Monitorul Oficial, Partea I – 14 iulie 2010

M.Of. nr. 481/14.07.2010

 Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 731 din 1 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi 3 din OUG nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea OG nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, precum şi a celor ale art. 2 şi 3 din OUG nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
• Decizia nr. 733 din 1 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
• Decizia nr. 764 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (4) şi (5), precum şi ale art. 91 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
• Decizia nr. 770 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
• Decizia nr. 779 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
• Decizia nr. 793 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
• Decizia nr. 802 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 lit. q) din OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
• Decizia nr. 804 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
• Decizia nr. 805 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

M.Of. nr. 482/14.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 602/2010
pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1913/2006 privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei şi a Biroului vamal de frontieră Rădăuţi Prut (România) –Lipcani (Republica Moldova)
• H.G. nr. 603/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, respectiv actualizarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
• H.G. nr. 604/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor în domeniul public al comunei Borş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Borş, judeţul Bihor
• H.G. nr. 605/2010 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Pantelimon şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov 

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 135/2010
al ministrului administraţiei şi internelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene – Frontex, semnat la Varşovia la 27 mai 2010

M.Of. nr. 483/14.07.2010

Legi şi decrete
• Legea nr. 142/2010
privind aprobarea O.U.G. nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, împreună cu Decretul de promulgare
• Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, împreună cu Decretul de promulgare   
• Legea nr. 152/2010 pentru completarea art. 47 din O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, împreună cu Decretul de promulgare

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 159/2010
privind prelungirea detaşării, începând cu data de 21 iulie 2010, a perioadei de exercitare de către doamna Romfeld Măria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a funcţiei publice vacante de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 487/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.201(81) şi prin anexa nr. 3 la Rezoluţia MSC.216(82) ale Comitetului Securităţii Maritime din 18 mai 2006, respectiv 8 decembrie 2006
• Ordinul nr. 534/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea derogării de la art. 43 alin. (3) din Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.186/2001

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Ordinul nr. 7/2010
privind raportarea expunerilor faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit
 
Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close