Monitorul Oficial, Partea I – 23 iulie 2010

M.Of. nr. 513/23.07.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, împreună cu decretul de promulgare
• Legea nr. 172/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, împreună cu decretul de promulgare

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1007/2010
al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 şi PT C11-2010

M.Of. nr. 514/23.07.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 133/2010
pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009, împreună cu Contractului de finanţare 
Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 987 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 657/2010
pentru modificarea anexei la H.G. nr. 1583/2002 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public în domeniul privat al statului, precum şi pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Olt în domeniul public al oraşului Corabia şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Corabia, judeţul Olt
• H.G. nr. 658/2010 privind schimbarea temporară a destinaţiei unor construcţii uşoare din elemente modulate în vederea operaţionalizării Punctului de trecere a frontierei feroviar laşi – Ungheni
• H.G. nr. 659/2010 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin
• H.G. nr. 660/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor în domeniul privat al comunei Avram Iancu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu, judeţul Bihor

M.Of. nr. 515/23.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 628/2010
privind trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj
• H.G. nr. 633/2010 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, reprezentând teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva
• H.G. nr. 645/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri situate în oraşul Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. a obiectivului de interes naţional „Reabilitarea secţiunilor Băneasa – Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti – Constanţa, România”
• H.G. nr. 650/2010 privind aprobarea de către Guvernul României a contribuţiei suplimentare pentru achiziţionarea unui nou sediu al Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor (OEPP)
• H.G. nr. 651/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa
• H.G. nr. 652/2010 pentru modificarea H.G. nr. 1309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia  
• H.G. nr. 653/2010 privind suplimentarea bugetului Academiei Române pentru funcţionarea Consiliului fiscal din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
• H.G. nr. 655/2010 privind modificarea şi completarea Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, recunoscut prin H.G. nr. 999/2008

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 24/2010
al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru aprobarea declasificării corespondenţei Partidului Comunist Român nr. 4985/4921 clasificată sub nr. 03652/13.12.1972
• Ordinul nr. 1041/2010 al ministrului sănătăţii pentru modificarea OMS nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
• Ordinele nr. 4469-4470/2010 ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind acordarea acreditării unor unităţi de învăţământ preuniversitar particular

M.Of. nr. 516/23.07.2010

Legi şi Decrete
• Legea nr. 126/2010
pentru aprobarea O.G. nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, împreună cu decretul de promulgare

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 714/2010
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului
• H.G. nr. 765/2010 privind aprobarea şi finanţarea Programului-pilot de reabilitare termică a unor clădiri, proprietate publică, din domeniul asistenţei sociale şi ocrotirii sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr.  M.79/2010
al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2009
• Ordinul nr.  566/2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II 2010
• Ordinul nr.  865/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind modificarea art. 8 alin. (1) din ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare
• Ordinul nr.  1847/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 397/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului pentru Reţeaua de dezvoltare urbană URBACTII

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Ordinul nr.  9/2010
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare
• Deciziile nr. 532, 534/2010 privind sancţionarea unor Societăţi Comerciale brokeri de asigurare cu interzicerea temporară a exercitării activităţii  

Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close