Monitorul Oficial, Partea I – 3 august 2010

M.Of. nr. 539/03.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 989 din 8 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) și (3) şi a art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
• Decizia nr. 990 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 30 din O.G. nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei
• Decizia nr. 997 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 21, art. 24 şi art. 30 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
• Decizia nr. 998 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 712/2010
pentru modificarea şi completarea unor anexe la H.G. nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
• H.G. nr. 726/2010 pentru modificarea anexei la H.G. nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale „Loteria Română”  SA, companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
• H.G. nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 2026/2010
al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege, la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 526/2004
• Ordinul nr. 2245/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
• Ordinul nr. 639/2010
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special

Rectificări

M.Of. nr. 540/03.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 664/2010
privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2010 pentru implementarea strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010, aprobată prin H.G. nr. 1122/2007

Acte ale autorităţii electorale permanente
• Lista nr. 10/2010
a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 18 iulie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii  partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform H.G. nr. 538/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a unui primar

M.Of. nr. 541/03.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 781 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale H.G. nr. 610/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004
• Decizia nr. 827 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 198 alin. (4) lit. h) şi art. 199 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală
• Decizia nr. 832 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) cu referire la art. 2 lit. e) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
• Decizia nr. 855 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal şi art. 3859 alin. (1) pct. 18 din Codul de procedură penală
• Decizia nr. 857 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor O.U.G. nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) raportat la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
• Decizia nr. 866 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 969 şi art. 1020 din Codul civil, precum şi ale art. 2441 din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 868 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
• Decizia nr. 880 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a prevederilor art. 59 şi art. 60 din Codul familiei
• Decizia nr. 886 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 120 şi art. 205 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

M.Of. nr. 542/03.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 791/2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1124/2010
al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 1609/2007 pentru aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile de promovare a exportului privind participarea la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe

M.Of. nr. 543/03.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 999 din 8 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), aii. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 alin. (1), (2) şi (5) din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată Decizia nr. 1.003 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing Decizia nr. 1.007 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
• Decizia nr. 1.012 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă Decizia nr. 1.016 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

Hotărâri ale Guvernului României
• Hotărârile nr. 742, 743, 749 şi 750/2010
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul unor lucrării de utilitate publică
• H.G. nr. 753/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central Fitosanitar
• H.G. nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate
• H.G. nr. 773/2010 privind completarea sublistei C din anexa la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 119/2010
al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close