Purtarea robei în faţa CEDO

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 16 iunie 2010 a analizat cererea înregistrată la U.N.B.R. la nr. 1540/2009, prin care se solicită: „… sa se aprobe purtarea robei de avocat in cazul desfasurarii de activitati profesionale specifice profesiei de avocat la sedintele de judecata ale Curtii Europene a Drepurilor Omului şi adoptarea unei hotărâri a organelor profesiei privind: „…purtarea robei de avocat ori interdictia purtarii robei de avocat, in exercitarea activitatii profesionale, in afara ipotezelor prevazute expres de normele juridice in vigoare indicate supra, adica atunci cand avocatul exercita profesia in fata altor jurisdictii decat instantele judecatoresti nationale si Curtea Constitutionala, si anume:
– Consiliul Superior al Magistraturii, functionand ca organ jurisdictional;
– jurisdictii administrative;
– jurisdictii profesionale;
– instante arbitrale (institutionalizate sau ad hoc), nationale sau internationale;
– instante judecatoresti si alte jurisdictii nationale din alte state (cu respectarea conditiilor impuse si de legislatia nationala a statului in cauza);
– jurisdictii internationale, cum ar fi Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Curtea Penala Internationala (cu respectarea conditiilor impuse si de normele specifice aplicabile acestor jurisdictii internationale)”.

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, analizând cererea şi reglementările legale în vigoare privind purtarea robei de către avocaţi,

CONSTATĂ:

Textele legale relevante în materie sunt următoarele:
Art. 126 alin. (1) din Constituţie şi art. 1 şi 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti: a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) curţi de apel; c) tribunale; d) tribunale specializate; e) instanţe militare; f) judecătorii.”

Art. 45 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „(1) Avocatul este obligat să poarte roba în faţa instanţelor judecătoreşti. (2) Caracteristicile robei sunt cele stabilite prin statutul profesiei. (3) Purtarea robei în afara incintei instanţei judecătoreşti este interzisă, cu excepţia cazurilor în care avocatul este delegat de către organele profesiei să reprezinte baroul sau U.N.B.R. într-o ocazie care impune această ţinută.”

Art. 223 din Statutul profesiei de avocat: „Avocatul are obligaţia să poarte roba în fata tuturor instanţelor judecătoreşti, în condiţiile Legii. Modelul şi caracteristicile robei sunt cele descrise în anexa nr. XXV la prezentul statut.”

Art. 54 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „În timpul şedinţelor publice, judecătorii, magistraţii-asistenţi, procurorii şi avocaţii poarta robă.”

Rezultă că în ceea ce priveşte purtarea robei, legislaţia profesiei de avocat nu face distincţie între instanţele judecătoreşti naţionale şi cele internaţionale, astfel că este posibilă purtarea robei şi în faţa unor instanţe judecătoreşti din alte state, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia naţională a statului în cauza.

În toate celelalte cazuri, se aplică prevederile art. 45 alin. (3) din Legea nr.51/1995, potrivit cărora avocatul poate purta robă numai dacă „avocatul estedelegat de către organele profesiei să reprezinte baroul sau U.N.B.R.” şi „se află într-o ocazie care impune această ţinută.”

Faţă de cele de mai sus, Consiliul U.N.B.R.,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1) Purtarea robei este obligatorie în faţa instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale din România.
(2) Roba poate fi purtată şi în faţa instanţelor judecătoreşti din alte state, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia naţională a statului în cauză, precum şi în faţa jurisdicţiilor internaţionale a căror activitate poate fi asimilată cu cea a instanţelor judecătoreşti, cu respectarea condiţiilor impuse de normele specifice ale acestor jurisdicţii.

Art. 2 – Prezenta Hotărâre se comunică barourilor şi se publică pe site-ul www.unbr.ro.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close