Monitorul Oficial, Partea I – 4 august 2010

M.Of. nr. 544/04.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 938 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii 
• Decizia nr. 941 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), art. 19, art. 20, art. 21 alin. (2) lit. n) şi alin. (4) lit. d), e), g) şi i), art. 26, art. 115, art. 137, art. 145, art. 1473, art. 156, art. 1561 şi art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
• Decizia nr. 942 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariate şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici,  precum şi creşterile salariate care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 şi art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
• Decizia nr. 945 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1866/2010
al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţei şi brevetului de turism

M.Of. nr. 545/04.08.2010

Decrete
• Decretul nr. 847/2010
privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Comandor

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 713/2010
pentru modificarea şi completarea unor anexe la H.G. nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

M.Of. nr. 546/04.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 774 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 226 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
• Decizia nr. 835 din 22 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 226 alin. (1) lit. c), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Decizia nr. 890 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
• Decizia nr. 919 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 109 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Decizia nr. 948 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
• Opinie separată

M.Of. nr. 547/04.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 748/2010
privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
• H.G. nr. 774/2010 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi pentru modificarea H.G. nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 101/2010
al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor referitoare la metodele de prelevare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor 
• Ordinul nr. 177/2010 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 126/2010
• Ordinul nr. 1.082/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii

Acte ale Băncii Naţionale a României şi ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
• Ordinul nr. 8/48/2010
pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional

M.Of. nr. 548/04.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 725/2010
privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close