Legea privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a fost trimisă spre reexaminare

Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis vineri, 16 iulie a.c., Parlamentului României, în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţia României, cererea de reexaminare asupra Legii privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.

Motivele cererii sunt următoarele:

1. Prezenta lege înfiinţează camerele agricole ca organizaţii neguvernamentale, de utilitate publică, non profit, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta şi promova interesele socio-economice ale populaţiei care derulează activităţi în domeniile agriculturii.

Potrivit art. 15 al Legii, aparatul tehnic operaţional al camerelor agricole se constituie prin preluarea parţială a resurselor umane de la unităţi din subordinea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, salarizarea acestora urmând a fi similară funcţionarilor publici.

Având în vedere caracterul de organizaţie neguvernamentală şi nu de instituţie sau autoritate publică, al camerelor agricole, considerăm că aparatul tehnic operaţional al acestora se poate constitui prin selecţionarea personalului în mod liber de pe piaţa muncii, nefiind necesară prevederea referitoare la preluarea de resurse umane de la instituţiile ori autorităţile publice. Astfel, propunem eliminarea prevederilor referitoare la preluarea personalului de la unităţi din subordinea, coordonarea sau autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, pe cale de consecinţă, şi a dispoziţiilor legate de salarizarea aparatului tehnic al camerelor agricole la nivelul funcţionarilor publici, nivelul acesteia urmând a rămâne la latitudinea angajatorului.

2. Conform art. 21 lit. f) al Legii, finanţarea aparatului tehnic operaţional se asigură, printre altele, din resurse obţinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ţinând cont de caracterul privat al camerelor agricole, de posibilitatea de autofinanţare, precum şi de posibilitatea acestora de a înfiinţa, conform art. 3, societăţi comerciale, generatoare de profit, solicităm eliminarea lit. f) a art. 21.

3. Capitolul V al actului normativ menţionat reglementează atribuţiile camerelor agricole, printre care se numără atribuţii precum: avizarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arondate colegiilor, avizarea tăierii copacilor din afara fondului forestier, certificarea calităţii de producător agricol etc. Considerăm că astfel de atribuţii sunt similare acelora unei instituţii publice sau unei autorităţi a statului, fiind astfel inoportună exercitarea lor de către o organizaţie neguvernamentală. Prin urmare, considerăm necesară eliminarea dintre atribuţiile camerelor agricole a acelora care intră în sfera de competenţă a unor instituţii ori autorităţi publice.

4. Conform art. 27, resursele financiare necesare primelor alegeri pentru camerele agricole zonale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Considerăm că nu este firesc ca organizarea unor alegeri în cadrul unei organizaţii neguvernamentale să se realizeze din fonduri alocate de la bugetul de stat, astfel că solicităm eliminarea dispoziţiilor art. 27 din cuprinsul legii.

5. Aspectele de mai sus atrag modificarea cheltuielilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aprobate prin buget. Potrivit art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice „în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor”. În acest scop, Guvernul, prin ordonatorii principali de credite şi Ministerul Finanţelor Publice, va elabora fişa financiară, care se ataşează la expunerea de motive. Prezenta lege nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 15 al Legii nr. 500/2002.

6. Pentru susţinerea motivelor invocate mai sus, precizăm faptul că şi Senatul a respins propunerea legislativă, iar Guvernul României nu a susţinut adoptarea acestui proiect de lege.

Având în vedere aspectele semnalate şi competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicit reexaminarea Legii privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close