Monitorul Oficial, Partea I – 6 august 2010

M.Of. nr. 554/06.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 794/2010
privind suplimentarea unor normative de cheltuieli pentru unele instituţii ale prefectului din judeţele afectate de inundaţiile din perioada iunie-iulie 2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. M.6/18/1.675/C/350/10.088/2010
al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului Român de Informaţii pentru aprobarea Regulamentului de garnizoană
• Ordinul nr. 1.199/2010 al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

M.Of. nr. 555/06.08.2010

Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale
• Ordinul nr. 598/2010
al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004

M.Of. nr. 556/06.08.2010

Decizii ale Curţii Constituţionale
• Decizia nr. 926 din 6 iulie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor  art. 11 alin. (1), (2) şi (3) din O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie Decizia nr. 927 din 6 iulie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor  art. I pct. 6, raportat la art. IV alin. (1) pct. 7 şi pct. 26 din O.U.G. nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 643/2010
privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin H.G. nr. 1667/2008

M.Of. nr. 557/06.08.2010

Hotărâri ale Guvernului României
• H.G. nr. 707/2010
pentru modificarea şi completarea unor anexe la H.G. nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara
• H.G. nr. 745/2010 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
• H.G. nr. 746/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont al Unităţilor de Informaţii Financiare
• H.G. nr. 760/2010 privind înfiinţarea societăţilor comerciale „Servicii Energetice Banat” S.A., „Servicii Energetice Dobrogea” SA, „Servicii Energetice Moldova” SA, „Servicii Energetice Oltenia” SA. şi „Servicii Energetice Muntenia” SA prin reorganizarea Societăţii Comerciale Filiala de întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Serv” SA
• H.G. nr. 792/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în Circumscripţia electorală Racşa, judeţul Satu Mare
• H.G. nr. 793/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale în Circumscripţia electorală Racşa, judeţul Satu Mare, din data de 12 septembrie 2010
• H.G. nr. 795/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 „Lista programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010” la H.G. nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010 
• H.G. nr. 796/2010 pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului   pentru   mediu   a   unor  lucrări  destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase

Decizii ale Primului-ministru
• Decizia nr. 204/2010
pentru numirea doamnei Lorincz Csilla în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close