Excepţie de neconstituţionalitate admisă

Prin Decizia nr. 984/2010, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2001 şi a celor ale art. 10 din H.G. nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 168/2001.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, şi a celor ale art. 10 din H.G. nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 168/2001, excepţie ridicată de comuna Lăcusteni, prin Primar, şi Consiliul Local al Comunei Lăcusteni.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2001, ar fi obligaţi să vândă bunurile ce au făcut obiect al contractului de atribuire în folosinţă gratuită, încheiat în temeiul actului normativ mai sus menţionat, către persoana cu care a fost încheiat acest contract. Din acest motiv, apreciază că nu îşi pot exercita liber atributul dispoziţiei asupra bunurilor proprietate privată, ceea ce aduce atingere principiilor constituţionale ale garantării proprietăţii private şi al inviolabilităţi acesteia.

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ
în numele legii
DECIDE:

1. Admite excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, excepţie ridicată de Comuna Lăcusteni, prin Primar, şi Consiliul Local al comunei Lăcusteni, în dosarul nr. 548/185/2008 al Judecătoriei Bălceşti.
2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.10 din H.G. nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 168/2001, excepţie ridicată de aceiaşi autori în acelaşi dosar.

Sursa: http://www.ccr.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close