Monitorul Oficial, Partea I – 27 iulie 2010

M.Of. nr. 520/27.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 711 din 25 mai 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
• Decizia nr. 727 din 1 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi a art. 2821 C.proc.civ.
• Decizia nr. 735 din 1 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 134/2065 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi alin. (31) şi art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie
• Decizia nr. 856 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi  pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
• Decizia nr. 882 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) C.proc.pen.
• Decizia nr. 884 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale  
• Decizia nr. 907 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 211 alin. (1) şi (11) şi ale art. 259 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
• Decizia nr. 910 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi a urbanismului
• Decizia nr. 932 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 alin. (1) C.pen.

M.Of. nr. 521/27.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 446/2010
privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2009, pentru modificarea Acordului de Cooperare Economică şi Comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Buenos Aires la 27 noiembrie 1990, împreună cu Acordul sus-menţionat
• H.G. nr. 609/2010 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea între autorităţile de  frontieră/gardă de coastă din statele riverane Mării Negre, deschis spre semnare la Istanbul, Republica Turcia, la 8 noiembrie 2006 şi semnat de către partea română la Burgas, Republica Bulgaria, la 23 octombrie 2007, împreună cu Acordul sus-menţionat
• H.G. nr. 634/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii     
• H.G. nr. 635/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Astana la 2 martie 2010, împreună cu Acordul sus-menţionat

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.338/2010
al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită „Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, din cadrul Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice

M.Of. nr. 522/27.07.2010

Decrete
• Decretul nr.  835/2010 pentru    supunerea    spre    adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia privind vămuirea   centralizată,   referitoare   la   distribuirea costurilor de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului  UE,  semnată la  Bruxelles la 10 martie 2009
• Decretul nr.  836/2010 privind    supunerea    spre    ratificare Parlamentului a Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti la aceeaşi dată
• Decretele nr.  837-838/2010 privind rechemarea unui ambasador 

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.76/2010
al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor de onoare   

Acte ale autorităţii electorale permanente
• Lista nr. 9/2010
a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 18 iulie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform H.G. nr. 538/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a unui primar

M.Of. nr. 523/27.07.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Raportul nr.  2/2010
  al Comisiei de coordonare privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranţa aprovizionării cu gaze naturale pentru perioada iulie 2009 – iulie 2010
• Ordinul nr. M.86/2010 al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor
• Ordinul nr. 1.676/C/2010 al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
• Ordinul nr. 2.003/2010 al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
• Ordinul nr. 2.027/2010 al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna iulie

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close