JOUE 12-15 Iulie 2010

  • L 178/13.07.2010

Acte fără caracter legislativ

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 610/2010 al Consiliului din 12 iulie 2010 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1285/2009

2010/385/UE
Decizia Consiliului din 24 iunie 2010 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a statutului Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile (IRENA)
 
Decizia 2010/386/PESC a Consiliului din 12 iulie 2010 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

  • L 179/14.07.2010

Acte legislative

Decizia nr. 388/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 de acordare de asistență macrofinanciară Ucrainei

Acte fără caracter legislativ

2010/389/UE
Decizia Comisiei din 13 iulie 2010 de abrogare a Deciziei 2006/109/CE de acceptare a unui angajament oferit în cadrul procedurii antidumping privind importurile de anumite piese turnate originare din Republica Populară Chineză

Acte adoptate de organisme create prin acorduri internaţionale

Rectificări 

  • L 180/15.07.2010

Acte legislative

Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului

Acte fără caracter legislativ

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96

  • L 181/15.07.2010

Alte acte

Spaţiul economic european

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close