Monitorul Oficial, Partea I – 21 iulie 2010

M.Of. nr. 505/21.07.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 168/2010
pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, împreună cu decretul de promulgare

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 646/2010
privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1027/2010
al ministrului sănătăţii privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi.DRG

M.Of. nr. 506/21.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 582/2010
privind transmiterea unui imobil, reprezentând teren, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mia şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mia, judeţul Hunedoara
• H.G. nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972
• H.G. nr. 586/2010 privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 25 martie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007, împreună cu Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 701/2010
al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
• Ordinul nr. 907/1.080/53/2010 al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a H.G. nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 

Acte ale Comisiei de Supraveghere Asigurărilor
• Decizia nr. 524/2010
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale Proasig Broker de Asigurare SRL

M.Of. nr. 507/21.07.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 170/2010
pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 101 din Legea locuinţei nr. 114/1996, împreună cu decretul de promulgare
• Decretele nr. 826-828/2010 privind conferirea unor Ordine

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 610/2010
pentru aprobarea amendamentului convenit, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 27 februarie 2009 şi la Paris la 29 iunie 2009, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la’ Acordul-cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007, pentru finanţarea Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere 
• H.G. nr. 625/2010 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, pentru Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv pentru comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu şi în folosinţa comisariatelor regionale şi judeţene din structura Gărzii Naţionale de Mediu

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Instrucţiunile nr. M.80/2010
ale ministrului apărării naţionale privind stabilirea competenţei pentru aprobarea scăderii din evidenţa contabilă a unităţilor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajează răspundere materială sau a sumelor ce depăşesc cuantumul imputabil al pagubelor
• Ordinul nr. M.82/2010 al ministrului apărării naţionale privind organizarea şi funcţionarea Comitetului director al proiectului „Sistem informatic de sprijin al acţiunilor militare”

M.Of. nr. 508/21.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 757 din 1 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7, art. 9, art. 14 alin. (2) teza întâi şi art. 19 alin. (2) din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
• Decizia nr. 758 din 1 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comercial
• Decizia nr. 759 din 1 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
• Decizia nr. 760 din 1 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 402 alin. (2) şi art. 578-5801 C.proc.civ., precum şi ale art. 7 lit. i) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
• Decizia nr. 772 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. (10) C.proc.pen.
• Decizia nr. 775 din 3 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
• Decizia nr. 846 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (1), art. 262 alin. (1), art. 266, art. 267, art. 269 şi art. 275 alin. (5) şi (6) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 649/2010
privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Brăila

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 161/2010
al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2010
• Ordinul nr. 274/2010 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2010

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close