S-au publicat Codurile de procedură civilă şi penală

feature photo
  • În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010 a fost publicată Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Legea are 1.119 articole şi se întinde pe 180 de pagini, fiind împărţită în:

– Titlu preliminar

– Cartea I: Dispoziţii generale

– Cartea a II-a: Procedura contencioasă

– Cartea a III-a:  Procedura necontencioasă judiciară

– Cartea a IV-a: Despre arbitraj

– Cartea a V-a: Despre executarea silită

– Cartea a VI-a: Procedură speciale

– Cartea a VII-a: Procesul civil internaţional

– Dispoziţii finale

Conform art. 1119, Codul de procedură civilă va intra în vigoare la data care va fi prevăzută în legea pentru punerea în aplicare a acestuia. În termen de 6 luni de la data publicării prezentului cod, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură civilă.

  • În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010 a fost publicată Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Legea are 603 articole şi se întinde pe 144 de pagini, fiind împărţită în:

Partea Generală:

– Titlul I: Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale

– Titlul II: Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

– Titlul III:  Participanţii în procesul penal

– Titlul IV: Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

– Titlul V: Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

– Titlul VI: Acte procesuale şi procedurale comune

Partea Specială:

– Titlul I: Urmărirea penală

– Titlul II: Camera preliminară

– Titlul III:  Judecata

– Titlul IV: Proceduri speciale

– Titlul V: Executarea hotărârilor penale

– Titlul VI: Dispoziţii finale

Conform art. 602, termenii sau expresiile al căror înţeles este anume explicat în Codul penal au acelaşi înţeles şi în Codul de procedură penală.

Conform art. 603, Codul de procedură penală va intra în vigoare la data care va fi stabilităprin legea de punere în aplicare a acestuia. În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close