Monitorul Oficial, Partea I – 28 iulie 2010

M.Of. nr. 524/28.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 810 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 728 C.civ.
• Decizia nr. 837 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3001 alin. (1) C.proc.pen.
• Decizia nr. 870 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) pct. 4 C.proc.civ.
• Decizia nr. 876 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 C.proc.civ.
• Decizia nr. 917 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 274 alin. (3) C.proc.civ.
• Decizia nr. 940 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
• Decizia nr. 952 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. (3)teza a doua C.proc.civ.
• Decizia nr. 976 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1898 şi art. 1899 alin. (2) C.civ.
• Decizia nr. 977 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 578, 579 şi 580 C.proc.civ.
• Decizia nr. 1.015 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 318 alin. (1) C.proc.civ.

M.Of. nr. 525/28.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 573/2010
pentru completarea H.G. nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune şi pentru modificarea H.G. nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli
• H.G. nr. 574/2010 pentru   modificarea   şi   completarea H.G. nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare
• H.G. nr. 589/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 989/2010
al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

M.Of. nr. 526/28.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 608/2010
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007, precum şi pentru modificarea pct. 14.6.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din
• O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 683/2008
• H.G. nr. 715/2010 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 242/2010 privind aprobarea bugetului de venituri  şi  cheltuieli  pe  anul  2010  al  Regiei Naţionale   a Pădurilor  – Romsilva,   aflată   sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor
• H.G. nr. 716/2010 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 241/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1.370/2010
al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanţare, prevăzut în Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 393/2010 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE)
• Ordinul nr. 1.878/2010 al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

Rectificări

M.Of. nr. 527/28.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 984 din 8 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate şi a celor ale art. 10 din H.G. nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 168/2001

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 735/2010
pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Decizii ale Primului-ministru
• Deciziile nr. 196-203/2010
privind încetarea, prin acordul părţilor, a unor raporturi de serviciu

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 614/2010
al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea Procedurii de restructurare şi reorganizare la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
• Ordinul nr. 2.221/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close