Monitorul Oficial, Partea I – 2 august 2010

M.Of. nr. 537/02.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 773 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
• Decizia nr. 864 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (2) şi ale art. 299 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 666/2010
privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transferul dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi Centrul de Reeducare Târgu Ocna
• H.G. nr. 717/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
• H.G. nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

M.Of. nr. 538/02.08.2010

Decrete
Decretul nr. 840/2010 privind acreditarea unui ambasador

Decizii ale Curţii Constituţionale
Decizia nr. 937 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Ordonanţe și Hotărâri ale Guvernului României
• O.G. nr. 16/2010
privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren — CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie
• H.G. nr. 663/2010 privind aprobarea sumelor necesare pentru contractarea şi implementarea unor proiecte necontractate din fondurile Programului PHARE2006
• H.G. nr. 719/2010 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 februarie 2010 şi la Bucureşti la 21 martie 2010 între Banca Europeană de Investiţii, Guvernul României şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” SA, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. SA privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
• H.G. nr. 764/2010 pentru modificarea H.G. nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 2238/2010
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
• Ordinul nr. 10/2010
pentru modificarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau  inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
nr. 5/2009

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Circulara nr. 25/2010
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna august 2010

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close