Judiciar nr. 1/2010 – Posibilitatea schimbarii ordinii de distributie a creantelor in cadrul procedurii insolventei, prin conventia creditorilor

• Zaharia Alexandrina
Curierul Judiciar nr. 3/2009 – CA Galati, Decizia nr. 892/R/08.12.2008, Proceduri transfrontiere de insolventa

• Zaharie Giuseppe Cristian
Curierul Judiciar nr. 6/2008 – Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin care s-a aprobat concesionarea unui teren apartinand domeniului public de interes local. Refuzul nejustificat al primarului general de a executa hotararea. Temeiul juridic al admisibilitatii actiunii introduse de reclamant

• Zainea Mariana
Curierul Judiciar nr. 12/2008 – Executarea mandatului european de arestare: intre predarea imediata si predarea temporara
Curierul Judiciar nr. 1/2009 – Amanarea predarii in procedura mandatului european de arestare: solutii in practica instantelor nationale si a altor State Membre
Curierul Judiciar nr. 7/2009 – Jurisdictia universala a statului roman din perspectiva Proiectului Codului penal: infractiuni extrateritoriale savarsite de cetateni straini sau apatrizi
Curierul Judiciar nr. 10/2010 – Personalitatea activa a legii penale si ne-extradarea cetatenilor. Exceptia cetateniei

• Zanfir Gabriela

Curierul judiciar nr. 4/2015 -Operatorul de date cu caracter personal – titularul obligaţiilor corelative dreptului la protecţia datelor

Curierul judiciar nr. 8/2015 -Răspunderea portalurilor online de ştiri pentru comentariile postate de cititori

• Zarafiu Andrei 

Curierul Judiciar nr. 3/2011 – Cateva intrebari privind dispozitiile tranzitorii si fi nale prevazute de Legea nr. 202/2010

Curierul judiciar nr. 3/2013 – Tipologia actelor juridice în procesul penal

Curierul judiciar nr. 5/2014 -Atribuţiile judecătorului de cameră preliminară şi procedura în camera preliminară

• Zăbrăutanu Carmen

Curierul judiciar nr. 8/2014 – Elemente de noutate în reglementarea internă referitoare la aspectele civile privind răpirea internaţională de minori

• Zegrean Augustin
Curierul Judiciar nr. 1/2012 – Proiectul legii de revizuire a Constitutiei Romaniei. Conditiile pentru exercitarea dreptului de initiativa. Limitele revizuirii. Principalele obiective ale revizuirii

Curierul judiciar nr. 4/2013 – Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Sinteze de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale

• Zidaru Liviu

Curierul judiciar nr. 9/2012 – Prorogarea legală de competenţă în Noul Cod de procedură civilă

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close