Monitorul Oficial, Partea I – 22 iulie 2010

M.Of. nr. 509/22.07.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 162/2010
pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România şi Banca Europeană de Investiţii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice „Radet” Bucureşti privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997, şi a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998, împreună cu decretul de promulgare 

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 985 din 8 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Hotărâri Ale Guvernului României
• H.G. nr. 575/2010
pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 
• H.G. nr. 632/2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara, şi pentru aprobarea închirierii unei părţi din terenul aferent clădirii
• H.G. nr. 642/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 aprilie 2009, 19 noiembrie 2009, 7 decembrie 2009 şi 11 decembrie 2009 şi la Washington D.C. la 26 mai 2009, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 874/2010
al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind aprobarea Manualului de operare pentru programul „Schema de granturi mici”
• Ordinul nr. 1966/2010 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

M.Of. nr. 510/22.07.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 173/2010
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu, respectiv a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”, împreună cu decretul de promulgare 
• Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava, împreună cu decretul de promulgare         

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 647/2010
privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi – Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului de incluziune socială  
• H.G. nr. 648/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Republicări
• Legea nr. 334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

M.Of. nr. 511/22.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 1018 din 19 iulie 2010
asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

Republicări
• O.G. nr. 22/1999
privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

M.Of. nr. 512/22.07.2010

Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României
• O.G. nr. 15/2010
privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport
• H.G. nr. 588/2010 privind modificarea H.G. nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
• H.G. nr. 654/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
• H.G. nr. 728/2010   pentru   modificarea   şi   completarea H.G. nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
• H.G. nr. 729/2010 pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de   construcţii   necesare   pentru   reconstrucţia   şi repararea unor case afectate de calamităţile naturale din 2010
• H.G. nr. 730/2010 privind acordarea de către România a unui  ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova 
• H.G. nr. 731/2010 pentru modificarea H.G. nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 2007/2010
al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010

Acte Ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
• Ordinul nr. 627/2010
pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în condiţiile OU.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close