Monitorul Oficial, Partea I – 12 iulie 2010

M.Of. nr. 477/12.07.2010

Legi şi decrete
• Legea nr. 137/2010
pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 împreună cu Protocolul sus-menţionat şi Decretul de promulgare a legii

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 525/2010
pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara 
• H.G. nr. 623/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 3.648 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri  Naţionale din România SA a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1933/2010
al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor  metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul instituţiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele
măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Regulamentul nr. 7/2010
pentru abrogarea Regulamentului nr. 1/2008 privind transformarea instituţiilor financiare în instituţii de credit 
• Regulamentul nr. 15/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2008 privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine şi verificarea echivalenţei supravegherii exercitate de autorităţile competente din state terţe cu cea guvernată de principiile prevăzute în O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close