Monitorul Oficial, Partea I – 29 iulie 2010

M.Of. nr. 529/29.07.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 528/2010
al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea şi completarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR – HA „Hărţi aeronautice”, ediţia 2/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 673/2008
• Ordinul nr. 1.043/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public
• Ordinul nr. 1.045/2010 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale şi pentru modificarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, aprobate prin Ordinul  ministrului sănătăţii nr. 381/2004

M.Of. nr. 530/29.07.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 812 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 C.proc.civ.
• Decizia nr. 867 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2878 şi art. 28710 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
• Decizia nr. 877 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1)-(4) din O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr. 45/2010
• Decizia nr. 896 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 227 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
• Decizia nr. 900 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1361 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor şi ale art. 118 C.pen.
• Decizia nr. 924 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi art. 12 din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi a prevederilor art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
• Decizia nr. 933 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

M.Of. nr. 531/29.07.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 734/2010
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 19/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009
• Ordinul nr. 369/61/291/2010 al ministrului sănătăţii, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piaţă a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe
• Ordinele nr. 2351-2354, 2362/2010 ale ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind declasarea din Lista monumentelor istorice a unor imobile

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close