Monitorul Oficial, Partea I – 5 august 2010

M.Of. nr. 549/05.08.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinele nr. 2257-2259, 2264, 2269-2271, 2274, 2388, 2398-2400
ale ministrului culturii şi patrimoniului naţional privind clasarea în Lista monumentelor istorice a unor imobile

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
• Ordinul nr. 640/2010
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

Republicări
• Legea nr. 89/1998 a apiculturii

Rectificări

M.Of. nr. 550/05.08.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 1078/2010
al ministrului sănătăţii privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

M.Of. nr. 551/05.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 807 din 3 iunie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic
• Decizia nr. 851 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4142 alin. (3) teza finală, art. 264 alin. (3) şi (4) şi art. 197 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală
• Decizia nr. 852 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din O.U.G. nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006 
• Decizia nr. 865 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1066-1669 şi art. 1144 din Codul civil şi ale art. 119 din Codul de procedură civilă
• Decizia nr. 881 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată
• Decizia nr. 883 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
• Decizia nr. 892 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
• Decizia nr. 902 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991
• Decizia nr. 954 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
• Decizia nr. 983 din 8 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155, art. 156, art. 159, art. 148 alin. (1) lit. f) şi art. 1491 din Codul de procedură penală

M.Of. nr. 552/05.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 739/2010
privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Sibiu, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 1
• H.G. nr. 740/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a unor imobile proprietate privată
• H.G. nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi
• H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 528/2010
al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006
• Ordinul nr. 973/4.592/2010 al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist
• Ordinul nr. 2.258/2010 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

M.Of. nr. 553/05.08.2010

Decizii
• Decizia nr. 3/2010
privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 727/2010
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri situate în municipiul Calafat, judeţul Dolj, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. a obiectivului de interes naţional „Construcţia infrastructurii de acces rutier şi feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin”
• H.G. nr. 744/2010 pentru modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

Acte ale Consiliului Concurenţei
• Ordinul nr. 385/2010
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice
• Ordinul nr. 386/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri
• Ordinul nr. 387/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind restricţionările direct legate şi necesare punerii în aplicare a concentrărilor economice
• Ordinul nr. 388/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante 
• Ordinul nr. 389/2010 privind abrogarea unor regulamente şi ordine ale Consiliului Concurenţei

Acte ale Băncii Naţionale a României
• Circulara nr. 24/2010
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de la naşterea sopranei Hariclea Darclee

Rectificări

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close