Monitorul Oficial, Partea I – 13 iulie 2010

M.Of. nr. 478/13.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 829 din 22 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Hotărâri ale Guvernului României
• HG nr. 622/2010
pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C, aprobat prin HG nr. 671/2007

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 479/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile – RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile – RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010
• Ordinul nr. 2157/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal” şi a formularului (319) „Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 1472 alin. (2) C.fisc. şi ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice”

M.Of. nr. 479/13.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• HG nr. 598/2010
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil
• HG nr. 599/2010 privind trecerea unor lucrări de artă plastică din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Muzeului de Artă Braşov
• HG nr. 600/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Gherla

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 17/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul energiei electrice
• Ordinul nr. 1009/2010 al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic
Ordinul nr. 115/2010 al ministrului sănătăţii privind acreditarea Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni
• Ordinul nr. 116/2010 al ministrului sănătăţii privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1343/2006

M.Of. nr. 480/13.07.2010

Decrete
• Decretele nr. 805-807/2010
privind eliberarea din funcţie a unor judecători şi procurori

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 143/2010
al ministrului administraţiei şi internelor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor
• Ordinul nr. 161/2010 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în care se stabilesc atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte reglementări specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 259/2004
• Ordinul nr. 1027/2010 al ministrului mediului şi pădurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje
• Ordinul nr. 1930/150/2010 al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din OUG nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Norma nr. 1/2010
privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili
• Norma nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat
• Ordinul nr. 6/2010 privind raportarea modificării potenţiale a valorii economice a instituţiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close